Matlab

Matlab Eğitimi

Matlab Kursu: Matlab, ismi Matrix Laboratory sözcüklerinin birleştirilmesiyle oluşmuştur. İlk olarak yalnızca Matrix işlemlerini hızlı yapmak için geliştirilen "gelişmiş hesap makinesi" artık Matematik Labaratuvarı olarak da adlandırılmaktadır.

Matlab Kursu süresince, Matlab'ın ileri araç kutularını, programlama rahatlığını, gelişmiş görsellik nitelikleri sayesinde öğrenmek mümkündür.

Matlab Kursu - Ön Gereklilikler

Matlab Kursu öncesi, eğitim katılımı için özel bir ön gereklilik bulunmamaktadır. Öğrenme isteği olan herkes eğitime katılabilir.

Matlab Kursu - Takvimi

Haftasonu: 27.07.2024
Haftaiçi: 01.08.2024
Tarihler ve Süre Hakkında Detay İçin Tıklayınız.

Matlab Kursu - Süresi

Matlab Kursu toplamda 30 saat sürmektedir.

Matlab Kursu - Ücreti

Bu Kursumiz firmaya veya kişiye özel olarak verilmektedir. Aşağıda, Bilgi Al formu ile veya telefonla iletişime geçebilirsiniz.

Matlab Kursu - Kazanımlar

Matlab Kursu boyunca; katılımcılara ders bilgileri sunu dosyası olarak verilecektir.

Matlab Kursu sonunda eğitime katılanlar, Matlab Kursu içeriğinde bulunan tüm konuları öğrenmiş olacaklardır.


Matlab Kursu - Eğitim Konuları

1. Matlab Kursu - Matlab’a Giriş

 • Matlab Öğrenmek
 • Matlab’a Giriş Yapmak
 • Matlab Nedir?
 • Matlab Nerelerde Kullanılır?
 • Matlab Ortamının Öğretilmesi
 • Matlab’ın Avantajları
 • Matlab’ın Dezavantajları
 • Araç Kutusu Kavramı

2. Matlab Kursu - Matlab'da Data Türleri

 • Matlab Data Türleri Nedir?
 • Double Tipi Veriler
 • String Datalar
 • Cell, Struct Uint8
 • Mantıksal Data Türü Veriler ile Öğrenim

3. Matlab Kursu - Matlab'da Matematiksel İşlemler ve Matrisler

 • Başlıca Matris İşlemlerinin Matlab'da Yapılması
 • Matlab’da Başlıca Matematiksel Formüllerin Yapılması

4. Matlab Kursu - Matlab ile Programlamaya Giriş

 • Matlab ile Temel Programlama Nasıl Yapılır?
 • Mantıksal ve Matematiksel Operatörler
 • Şartlı Dallanmalar
 • if komutu
 • switch komutu
 • Döngüler
 • for döngüsü
 • while döngüsü
 • Matris ve Dizi Alıştırmaları
 • Algoritmik İşlemlerin Çözülmesi

5. Matlab Kursu - M-Function M-File Terimleri

 • Matlab Terimlerini Kavramak
 • Fonksiyonel Matlab Terimleri
 • Matlab'da M-File Türünde Program Kodlanması
 • Matlab'da M-Function Türünde Program Kodlanması

6. Matlab Kursu - Sayısal ve Analitik İşlemleri Matlab ile Yapmak

 • Matlab içinde Sayısal ve Analitik Türev İntegral Hesaplama
 • Matlab içinde Sayısal ve Analitik Diferansiyel Denklemleri Çözme
 • Matlab’da İstatistiksel Özelliklerin Elde Edilmesi

7. Matlab Kursu - Matlab'da Data Giriş Çıkışı

 • Txt, Excel, Binary Dosya, Ses Dosyası, Resim dosyası, VeriTabanı Kaynaklarından Dosya ve * Data Alma
 • Txt, Excel, Binary Dosya, Ses Dosyası, Resim dosyası, VeriTabanı kaynaklarına veri gönderilmesi
 • Mikrofon, Kamera, Seri Paralel Port, Özel Deri Toplama Kartı
 • Çevresel Donanıma Bağlanıp Gerçek Zamanlı Veri Alımı ve Çıkış Donanım Birimlerine Data Gönderimi

8. Matlab Kursu - Matlab’de Kaliteli ve Prezentasyon Gücü Yüksek Grafikler Hazırlamak

 • Matlab’da Grafik Çizimi
 • Fonksiyonların Grafiklerinin Yapılması
 • 2B ve 3B Çizgi Grafikleri
 • Yüzey Grafikleri
 • Eş Yükselti, Bar ve Pasta Grafikleri
 • Hareketli Animasyonlar Oluşturmak

9. Matlab Kursu - Matlab ile Ek Konular

NOT: Aşağıda maddelenen ek konular özel ders olarak verilmektedir.

Matlab ile Sayısal Analiz Yapmak (Nümerik Analiz)

 • Sayısal Türev, Sayısal İntegral için Metotların Kodlanması İşlemleri
 • Metotların Matlab Fonksiyonlarıyla Gerçekleştirilmesi İşlemleri
 • Lineer ve Non-Lineer denklemlerin sayısal çözümleri için literatürde tanımlı metotların kodlanması ve kullanılması
 • Diferansiyel denklemlerin kodlanması
 • Hazır fonksiyonların Kullanılması
 • Kısıtsız ve Kısıtlı Optimizasyon Algoritmalarının Kodlanması
 • Hazır matlab fonksiyonlarının kullanılması
 • Toplanan verilere değişik özelliklerdeki fonksiyonların uyarlanması
 • İnterpolasyon ve extrapolasyon tekniklerinin kodlanması

Matlab ile İstatistik ve Finansal Uygulamalar Yapmak

 • Toplanan verilerin istatistiksel özelliklerinin çıkarılmasını yapmak
 • Kesikli ve sürekli dağılımlar ve özelliklerini anlamak
 • Toplanan verilerin dağılımlarla ifade edilmesi ve testler yapmak
 • Tek boyutlu ve Çok boyutlu Rastgele sayı üretme yöntemleri uygulamak
 • Markov süreçleri ve rastgele yürüyüş algoritmaları işlemleri
 • Monte Carlo Simülasyonunu anlamak
 • İstatistiğe bağlı tahmin yöntemleri (Bayes rahmin yöntemi)
 • Garch yöntemini anlamak
 • Varyans-Kovarsanys ve Tarihi Yöntemlerle risk hesaplaması yapma
 • Geriye Dönük Testleri kavramak

Matlab ile Sinyal İşleme İşlemleri

 • Ayrık ve sürekli zamanlı işaret kavramları anlamak
 • Sürekli zaman işaretinin ayrıklaştırılması
 • Fourier Dönüşümleri nedir
 • Z-Dönüşümleri nedir
 • S-Dönüşümleri nedir
 • İşaretlerin zaman ve frekans uzayında işlenmesi işlemleri
 • Sayısal Filtre tasarımı(Alçak geçiren yüksek geçiren bant geçiren filtreler)
 • Sinyalin dosyadan yada çevresel donanımdan okunup yazılması
 • Gürültü temizleme uygulaması
 • Aktif pasif filtre tasarımı yapmak

Matlab ile Görüntü İşleme

 • Resim dosyalarının okunması ve yazılması
 • Videoların okunması ve yazılması
 • Gerçek zamanda kameradan görüntü alınması
 • Renk uzayları kavramı ve renk dönüşümleri
 • Renkli görüntüyü gri seviyesine dönüştürme
 • Gri seviyeli resmi binary resme dönüştürme (threshold işlemleri)
 • İkili resim üzerinde morfolojik işlemler.
 • Gürültülü resmi filtre uygulayarak temizlemesi
 • Resim yumuşatma, keskinleştirme işlemleri
 • Kenar ve köşe gibi özel noktaların bulunması ve özellik çıkartma
 • Görüntü Bölütme işlemleri (Segmentasyon)
 • Karakter tanıma uygulaması
 • Çift kamera ile derinlik hesabının yapılması
 • Wavelet Uygulamaları
 • Videodan hareketsiz arka planın bulunması
 • Hareket eden özel cismin bulunması ve takip edilmesi
 • Güvenlik alarm uygulaması

Matlab ile Yapay Sinir Ağları (Artificial Neural Networks)

 • Nöron modelleri ve mimarileri
 • Yapay sinir ağları modelleri
 • Eğitim algoritmaları
 • Eğitim, Doğrulama ve Test adımları.
 • MLP, RBF, GRNN, SOM mimarileriyle çalışmak
 • nntool, nftool, nprtool, nctool ve nntraintool’un kullanılması
 • Örnek Uygulama: Toplanan gerçek dünya verilerinin değişik yapay sinir ağlarıyla eğitilmesi ve test edilmesi uygulaması
 • Örnek Uygulama: Karekter tanıma uygulaması

Matlab ile Bulanık Mantık (Fuzzy Logic)

 • Bulanık küme ve bulanık sayı kavramları
 • Üyelik fonksiyonları çeşitleri
 • Bulanık kural tabanları
 • Durulama işlemleri
 • Bulanık sinir ağları ANFIS (Artificial Neural Fuzzy İnteface System)
 • Örnek Uygulama: Toplanan verilerden kanser hastalığının teşhisinde ANFIS kullanımı

Matlab ile Sezgisel Arama Yöntemleri

 • Kabul edilebilir zamanda çözülemeyen çözümü güç problemlerin tanıtımı (NP-Hard )
 • Kör arama, enine arama, derinine arama ve A* algoritması
 • Sezgisel metodların tanımı
 • Genetik Algoritma (Genetic Algorithm) Parçacık Sürü Optimizasyonu (Partial Swarm Optimization) ve Karınca Kolonisi Algoritması (Ant Colony Algorithm)
 • Örnek uygulama: Gezgin satıcı problemi, ders programı ayarlama problemi, iş-tezgah çizelgeleme probleminin sezgisel yöntemlerle çözümü)

Matlab ile Kullanıcı Arayüzleri Oluşturma (GUI Programlama)

 • Kullanıcı etkileşim pencereleri oluşturma
 • Veri giriş ekranı, hata ekranı, mesaj ekranı oluşturma.
 • Dosya açma, Listeleme kaydetme pencereleri oluşturma
 • Grafiksel arayüz geliştirme ortamı (guide)
 • GUI objeleri
 • GUI program geliştirme
 • Check box, list box, combo box kullanımı
 • Push button, radio button, toggle button uygulaması
 • AxtiveX işlemleri
 • Menu oluşturma
 • Örnek Uygulamalar

Simulik Kullanımı

 • Simulink’e giriş
 • Simulink ile modelleme
 • Simulink kütüphanelerinin tanıtımı
 • Bir giriş bir çıkışlı sistemlerin blok diyagramlarıyla oluşturulması
 • Geri beslemeli sistemlerin Simulink ile gerçekleştirilmesi
 • PID kontrol sisteminin Simulink ile gerçekleştirilmesi

Matlab Derleyicisi

 • Matlab’in olmadığı sistemlerde çalışabilen programların üretilmesi
 • M-file m-function dönüşümü
 • mcc ve mbuild komutları
 • p-code derleme
 • C, C++ ve Java da kullanılmak üzere kütüphaneler oluşturma
 • exe, dll ve mex dosyaları oluşturma

Matlab Kursu ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Ödeme seçenekleri nelerdir?

Eğitimin toplam ücreti eğitim başlamadan önce tahsil edilir. Ödemenizi nakit veya kredi kartı ile ödeyebilirsiniz. Nakit ödemelerinizi eğitim merkezimize gelerek elden yapabilirsiniz. Kredi kartı ödemelerinizde Yapı Kredi ve Garanti Bankası kredi kartları kabul edilir. Yukarıda belirtilen eğitim fiyatları nakit eğitim fiyatlarıdır. Tek çekim kredi kartı eğitim fiyatı, yukarıdaki asıl fiyatın 1.08, 6 taksitli fiyatı 1.18 ile çarpılarak bulunur. Firmalar eğitim öncesi, ödemelerini banka havalesi yoluyla yapabilirler.

İndirimleriniz/Kampanyalarınız Nelerdir?

Tüm öğrenci ve öğretmenlere yüzde 15 indirimimiz mevcuttur. (Öğretmenlerden öğretmen kimliği, öğrencilerden içinde bulunulan öğretim yılı için öğrenci belgesl istenir.)
Daha önce eğitim almış öğrencimiz ikinci başka bir eğitimi yüzde 10 indirimli alır.
Grup eğitimlerinde ise;
- 2 arkadaş birlikte eğitim alınca; kişi başı, %10 indirim
- 3 arkadaş birlikte eğitim alınca; kişi başı, %15 indirim
- 4 arkadaş birlikte eğitim alınca; kişi başı, %20 indirim
- 5 arkadaş birlikte eğitim alınca; kişi başı, %25 indirim
uygulanmaktadır. NOT: İndirimlerden sadece bir tanesini seçebilirsiniz.

Eğitimler nasıl bir ortamda gerçekleşmektedir?

Eğitimlerimiz; 12 kişi kapasiteli sınıflarda yapılmaktadır. Sınıflara projektör, bilgisayarlar, internet, iklimlendirme, yazı tahtası ve gerekli eğitim araç- gereçleri vardır. Ayrıca ücretsiz çay, kahve ve su ikramımız mevcuttur.

Online eğitim hizmetiniz var mıdır?

Online eğitim hizmetimiz mevcuttur. Eğitimlerimizi kişiye özel paket ders olarak alabilirsiniz. Eğitimlerimizi online olarak özel ders şeklinde veya kurumsal olarak alabilirsiniz. Online eğitim talepleriniz için özel ders formumuzu doldurunuz.

Sertifika almam için eğitime kaydolmam yeterli midir?

Eğitimlerimizde yüzde 90 oranında devam sağlayan tüm öğrencilerimize sertifika veriyoruz.

Eğitim süresi verimli bir eğitim süreci için yeterli midir?

Eğitim süresi yeterlidir. Alanında uzman eğitmenlerimiz ve eğitim danışmanlarımızla oluşturulan müfredat ve süre, bu eğitimin verimli bir şekilde öğrenilmesi için yeterlidir.

Ders materyalleri nelerdir?

Ders materyalleri; pdf dosyaları, powerpoint slaytarından ve/veya ders notlarından oluşur. Ders esnasında örnek kodlar ve/veya çalışma dosyaları öğrencilere verilir. Ders sonrası yapılan ödevler de öğrencilere verilir.

Tezimi/ödevimi eğitmenle birlikte yapmak istiyorum, ne yapmalıyım?

Tez-Ödev destek formumuzu doldurunuz. Doldurduğunuz bilgilere istinaden danışmanlarımız en kısa sürede dönüş yapacaktır.

Eğitmenleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?

Eğitmenlerimiz alanlarında üniversite eğitimli ve tecrübelidir. İletişim kabiliyetleri yüksek olan eğitmenlerimiz, deneyimin en iyi öğretmen olduğunu bilerek uygulamalı eğitim yaptırmaktadırlar. Eğitmenlerimiz en az 5-15 yıllık tecrübeye sahiptirler.

Eğitmenle görüşebilir miyim?

Eğitim öncesi eğitim konuları ile ilgili eğitmenlerimize sorularınız olabilir. Eğitim konuları ile ilgili sormak istediğiniz soruları yukarıdaki soru formundan gönderebilirsiniz. Eğitmenlerimiz veya danışmanlarımız en kısa sürede size dönüş yapacaktır.

Eğitim süresince eğitmene soru sorabilir miyim?

Ders esnasında dersin anlatımına uygun alakalı sorular sorulabilmektedir. Ders dışında ise bilgi sorusu sorulabilmektedir. Ders harici özel projeleriniz için proje formumuzu doldurunuz.

Eğitim belirtilen başlangıç tarihinde başlayacak ve belirtilen sürede bitirilecek mi?

Eğitimlerimiz eğitim takviminde belirtilen zamanlarda başlar; fakat eğitim tarihini ertelemek veya eğitimi iptal etmek kurumumuzun hakkı dahilindedir. Grup eğitimleri tatil veya istisnai sebeplerden 1-2 hafta ertelenerek bitirilebilir. Eğitim tarihlerinin 1-2 hafta ertelenmesi durumunda gruba katılan öğrenciler bu durumu kabul etmiş sayılır.

Eğitim esnasında bilgisayar sağlıyor musunuz?

Eğitim ortamımızda her kişiye özel eğitime hazır bilgisayarlarımız bulunmaktadır.

Kendi bilgisayarımızı getirebilir miyiz?

Eğitim ortamına kendi bilgisayarlarınızı getirebilirsiniz. Bilgisayarınızın sağlıklı çalışmasını ve teknik servis problemlerinizi sizin gidermeniz gerekir.

Bilgisayarımıza program kurabilir misiniz?

Bilgisayarınıza herhangi bir program kurma hizmetimiz mevcut değildir. Fakat eğitmenlerimiz size bir kurulumun nasıl yapılacağını ve kaynak noktaların nereler olduğunu anlatacaktır.

Sınıflarınız kaç kişiliktir?

Eğitimlerimiz en az 4 en fazla 12 kişilik sınıflarda yapılmaktadır. Bir eğitim, ortalama 5-8 kişi ile gerçekleşmektedir.

Dersi kaçırmam durumunda ne yapmam gerekir?

Mümkün olduğunca derse katılmanız faydalıdır. Eğitmenlerimiz performansı en iyi seviyede tutmak için sürekli dersi toparlayarak, tekrarlar yaparak ilerlemektedir. Kaçırdığınız derslerde ufak tekrarlardan yararlanabilirsiniz.

Diğer eğitim merkezlerinden farkınız nedir?

Eğitim merkezi olarak en iyi hizmeti vermek için sürekli olarak çalışmaktayız. Eğitim kalitesinin sürekli gelişmesi için planlar hazırlamakta, kontroller yapmakta ve gelişmeyi sağlamaktayız.

Kurumumuza (firma) özel olarak eğitim almak için ne yapmalıyız?

Kurumlara özel olarak gerek kendi eğitim yerlerimizde, gerekse kurumların kurumların kendi yerlerinde eğitim sağlamaktayız. Kurumunuza özel eğitim talebiniz için yukarıdaki kurumsal talep formunu doldurmanız yeterlidir, eğitim danışmanımız en kısa sürede sizinle irtibata geçecektir.

Özel ders olarak eğitim almak istiyorum, ne yapmalıyım?

Özel ders olarak eğitim sağlamaktayız. Özel ders eğitim talebiniz için özel ders eğitim talep formunu doldurup göndermeniz yeterlidir. Eğitim danışmanlarımız en kısa sürede sizinle temasa geçecektir.

Otoparkınız var mıdır?

Haftaiçleri 2 araçlık otopark yerimiz mevcuttur. Arabalı öğrenci yoğunluğuna göre otoparkımızda bazı zamanlar yer bulunmayabilmektedir. Çevrede yakın yerlerde ücretli otoparklar mevcuttur.

Ben konuların çoğunu biliyorum, sadece bazı konular için derse girebilir miyim?

Grup eğitimlerimizde katılımcılarımızın yaklaşık aynı düzeyde olmasına dikkat ediyoruz. Gruplarımıza yeni başlayan veya biraz bilen kişileri dahil ediyoruz. Eğer konuların çoğunu biliyorsunuz, grup eğitimi yerine size özel ders sağlayabiliriz. Sadece istediğiniz konu başlıkları ile daha kısa sürede ihtiyacınız olan konuları öğrenmiş olursunuz. Özel ders talep formunu aşağıdan doldurabilirsiniz.

Yerinize nasıl gelebilirim?

İletişim sayfamızdan adresimiz ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

Matlab Kursu Bilgi İstek Formu


Matlab Kursu Özel Ders Bilgi İstek Formu


Sorularınız ve Cevapları bölümünü okudum.

Matlab Kursu Kurumsal Teklif Formu


Sorular ve Cevaplar bölümünü okudum.

Matlab Kursu Proje Teklif Formu


PAYLAŞ

 CADSAY