3D Spatial Analyst ve ModelBuilder

3D Spatial Analyst ve ModelBuilder Eğitimi

3D Spatial Analyst ve ModelBuilder Proje, ArcGIS desktop programları üzerinde seçenekli olarak uyumlanabilen 3D Analyst ve Spatial Analyst ek modüllerinin kullanım desleri ile, ArcToolbox ve ModelBuilder uygulamalarını kapsamaktadır.

ArcGIS 3D Analyst modülü 3D modelleme ve analize dönük olarak gelişmiş seviye araçlar sunar. 3D Analyst Spatial Analyst ve ModelBuilder Proje ile öğrenciler, ders aşamalarında yüzey modellerini, raster ve vektör yüzeyleri nasıl meydana getireceklerini öğrenirler.

ArcGIS Spatial Analyst modülü ileri seviye mekansal modelleme ve analiz uygulamaları sunar. Öğrenciler 3D Spatial Analyst ve ModelBuilder Proje boyunca raster veri yaratma ve yönetme fonksiyonları ile mekansal analizleri öğrenirler.

3D Spatial Analyst ve ModelBuilder Proje - Ön Gereklilikler

3D Spatial Analyst ve ModelBuilder Proje öncesi katılımcıların temel CBS bilgisine sahip olmaları tavsiye edilmektedir.

3D Spatial Analyst ve ModelBuilder Proje - Süresi

3D Spatial Analyst ve ModelBuilder Proje toplamda 40 saat sürmektedir.

3D Spatial Analyst ve ModelBuilder Proje - Ücreti

Bu Projemiz firmaya veya kişiye özel olarak verilmektedir. Aşağıda, Bilgi Al formu ile veya telefonla iletişime geçebilirsiniz.

3D Spatial Analyst ve ModelBuilder Proje - Kazanımlar

3D Spatial Analyst ve ModelBuilder Proje ile katılımcılar;

 • TIN datası meydana getirirler.
 • TIN datası üzerinde görüntüleme özelliklerini anlarlar.
 • Eğim, bakı, hillshade haritaları meydana getirirler.
 • Sayısal yükseklik modeli (DEM) meydana getirme tekniklerini kavrarlar.
 • Verileri üç boyutlu görüntüleme tekniklerini anlarlar.
 • TIN-Raster ve Raster-TIN dönüşümlerinin nasıl yapıldığını öğrenirler.
 • Mesafe, yoğunluk analizlerinin nasıl uygulandığını anlarlar.
 • Örnek noktalardan interpolasyon metotlarıyla raster veri yaratmayı öğrenirler.
 • Yüzey analizleri yapma tekniklerini anlarlar.
 • Vektör-raster, raster-vektör dönüşümlerini uygularlar.
 • Model bileşenleri tanırlar.
 • ArcToolbox fonksiyonları ile model yapılandırırlar.

3D Spatial Analyst ve ModelBuilder Proje - Eğitim Konuları

1. Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Temel Konseptler

 • Veri Yapısını Anlamak
 • Vektör ve Raster Veriler Arasındaki Farklılıklar Nelerdir
 • Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Genel Fonksiyonlarını Anlamak
 • ArcGIS Mimarisi Öğrenmek

2. 3D Spatial Analyst ve ModelBuilder Proje - 3D Analiz Modülüne Başlangıç

 • 3D Analyst Nedir?
 • 3D Analyst Modülünün Becerileri

3. 3D Spatial Analyst ve ModelBuilder Proje - TIN (Triangulated Irregular Network)

 • TIN (Triangulated Irregular Network) Yapısını Kavrama ve TIN Yaratma TIN (Triangulated * Irregular Network) Yapısını Kavrama ve TIN Yaratma Teknikleri
 • Çalışma Alanına Göre TIN Verisini Editleme Teknikleri
 • TIN Verisi Üzerinde Görüntüleme Özellikleri Nelerdir
 • 3D Analyst Toolbar’ı Üzerindeki Araçlar İle Çalışma Teknikleri
 • TIN Veri Modeli Üzerinde Profil Meydana Getirme Teknikleri (Create Profiles)
 • TIN Veri Modelinde Belirli Bir Tepe Noktasından İnen En Kısa Yolu Bulma Teknikleri (Steepest Path)
 • TIN Veri Modeli Üzerinde Görüş Çizgisi Yaratma Teknikleri (Line Of Sight)
 • TIN Veri Modeli Üzerinde Kontür Çizdirme Teknikleri (Create Contours)

4. 3D Spatial Analyst ve ModelBuilder Proje - Yüzey Analizleri ve Veri Dönüşüm Fonksiyonları Öğrenme

 • Yüzey Analizleri Kavramları
 • TIN Veri Modelini Kullanarak DEM Oluşturmak (TIN to Raster)
 • Eğim Haritası Anlamak (Slope)
 • Bakı Haritası Anlamak (Aspect)
 • Kabartma Haritası Anlamak (Hillshade)
 • DEM Yüzeyinden Kontür Oluşturmak (Contour)
 • Alan ve Hacim Hesabı Yapımı (Surface Volume)
 • TIN – Vektör Dönüşümü Konusu
 • TIN Triangle Proje
 • Raster – Vektör Dönüşümü Proje
 • Raster to Feature (Polygon-Line-Point)
 • LIDAR Verilerinin TIN’e Dönüştürülmesi Teknikleri
 • LAS Dataset to TIN Hakkında
 • 2 Boyutlu Vektör Verilerin 3 Boyutlu Hale Getirilmesi İşlemleri
 • Feature to 3D By Attribute

5. 3D Spatial Analyst ve ModelBuilder Proje - LIDAR ve Terrain Konuları

 • LIDAR Veri Yapısını Anlamak ve LAS Dataset Oluşturmak
 • LAS Dataset Üzerinde Görüntüleme Özelliklerini Anlamak
 • Terrain Yapısını Anlamak ve Terrain Üretmek
 • Z-Tolerance Anlamak
 • Windows Size Anlamak
 • Windows Size ve Z-Tolerance Metotlarının Karşılaştırılmasını Anlamak
 • The Average Points Spacing (Ortalama Nokta Sıklığı) İŞlemleri
 • Çizgisel veriden Terrain Dataset üretilmesi ve DEM yüzeyine dönüştürülmesi İşlemleri

6. 3D Spatial Analyst ve ModelBuilder Proje - ArcScene ve ArcGlobe Uygulamaları

 • ArcGlobe Uygulamaları Proje
 • ArcGlobe Arayüzünde 3 Boyutlu Sayısallaştırma Proje
 • ArcGlobe Arayüzüne Özgü Fonksiyonlar Proje
 • Globe Properties Proje
 • ArcGlobe Arayüzüne Özgü Araç Çubukları Proje
 • Globe 3D Graphics Proje
 • Spin Proje
 • ArcGlobe Arayüzünde KML-KMZ ile Çalışmak Proje
 • Uygulama Proje
 • ArcGlobe Arayüzünde Cacheleme Fonksiyonları Proje
 • ArcGlobe Arayüzünde Measure Uygulamaları Proje
 • ArcScene ve ArcGlobe Arayüzleri Arasındaki Farklar Proje
 • ArcGlobe Proje
 • 3D Analyst ve ArcGlobe ile yapabilecekleriniz;
  • ArcGlobe Kullanımı
  • ArcGlobe Arayüzünün ArcScene’e göre Uygulamalı Farkları
  • ArcGlobe Properties
  • ArcScene Properties

7. 3D Spatial Analyst ve ModelBuilder Proje - ArcGIS Spatial Analyst Modülüne Giriş

 • ArcToolBox içerisinde yer alan Spatial Analyst Toolbarı Kullanmak
 • ModelBuilder ile Araçları Kullanmak

8. 3D Spatial Analyst ve ModelBuilder Proje - Mesafe ve Yoğunluk Analizleri Yapmak

 • Mesafe Analizleri Yapmak
 • Euclidean Distance Yapmak
 • Cost Path Yapmak
 • Yoğunluk Analizleri Yapmak
 • Verilerin Değerlendirilmesini Anlamak
 • Line Density – Fay Hatlarının Yoğunluğunun Belirlenmesini Anlamak
 • Kernel Density – Virüs Salgınından Etkilenen Kişilerin Yoğunluğunun Hesaplanmasını Anlamak

9. 3D Spatial Analyst ve ModelBuilder Proje - Interpolasyon ve İstatistiksel Analizler Yapmak

 • IDW Yöntemi – Topraktaki Kil Miktarının Hesaplanmasını Anlamak
 • IDW with Barrier Yöntemi – Akarsuların Topraktaki Kil Miktarına olan Etkisini Anlamak
 • IDW ve IDW with Barrier Yöntemleri ile Oluşturulan Sürekli Yüzeylerin Karşılaştırılmasını Anlamak
 • Kriging Yöntemi – Kirlilik Hesaplaması Yapmak
 • Sürekli Yüzeylerin Doğruluğu Ölçümü Yapmak
 • Hücre Bazlı İstatistikler Yapmak
 • Bölge(Zone) Bazlı İstatistikler Yapmak
 • Tabulate Area – Eğim Gruplarındaki Arazi Kullanımının Tespiti Yapmak
 • Cell Statistics – Türkiye’deki Son 5 Yıllık Hava Sıcaklığının Değerlendirilmesi
 • Zonal Statistics as Table – Bölgesel Suç İstatistiğinin Hesaplanmasını Anlamak

10. 3D Spatial Analyst ve ModelBuilder Proje - Mekansal Analizler Hakkında

 • Raster Verilerin Yeniden Sınıflandırılması (Reclassify)
 • Vektör Verinin Raster Veriye Dönüştürülmesi
 • Raster Verilerin Çakıştırılması
 • Raster Calculator-Potansiyel Afet Alanlarının Tespiti
 • Weighted Overlay -Yeni Kentleşme İçin Uygun Arazinin Tespiti

11. 3D Spatial Analyst ve ModelBuilder Proje - Hidrolojik Analizler Hakkında

 • Yüzey Hidrolojik Modellemesi
  • Hidrolojik Modelleme ve Havzaların Çıkarılması
  • Sayısal Yükseklik Modeli Üzerindeki Boşlukların Gözlemlenmesi
  • Sayısal Yükseklik Modelinde Hücre Doldurma İşlemi
  • Akış Yönlerinin Bulunması
  • Akış Toplamlarının Bulunması
  • Havza Çıkış Noktası Kullanılarak Havzanın Çıkarılması
  • Diğer Hidroloji Araçları
   • Set Null - Akış Ağının Çıkarılması
   • Stream Order - Akarsu Hiyerarşisinin Bulunması (Akarsu Çatallanması)
   • Flow Lenght - Akış Uzunluklarının Bulunması
   • Stream Link - Akarsu Parça Sayısının Bulunması
   • Stream to Feature - Raster Akarsu Ağının Vektöre Dönüştürülmesi
   • Basin - Havzaların Çıkarılması
 • Yeraltı Hidrolojik Modellemesi
  • Darcy Akış Modelinin Üretilmesi
  • Parçacık İzleme
  • Konsantrasyon Dağılımı

12. 3D Spatial Analyst ve ModelBuilder Proje - Görüntü İşleme İşlemleri

 • Uydu Görüntülerinin Sınıflandırılması
 • Kontrolsüz Sınıflandırma
 • Etkileşimli Kontrollü Sınıflandırma
 • Kontrollü Sınıflandırma

3D Spatial Analyst ve ModelBuilder Proje ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Ödeme seçenekleri nelerdir?

Eğitimin toplam ücreti eğitim başlamadan önce tahsil edilir. Ödemenizi nakit veya kredi kartı ile ödeyebilirsiniz. Nakit ödemelerinizi eğitim merkezimize gelerek elden yapabilirsiniz. Kredi kartı ödemelerinizde Yapı Kredi ve Garanti Bankası kredi kartları kabul edilir. Yukarıda belirtilen eğitim fiyatları nakit eğitim fiyatlarıdır. Tek çekim kredi kartı eğitim fiyatı, yukarıdaki asıl fiyatın 1.08, 6 taksitli fiyatı 1.18 ile çarpılarak bulunur. Firmalar eğitim öncesi, ödemelerini banka havalesi yoluyla yapabilirler.

İndirimleriniz/Kampanyalarınız Nelerdir?

Tüm öğrenci ve öğretmenlere yüzde 15 indirimimiz mevcuttur. (Öğretmenlerden öğretmen kimliği, öğrencilerden içinde bulunulan öğretim yılı için öğrenci belgesl istenir.)
Daha önce eğitim almış öğrencimiz ikinci başka bir eğitimi yüzde 10 indirimli alır.
Grup eğitimlerinde ise;
- 2 arkadaş birlikte eğitim alınca; kişi başı, %10 indirim
- 3 arkadaş birlikte eğitim alınca; kişi başı, %15 indirim
- 4 arkadaş birlikte eğitim alınca; kişi başı, %20 indirim
- 5 arkadaş birlikte eğitim alınca; kişi başı, %25 indirim
uygulanmaktadır. NOT: İndirimlerden sadece bir tanesini seçebilirsiniz.

Eğitimler nasıl bir ortamda gerçekleşmektedir?

Eğitimlerimiz; 12 kişi kapasiteli sınıflarda yapılmaktadır. Sınıflara projektör, bilgisayarlar, internet, iklimlendirme, yazı tahtası ve gerekli eğitim araç- gereçleri vardır. Ayrıca ücretsiz çay, kahve ve su ikramımız mevcuttur.

Online eğitim hizmetiniz var mıdır?

Online eğitim hizmetimiz mevcuttur. Eğitimlerimizi kişiye özel paket ders olarak alabilirsiniz. Eğitimlerimizi online olarak özel ders şeklinde veya kurumsal olarak alabilirsiniz. Online eğitim talepleriniz için özel ders formumuzu doldurunuz.

Sertifika almam için eğitime kaydolmam yeterli midir?

Eğitimlerimizde yüzde 90 oranında devam sağlayan tüm öğrencilerimize sertifika veriyoruz.

Eğitim süresi verimli bir eğitim süreci için yeterli midir?

Eğitim süresi yeterlidir. Alanında uzman eğitmenlerimiz ve eğitim danışmanlarımızla oluşturulan müfredat ve süre, bu eğitimin verimli bir şekilde öğrenilmesi için yeterlidir.

Ders materyalleri nelerdir?

Ders materyalleri; pdf dosyaları, powerpoint slaytarından ve/veya ders notlarından oluşur. Ders esnasında örnek kodlar ve/veya çalışma dosyaları öğrencilere verilir. Ders sonrası yapılan ödevler de öğrencilere verilir.

Tezimi/ödevimi eğitmenle birlikte yapmak istiyorum, ne yapmalıyım?

Tez-Ödev destek formumuzu doldurunuz. Doldurduğunuz bilgilere istinaden danışmanlarımız en kısa sürede dönüş yapacaktır.

Eğitmenleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?

Eğitmenlerimiz alanlarında üniversite eğitimli ve tecrübelidir. İletişim kabiliyetleri yüksek olan eğitmenlerimiz, deneyimin en iyi öğretmen olduğunu bilerek uygulamalı eğitim yaptırmaktadırlar. Eğitmenlerimiz en az 5-15 yıllık tecrübeye sahiptirler.

Eğitmenle görüşebilir miyim?

Eğitim öncesi eğitim konuları ile ilgili eğitmenlerimize sorularınız olabilir. Eğitim konuları ile ilgili sormak istediğiniz soruları yukarıdaki soru formundan gönderebilirsiniz. Eğitmenlerimiz veya danışmanlarımız en kısa sürede size dönüş yapacaktır.

Eğitim süresince eğitmene soru sorabilir miyim?

Ders esnasında dersin anlatımına uygun alakalı sorular sorulabilmektedir. Ders dışında ise bilgi sorusu sorulabilmektedir. Ders harici özel projeleriniz için proje formumuzu doldurunuz.

Eğitim belirtilen başlangıç tarihinde başlayacak ve belirtilen sürede bitirilecek mi?

Eğitimlerimiz eğitim takviminde belirtilen zamanlarda başlar; fakat eğitim tarihini ertelemek veya eğitimi iptal etmek kurumumuzun hakkı dahilindedir. Grup eğitimleri tatil veya istisnai sebeplerden 1-2 hafta ertelenerek bitirilebilir. Eğitim tarihlerinin 1-2 hafta ertelenmesi durumunda gruba katılan öğrenciler bu durumu kabul etmiş sayılır.

Eğitim esnasında bilgisayar sağlıyor musunuz?

Eğitim ortamımızda her kişiye özel eğitime hazır bilgisayarlarımız bulunmaktadır.

Kendi bilgisayarımızı getirebilir miyiz?

Eğitim ortamına kendi bilgisayarlarınızı getirebilirsiniz. Bilgisayarınızın sağlıklı çalışmasını ve teknik servis problemlerinizi sizin gidermeniz gerekir.

Bilgisayarımıza program kurabilir misiniz?

Bilgisayarınıza herhangi bir program kurma hizmetimiz mevcut değildir. Fakat eğitmenlerimiz size bir kurulumun nasıl yapılacağını ve kaynak noktaların nereler olduğunu anlatacaktır.

Sınıflarınız kaç kişiliktir?

Eğitimlerimiz en az 4 en fazla 12 kişilik sınıflarda yapılmaktadır. Bir eğitim, ortalama 5-8 kişi ile gerçekleşmektedir.

Dersi kaçırmam durumunda ne yapmam gerekir?

Mümkün olduğunca derse katılmanız faydalıdır. Eğitmenlerimiz performansı en iyi seviyede tutmak için sürekli dersi toparlayarak, tekrarlar yaparak ilerlemektedir. Kaçırdığınız derslerde ufak tekrarlardan yararlanabilirsiniz.

Diğer eğitim merkezlerinden farkınız nedir?

Eğitim merkezi olarak en iyi hizmeti vermek için sürekli olarak çalışmaktayız. Eğitim kalitesinin sürekli gelişmesi için planlar hazırlamakta, kontroller yapmakta ve gelişmeyi sağlamaktayız.

Kurumumuza (firma) özel olarak eğitim almak için ne yapmalıyız?

Kurumlara özel olarak gerek kendi eğitim yerlerimizde, gerekse kurumların kurumların kendi yerlerinde eğitim sağlamaktayız. Kurumunuza özel eğitim talebiniz için yukarıdaki kurumsal talep formunu doldurmanız yeterlidir, eğitim danışmanımız en kısa sürede sizinle irtibata geçecektir.

Özel ders olarak eğitim almak istiyorum, ne yapmalıyım?

Özel ders olarak eğitim sağlamaktayız. Özel ders eğitim talebiniz için özel ders eğitim talep formunu doldurup göndermeniz yeterlidir. Eğitim danışmanlarımız en kısa sürede sizinle temasa geçecektir.

Otoparkınız var mıdır?

Haftaiçleri 2 araçlık otopark yerimiz mevcuttur. Arabalı öğrenci yoğunluğuna göre otoparkımızda bazı zamanlar yer bulunmayabilmektedir. Çevrede yakın yerlerde ücretli otoparklar mevcuttur.

Ben konuların çoğunu biliyorum, sadece bazı konular için derse girebilir miyim?

Grup eğitimlerimizde katılımcılarımızın yaklaşık aynı düzeyde olmasına dikkat ediyoruz. Gruplarımıza yeni başlayan veya biraz bilen kişileri dahil ediyoruz. Eğer konuların çoğunu biliyorsunuz, grup eğitimi yerine size özel ders sağlayabiliriz. Sadece istediğiniz konu başlıkları ile daha kısa sürede ihtiyacınız olan konuları öğrenmiş olursunuz. Özel ders talep formunu aşağıdan doldurabilirsiniz.

Yerinize nasıl gelebilirim?

İletişim sayfamızdan adresimiz ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

3D Spatial Analyst ve ModelBuilder Proje Bilgi İstek Formu


3D Spatial Analyst ve ModelBuilder Proje Özel Ders Bilgi İstek Formu


Sorularınız ve Cevapları bölümünü okudum.

3D Spatial Analyst ve ModelBuilder Proje Kurumsal Teklif Formu


Sorular ve Cevaplar bölümünü okudum.

3D Spatial Analyst ve ModelBuilder Proje Proje Teklif Formu


PAYLAŞ

 CADSAY