Yazılarımız

CADSAY

MATLAB NEDİR NERELERDE KULLANILIR?

MATLAB, genellikle pozitif bilim ve mühendislik hesaplamaları için kullanılan bir bilgisayar programıdır. Amerika Birleşik Devletleri merkezli MathWorks firması tarafından geliştirilen MATLAB, aynı zamanda bir programlama dilidir. İngilizce “Matrix Laboratory” kelimelerinin birleştirilmesi ile oluşmuş olan MATLAB, isminden de anlaşılacağı gibi matris tabanlı bir çalışma sistemine sahiptir.

Lineer cebir, istatistik, optimizasyon, nümerik analiz, optimizasyon, fourier analizi gibi pek çok matematiksel hesaplamanın etkili ve hızlı şekilde yapılmasına olanak sağlayan MATLAB programı aynı zamanda 2D ve 3D grafik çizimi için de kullanılır.

Matlab Nedir? Nerelerde Kullanılır?

MATLAB ile kullanıcılar kendi programlarını hazırlayabilirler. Matrisler ve onların etkileşim içinde olduğu fonksiyonlarla programlama yapılmasına izin veren MATLAB ile çok karmaşık matematik hesaplamaları bile birkaç saniye içinde tamamlanır. Temel programlama fonksiyonları ile benzer fonksiyonların kullanılabildiği MATLAB ile etkili ve pratik programlar hazırlanabilir.

C, Java gibi programlama dillerindeki dizilerin kullanımı ile aynı mantıkla matrislerin kullanıldığı MATLAB programında bir, iki veya daha fazla boyutta matrisler ile çalışmak mümkündür.

Matlab Nedir? Nerelerde Kullanılır?

MATLAB ile temel matematik fonksiyonlarının iki ve üç boyutlu grafikleri çizilebilir. Polinomlar, parboller, sinüs dalgaları başta olmak üzere her tür iki ve üç boyutlu matematiksel grafik MATLAB ile elde edilebilir.

MATLAB Nasıl Kullanılır?

MATLAB programı çalıştırıldığında çeşitli araç çubukları ile birlikte ekranın çoğunu kaplayan bir komut satırı ekrana gelir. MATLAB ile yapılacak işlemlerin hemen hemen tamamı bu komut satırına komutların girilmesi ile olur.

Matlab Nedir? Nerelerde Kullanılır?

Sayı , değişken, fonksiyon ve işleç gibi ifadeler ile komutların hazırlandığı MATLAB programı ile en basitten en karmaşığa her türlü matematiksel işlem kolaylıkla yapılabilir. MATLAB ile matematiksel işlemler yapmaya komut ekranına işlem doğrudan yazılarak başlanabilir. Örneğin ekrana “3+2” yazıldığında program 5 sonucunu verecektir.

MATLAB ile yapılan basit matematiksel işlemlerde toplama işlemi için “+”, çıkarma işlemi için “ -“, çarpma işlemi için “*” ve bölme işlemi için ise “/” işaretini kullanmak yeterlidir. Yapılan basit işlemlerde tam sayı kullanmak zorunlu değildir. Gelişmiş bir matematiksel hesaplama programı olan MATLAB kullanılarak reel sayılarla, hatta karmaşık sayılarla işlemler dahi yapılabilir.

Matlab Nedir? Nerelerde Kullanılır?

Tam sayı olmayan sayılarla yapılan işlemlerde varsayılan olarak sayıların ondalık basamağında 4 basamağın bulunduğu MATLAB programında komut ekranına yazılabilecek “format” fonksiyonu ile ondalık basamak sayısı değiştirilebilir. “Format long” komutu ile sayıların ondalık kısmı 14 basamağa kadar gösterilebilirken, “format bank” komutu ile ondalık kısım iki haneli olarak gösterilir. Diğer basamaklar ondalık basamağın son hanesine göre otomatik olarak aşağı veya yukarı yuvarlatılır. Ondalık basamakları varsayılan haline getirmek için “format short” komutu kullanılır.

Matlab Nedir? Nerelerde Kullanılır?

Hemen hemen tüm programlama dillerinde olduğu gibi MATLAB programı da değişkenlerle çalışır. Eşittir (=)karakteri ile değişken tanımlanabilir. Eşittir işaretinin sol tarafında değişkenin ismi, sağ tarafına isedeğişkenin değeri yazılarak değişken ataması yapılır. Büyük ve küçük harflere duyarlı olan değişkenler maksimum 63 karakter uzunluğunda olabilir ve Türkçe karakter içermemelidir.

MATLAB Örnekleri

MATLAB programında basit olarak değişkenlere değer atamak ve değişkenler üzerinde matematiksel işlemler yapmak mümkündür. Bunların yanında temel programlama dillerinde bulunan if, else gibi mantıksal işlem fonksiyonları da MATLAB üzerine kullanılır.

İki boyutlu çizgisel bir grafik oluşturmak için plot fonksiyonu kullanılır. 0 ile arasında salınım yapan bir sinüs fonksiyonu grafiğinin çizimi aşağıda gösterilmiştir.

x = 0:pi/100:2*pi;
y = sin(x);
plot(x,y)

Sinüs fonksiyonunun grafiğinin çizilmesinde kullanılan plot komutu ile varsayılan olarak mavi düz çizgili grafikler elde edilir. Yukarıdaki örnekte plot(x,y) yerine plot(x,y,'r--') komutu kullanılarak kırmızı kesikli çizgilerden oluşan bir grafik elde edilebilir. Komutta kullanılan “r--“ ifadesinde bulunan r harfi red (kırmızı) rengini, -- kısmı ise kesikli çizgiyi ifade eder. Başka harfler ve başka karakterlerle de grafiklerin çizilmesi mümkündür.

Matlab Nedir? Nerelerde Kullanılır?

MATLAB İndir

MATLAB ileri düzey hesaplamalarda kullanılan profesyonel ve ücretli bir programdır. MATLAB lisansına sahip olan kullanıcılarburaya tıklayarak programı indirebilirler. Ders notları gibieğitim amaçlı çalışmalarda kullanmak üzere öğrenciler için özel olarak sunulan MATLAB Student sürümü de buraya tıklanarak erişilebilir.

PAYLAŞ

 CADSAY