Yazılarımız

CADSAY

PRİMAVERA NEDİR?

Primavera , 1983 yılından beri geliştirilen bir proje planlama ve kontrol programıdır. 2008 yılına kadar Primavera Systems şirketi bünyesinde geliştirilen Primavera programı 2008 yılında Oracle firması tarafından satın alınmıştır. Primavera programı ile temel olarak proje yönetimi, ürün yönetimi ve kontrol kapasiteleri üzerine çalışmalar yapılır. Primavera, Oracle ve SAP gibi kurumsal kaynak planlaması yazılımları ile de entegre çalışır.

Primavera Anlamı

Primavera programının ismi Latince kaynaklı batı dillerinde yer alan bir sözcükten türetilmiştir. Başta İspanyolca, İtalyanca ve Portekizce olmak üzere pek çok Latince kökenli dilde “ilkbahar” anlamına gelmektedir. Program, bahar aylarında geliştirilmeye başlandığı için geliştiricileri tarafından bu isimle adlandırılmıştır.

Primavera Nedir?

Primavera Ne İşe Yarar?

Dünya üzerinde pek çok büyük kuruluş tarafından tercih edilen Primavera; mühendislik, inşaat, ve savunma sanayii gibi pek çok sektörde yaygın olarak kullanılan bir proje yönetim programıdır.

Primavera Nedir?

Primavera programı aynı anda birden fazla kullanıcının aynı proje üzerinde çalışmasına izin veren ileri seviyede bir veritabanı uygulamasına sahiptir. Primavera ile aynı şirkette çalışan kullanıcılar yerel ağ ya da internet üzerinden aynı anda çalışma imkanına sahip olurlar. Böylece projede farklı rollerde çalışan kişilerin aynı veritabanı üzerinde en verimli şekilde çalışması sağlanır. Primavera programı gelişmiş birweb modülüne de sahiptir. Bu modül ile projenin durumu ile ilgili bilgiler anlık olarak web üzerinden izlenebilir. Çalışma alanı dışında olan kullanıcılar da web modülü sayesinde çalışmaları izleyebilir.

Primavera Nasıl Kullanılır?

Primavera kullanımı , oldukça ayrıntılı ve titiz bir çalışma gerektirir. Primavera programı gelişmiş bir kullanıcı yönetim sistemine sahiptir. Yönetici tarafından programı kullanacak olan kullanıcıların yetkileri denetlenebilir. Böylece hangi kullanıcının projenin hangi bölgelerine erişebileceği etkili bir şekilde tanımlanabilir. Primavera programında bulunan gelişmiş kullanıcı yönetimi sayesinde yetkisiz kişilerin önemli bilgilere erişmesi kısıtlanır.

Primavera Nedir?

Birden fazla projenin eşzamanlı olarak yönetilebildiği Primavera programı ile proje grupları birbirinden bağımsız veya bağımlı olarak tanımlanabilir. Birbirinden bağımsız olarak tanımlanan projeler birbiri ile bağlanabilir. İlişkili veya ayrık projeler tek çatı altından yönetilebileceği gibi ayrı ayrı da yönetilerek raporu alınabilir.

Çok büyük projelerin yönetiminde etkin olarak kullanılan Primavera, çeşitli gruplandırma ve filtreleme sistemine sahiptir. Bu sayede kaynak kodu, maliyet hesabı, aktivite gibi kriterlere bağlı olarak kolayca sıralama yapılabilir.

Primavera programı bütçeleme ve kaynakların planlanmasında da etkili çözümlere sahiptir. Bu özellik sayesindekaynak atanması sürecinde dağılım tamamen elle girilebilir veya kullanım eğrisi ile belirlenebilir. Böyleceiş yükü ve kaynak planı önceden tahmin edilebilir. Kullanılan malzemeler, işçilik başta olmak üzere tüm kaynaklar detaylı bir şekilde denetlenerek zaman içerisinde oluşan ihtiyaç ileriye dönük olarak hesaplanabilir.

Primavera Nedir?

Primavera P6 Nedir?

Primavera P6 , dünya üzerinde en çok tercih edilen, kurumsal portföy yönetimi, istatistik yönetimi, entegrasyon ürünleri, risk analizi gibi sürümleri bulunan Primavera programının güncel proje yönetimi sürümüdür. Primavera P6 ile büyük ölçekli, çok karmaşık ve çoklu projeler yönetilebilir. Sayısız kaynak ve hedef planına sahip yüz bine yakın projenin yönetimi Primavera P6 ile rahatlıkla yapılabilir.

Primavera Nedir?

Primavera İndir

Büyük veya küçük her ölçüde şirkette proje planlaması için kullanılabilen profesyonel bir bilgisayar programı olan Pirmavera ücretli ve lisanslı bir bilgisayar programıdır. Lisans numarasına sahip olan kullanıcılar edelivery.oracle.com adresine giriş yaparak programın geliştiricisi olan Oracle firmasının resmi sitesinden programı indirebilirler.

Primavera Kursu

Proje yönetimi ve kontrolünde kullanılan detaylı özelliklere sahip olan bu program Primavera kursu ile etkili bir şekilde öğrenilir.Başlangıç düzeyindeki kullanıcıların da katılabileceği kurs ile programınamaçları, metodolojisi, proje yapıları, operasyonlar, proje yaşam döngüsü gibi programın proje yönetiminde kullanılan temel özellikleri tanıtılır. Primavera kursu tamamlandığında kullanıcı planlamadan raporlamaya kadar olan proje yönetimi süreçlerini detaylı bir biçimde öğrenmiş olur.

PAYLAŞ

 CADSAY