ArcGIS Desktop

ArcGIS Desktop Eğitimi

ArcGIS Desktop Ödev: ARCGIS teknolojisi, ESRI firması tarafından geliştirilmiş, ölçeklendirilebilir entegre bir Coğrafi Bilgi Sistemi programıdır. Yazılım bileşenlerinin ortak kütüphanesi ArcObjects üzerine kurulmuş bir sistemdir CBS yazılım bileşenlerinin ortak kütüphanesi ArcObjects üzerine kurulmuş bir sistemdir.

ArcGIS Desktop Ödev ile öğrenciler CBS konseptlerini ve harita meydana getirme tekniklerini öğrenirler. ArcGIS Desktop Ödev süresince öğrenciler, analizler için gerekli verilerin meydana getirilmesi, depolanması ve yönetimleri konularını ayrıntılı bir biçimde öğrenirler. ArcGIS Desktop Ödev sonunda katılımcılar bu verileri analizlerinde kullanabilecek yetiye ulaşırlar.

ArcGIS Desktop Ödev - Ön Gereklilikler

ArcGIS Desktop Ödev öncesi katılımcıların, ArcGIS for Desktop Basic veya Standart Lisansına sahip olmaları ve temel Windows tabanlı uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmaları tavsiye edilmektedir.

ArcGIS Desktop Ödev - Süresi

ArcGIS Desktop Ödev toplamda 30 saat sürmektedir.

ArcGIS Desktop Ödev - Ücreti

Bu Ödevmiz firmaya veya kişiye özel olarak verilmektedir. Aşağıda, Bilgi Al formu ile veya telefonla iletişime geçebilirsiniz.

ArcGIS Desktop Ödev - Kazanımlar

ArcGIS Desktop Ödev ile katılımcılar;

 • CBS teknolojisini, Esri mimarisini ve ana konseptleri anlarlar.
 • Veri görüntüleme ve semboloji fonksiyonlarını kullanır ve uygularlar.
 • Sorgulama ve raporlama teknikleri yapmayı öğrenirler.
 • Vektör ve raster datalar ile nasıl çalışacaklarını kavrarlar.
 • Koordinat dönüşüm işlemleri konularını anlarlar.
 • Veri meydana getirme, depolama ve yönetme ile ilgili süreçleri doğru bir biçimde uygularlar.
 • CBS projelerini uygun bir biçimde analiz edip sonuçlandırırlar.

ArcGIS Desktop Ödev - Eğitim Konuları

1. ArcGIS Desktop Ödev - ArcGIS Genel Tanıtım

 • ArcGIS Nedir?
 • ArcGIS Platformunu Anlamak
 • ArcGIS Mimarisi Hakkında
 • ArcGIS Platformu Bileşenleri Nelerdir?
 • Değerlendirmeler

2. ArcGIS Desktop Ödev - CBS Temel Konseptleri

 • Coğrafi Bilgi Sistemlerini Anlamak
 • Temel Harita Bilgisini Kavramak
 • Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Veri Yapısı Nasıldır?
 • Veri Üretim Metotları Hakkında
 • Veri Toplama Metotları Hakkında
 • Katman Yapısı Nasıldır?
 • Mekansal ve Mekansal Olmayan Veriler Arasındaki Farkları Anlama
 • Rapor ve Grafik Konuları
 • Örnek CBS Projeleri Üzerinde Uygulamalar
 • Değerlendirmeler

3. ArcGIS Desktop Ödev - Koordinat Sisteminin Önemi Hakkında

 • Konum Nedir?
 • Mekansal Veri Konumu Nasıl Bulundurur?
 • Coğrafi Koordinat Sistemlerini Kavrama
 • Projeksiyon Koordinat Sistemleri Öğrenme
 • Değerlendirmeler

4. ArcGIS Desktop Ödev - Veri ve Haritalar ile Çalışmak

 • ArcMap Arayüzünü Öğrenmek
 • Veri Görüntüleme Konusu
 • Haritalar Üzerinde Gezinti Yapımı
 • Detay (Feature) Özniteliklerine Hakkında
 • ArcCatalog Arayüzü ile Çalışma Teknikleri
 • Haritaya Ait Verileri Biçimlendirme
 • Harita Verilerini Keşfetmek
 • ArcMap Arayüzüne Shapefile,Feature Class ve Raster Veri Ekleme
 • Değerlendirmeler

5. ArcGIS Desktop Ödev - Veri Görüntüleme ve Tematik Harita Meydana Getirme

 • Görüntüleme Hakkında
  • Katmanların Belli Ölçek Aralığında Görüntülenmesini Kavramak
  • Katmanlara Şeffaflık Verilmesini Öğrenmek
  • Katmanların Koordinat Sistemlerini Öğrenme
  • Farklı Koordinat Sistemlerine Ait Verileri Görüntüleme (On-the-Fly Çalışma)
  • Katmanlar Üzerinde Gelişmiş Görüntüleme Becerileri
 • Tematik Harita Meydana Getirme ve Semboloji Hakkında
  • Vektör Verilerde Semboloji Konusunu Anlama
  • Sembollerin Değiştirilmesi Teknikleri
  • Kategorisel Özellikler Kullanılarak Vektör Verilere Semboloji Atama Teknikleri
  • Styles (Semboloji) Kullanımı ve Layer File (.lyr) Meydana Getirilmesi
  • Raster Verilerde Semboloji Kullanımı
  • Semboloji Kütüphanelerini Öğrenmek
  • Farklı Sembollerle Çalışma Teknikleri
 • Tematik Harita Meydana Getirme-Etiketlendirme Konuları Hakkında
  • Katmanlar Üzerinde Otomatik Etiketlendirme Hakkında
  • Etiketlerin Yerleşimi için Kural Belirleme ve Annotation Yaratmak
 • Değerlendirmeler

6. ArcGIS Desktop Ödev - Proje Meydana Getirmek

 • Raster Verilerin Coğrafi Olarak Koordinatlandırılmasını (Georeferencing) Anlamak
 • Raster Verilerde Koordinat Dönüşümünü Öğrenmek
 • Coğrafi-Projected Dönüşüm Konusu Hakkında
 • Projected-Coğrafi Dönüşüm Konusu Hakkında
 • Local-Projected Dönüşüm Konusu Hakkında
 • 3 Derece-6 Derece Dönüşümlerini Anlamak
 • Database Dizaynını Anlama
 • Nokta, Çizgi, Poligon Katmanlarının Meydana Getirilmesi
 • Sözel Tabloların Meydana Getirilmesi
 • Vektör Verilerde Koordinat Sistemi Dönüşümü Konusu Hakkında
 • Coğrafi-Projected Dönüşüm Konusu Hakkında
 • Projected-Coğrafi Dönüşüm Konusu Hakkında
 • Local-Projected Dönüşüm Konusu Hakkında
 • Verilerin Meydana Getirilmesi-Çizilmesini Öğrenmek
 • Veri Güncelleme İşlemlerini Öğrenmek
 • Gelişmiş Güncelleme Araçları ile Verilerin Güncellenmesi Anlamak
 • Değerlendirmeler

7. ArcGIS Desktop Ödev - Veri Güncelleme ve Doğrulama Teknikleri

 • Tabloların Birleştirilmesi (Join) - Dışardan Edindiğiniz Excel Tablosunu Katmanların Tablolarına Ekleme
 • Tablolara Sonradan Sütun Eklenmesi (Add Field), Sütunlara Verinin Yazdırılması ile Otomatik Sütun Hesaplamaları (Field Calculator)
 • Değerlendirmeler

8. ArcGIS Desktop Ödev - Veri Sorgulama ve Raporlama Teknikleri

 • Sözel Verilerin Sorgulanmasını Anlamak(Select by Attribute)
 • Rapor Meydana Getirmek (Create Report)
 • Mekansal Verilerin Sorgulanması Konusu Hakkında (Select by Location)
 • Değerlendirmeler

9. ArcGIS Desktop Ödev - Veri Entegrasyonunu Anlamak

 • GPS’ten Veri Dönüşümü Elde Etmek
 • Haritaya Koordinatlı Verilerin Eklenmesini Anlama
 • Haritaya Coğrafi Koordinatlı Fotoğrafların Eklenmesini Anlama
 • Excel, .dbf ve Farklı Formatlara Ait Verilerin Dönüştürülmesini Anlama
 • CAD Verilerinin Kendi Formatlarında Görüntülenmesi ve Esri Formatlarına Dönüşümleri Konusu Hakkında
 • Değerlendirmeler

10. ArcGIS Desktop Ödev - Çıktı İşlemleri Öğrenmek

 • Haritaların Çıktıya Hazırlanması Nasıl Yapılır?
 • Çıktı Boyutunun Ayarlanması ve Ölçeğe Uyumlu Hale Getirilmesi Nasıl Yapılır?
 • Dinamik Lejant Ekleme Nasıl Yapılır?
 • Dinamik Ölçek Ekleme Nasıl Yapılır?
 • Dinamik Kuzey Oku Ekleme Nasıl Yapılır?
 • Dinamik Koordinat Sistemi Ekleme Nasıl Yapılır?
 • jpeg, png, tif, pdf Formatında Çıktı Alma Nasıl Yapılır?
 • Atlas Formatında Çıktı Alma Nasıl Yapılır?
 • Çıktı Şablonu Meydana Getirme Nasıl Yapılır?
 • Değerlendirmeler

11. ArcGIS Desktop Ödev - ArcMap’te Animasyon Meydana Getirme ve Coğrafi Analizler Ödev

 • ArcMap’te Zamansal Verilerin Görüntülenmesi ve Animasyon Olarak Yaratılması
 • Tampon Bölge Yaratma
 • Vektör Verilerle Çakıştırma Analizleri Yapmak
 • Yakınlık Analizleri Yapmak
 • Değerlendirmeler

12. ArcGIS Desktop Ödev - ArcGIS ile Uzaktan Algılamaya Giriş Ödev

 • Görüntü Analizleri Ödev
 • NDVI Çıkarılması Ödev
 • Görüntü Kesme Ödev
 • Diğer Görüntü Analizi Fonksiyonları Ödev
 • Değerlendirmeler

13. ArcGIS Desktop Ödev - Haritaların Web Uygulamasına Dönüştürülmesi (Opsiyonel) *

 • ArcGIS Online Hesabı Oluşturulması Ödev
 • Haritaların Web Haritası Olarak Paylaşılması Ödev
 • ArcGIS Online ile Haritaların Görüntülenmesi ve Güncellenmesi Ödev
 • Değerlendirmeler

14. ArcGIS Desktop Ödev - Örnek Uygulamalar

 • Örnek Proje Çalışması
 • Uygulamalar
 • Soru Cevap
 • Genel Eğitim Değerlemdirmesi

ArcGIS Desktop Ödev ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Ödeme seçenekleri nelerdir?

Eğitimin toplam ücreti eğitim başlamadan önce tahsil edilir. Ödemenizi nakit veya kredi kartı ile ödeyebilirsiniz. Nakit ödemelerinizi eğitim merkezimize gelerek elden yapabilirsiniz. Kredi kartı ödemelerinizde Yapı Kredi ve Garanti Bankası kredi kartları kabul edilir. Yukarıda belirtilen eğitim fiyatları nakit eğitim fiyatlarıdır. Tek çekim kredi kartı eğitim fiyatı, yukarıdaki asıl fiyatın 1.08, 6 taksitli fiyatı 1.18 ile çarpılarak bulunur. Firmalar eğitim öncesi, ödemelerini banka havalesi yoluyla yapabilirler.

İndirimleriniz/Kampanyalarınız Nelerdir?

Tüm öğrenci ve öğretmenlere yüzde 15 indirimimiz mevcuttur. (Öğretmenlerden öğretmen kimliği, öğrencilerden içinde bulunulan öğretim yılı için öğrenci belgesl istenir.)
Daha önce eğitim almış öğrencimiz ikinci başka bir eğitimi yüzde 10 indirimli alır.
Grup eğitimlerinde ise;
- 2 arkadaş birlikte eğitim alınca; kişi başı, %10 indirim
- 3 arkadaş birlikte eğitim alınca; kişi başı, %15 indirim
- 4 arkadaş birlikte eğitim alınca; kişi başı, %20 indirim
- 5 arkadaş birlikte eğitim alınca; kişi başı, %25 indirim
uygulanmaktadır. NOT: İndirimlerden sadece bir tanesini seçebilirsiniz.

Eğitimler nasıl bir ortamda gerçekleşmektedir?

Eğitimlerimiz; 12 kişi kapasiteli sınıflarda yapılmaktadır. Sınıflara projektör, bilgisayarlar, internet, iklimlendirme, yazı tahtası ve gerekli eğitim araç- gereçleri vardır. Ayrıca ücretsiz çay, kahve ve su ikramımız mevcuttur.

Online eğitim hizmetiniz var mıdır?

Online eğitim hizmetimiz mevcuttur. Eğitimlerimizi kişiye özel paket ders olarak alabilirsiniz. Eğitimlerimizi online olarak özel ders şeklinde veya kurumsal olarak alabilirsiniz. Online eğitim talepleriniz için özel ders formumuzu doldurunuz.

Sertifika almam için eğitime kaydolmam yeterli midir?

Eğitimlerimizde yüzde 90 oranında devam sağlayan tüm öğrencilerimize sertifika veriyoruz.

Eğitim süresi verimli bir eğitim süreci için yeterli midir?

Eğitim süresi yeterlidir. Alanında uzman eğitmenlerimiz ve eğitim danışmanlarımızla oluşturulan müfredat ve süre, bu eğitimin verimli bir şekilde öğrenilmesi için yeterlidir.

Ders materyalleri nelerdir?

Ders materyalleri; pdf dosyaları, powerpoint slaytarından ve/veya ders notlarından oluşur. Ders esnasında örnek kodlar ve/veya çalışma dosyaları öğrencilere verilir. Ders sonrası yapılan ödevler de öğrencilere verilir.

Tezimi/ödevimi eğitmenle birlikte yapmak istiyorum, ne yapmalıyım?

Tez-Ödev destek formumuzu doldurunuz. Doldurduğunuz bilgilere istinaden danışmanlarımız en kısa sürede dönüş yapacaktır.

Eğitmenleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?

Eğitmenlerimiz alanlarında üniversite eğitimli ve tecrübelidir. İletişim kabiliyetleri yüksek olan eğitmenlerimiz, deneyimin en iyi öğretmen olduğunu bilerek uygulamalı eğitim yaptırmaktadırlar. Eğitmenlerimiz en az 5-15 yıllık tecrübeye sahiptirler.

Eğitmenle görüşebilir miyim?

Eğitim öncesi eğitim konuları ile ilgili eğitmenlerimize sorularınız olabilir. Eğitim konuları ile ilgili sormak istediğiniz soruları yukarıdaki soru formundan gönderebilirsiniz. Eğitmenlerimiz veya danışmanlarımız en kısa sürede size dönüş yapacaktır.

Eğitim süresince eğitmene soru sorabilir miyim?

Ders esnasında dersin anlatımına uygun alakalı sorular sorulabilmektedir. Ders dışında ise bilgi sorusu sorulabilmektedir. Ders harici özel projeleriniz için proje formumuzu doldurunuz.

Eğitim belirtilen başlangıç tarihinde başlayacak ve belirtilen sürede bitirilecek mi?

Eğitimlerimiz eğitim takviminde belirtilen zamanlarda başlar; fakat eğitim tarihini ertelemek veya eğitimi iptal etmek kurumumuzun hakkı dahilindedir. Grup eğitimleri tatil veya istisnai sebeplerden 1-2 hafta ertelenerek bitirilebilir. Eğitim tarihlerinin 1-2 hafta ertelenmesi durumunda gruba katılan öğrenciler bu durumu kabul etmiş sayılır.

Eğitim esnasında bilgisayar sağlıyor musunuz?

Eğitim ortamımızda her kişiye özel eğitime hazır bilgisayarlarımız bulunmaktadır.

Kendi bilgisayarımızı getirebilir miyiz?

Eğitim ortamına kendi bilgisayarlarınızı getirebilirsiniz. Bilgisayarınızın sağlıklı çalışmasını ve teknik servis problemlerinizi sizin gidermeniz gerekir.

Bilgisayarımıza program kurabilir misiniz?

Bilgisayarınıza herhangi bir program kurma hizmetimiz mevcut değildir. Fakat eğitmenlerimiz size bir kurulumun nasıl yapılacağını ve kaynak noktaların nereler olduğunu anlatacaktır.

Sınıflarınız kaç kişiliktir?

Eğitimlerimiz en az 4 en fazla 12 kişilik sınıflarda yapılmaktadır. Bir eğitim, ortalama 5-8 kişi ile gerçekleşmektedir.

Dersi kaçırmam durumunda ne yapmam gerekir?

Mümkün olduğunca derse katılmanız faydalıdır. Eğitmenlerimiz performansı en iyi seviyede tutmak için sürekli dersi toparlayarak, tekrarlar yaparak ilerlemektedir. Kaçırdığınız derslerde ufak tekrarlardan yararlanabilirsiniz.

Diğer eğitim merkezlerinden farkınız nedir?

Eğitim merkezi olarak en iyi hizmeti vermek için sürekli olarak çalışmaktayız. Eğitim kalitesinin sürekli gelişmesi için planlar hazırlamakta, kontroller yapmakta ve gelişmeyi sağlamaktayız.

Kurumumuza (firma) özel olarak eğitim almak için ne yapmalıyız?

Kurumlara özel olarak gerek kendi eğitim yerlerimizde, gerekse kurumların kurumların kendi yerlerinde eğitim sağlamaktayız. Kurumunuza özel eğitim talebiniz için yukarıdaki kurumsal talep formunu doldurmanız yeterlidir, eğitim danışmanımız en kısa sürede sizinle irtibata geçecektir.

Özel ders olarak eğitim almak istiyorum, ne yapmalıyım?

Özel ders olarak eğitim sağlamaktayız. Özel ders eğitim talebiniz için özel ders eğitim talep formunu doldurup göndermeniz yeterlidir. Eğitim danışmanlarımız en kısa sürede sizinle temasa geçecektir.

Otoparkınız var mıdır?

Haftaiçleri 2 araçlık otopark yerimiz mevcuttur. Arabalı öğrenci yoğunluğuna göre otoparkımızda bazı zamanlar yer bulunmayabilmektedir. Çevrede yakın yerlerde ücretli otoparklar mevcuttur.

Ben konuların çoğunu biliyorum, sadece bazı konular için derse girebilir miyim?

Grup eğitimlerimizde katılımcılarımızın yaklaşık aynı düzeyde olmasına dikkat ediyoruz. Gruplarımıza yeni başlayan veya biraz bilen kişileri dahil ediyoruz. Eğer konuların çoğunu biliyorsunuz, grup eğitimi yerine size özel ders sağlayabiliriz. Sadece istediğiniz konu başlıkları ile daha kısa sürede ihtiyacınız olan konuları öğrenmiş olursunuz. Özel ders talep formunu aşağıdan doldurabilirsiniz.

Yerinize nasıl gelebilirim?

İletişim sayfamızdan adresimiz ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

ArcGIS Desktop Ödev Bilgi İstek Formu


ArcGIS Desktop Ödev Özel Ders Bilgi İstek Formu


Sorularınız ve Cevapları bölümünü okudum.

ArcGIS Desktop Ödev Kurumsal Teklif Formu


Sorular ve Cevaplar bölümünü okudum.

ArcGIS Desktop Ödev Proje Teklif Formu


PAYLAŞ

 CADSAY