Coğrafi Veritabanı

Building Geodatabase (Coğrafi Veritabanı Oluşturma) Eğitimi

Building Geodatabase (Coğrafi Veritabanı Oluşturma) Ders: Eğitim öğrencilere, coğrafi veritabanı (geodatabase) planı ve becerileri üzerine genel bir perspektif sunar. Eğitim süresince süresince öğrenciler, nasıl coğrafi veritabanı meydana getirebileceklerini, yarattıkları coğrafi veritabanı içine mevcut coğrafi bilgi sistemi verisini nasıl transfer edeceklerini öğrenirler. Ayrıca katılımcılar, ileri coğrafi veritabanı fonksiyonları ve coğrafi veritabanı içindeki coğrafi veriyi nasıl güncelleyip yöneteceklerini anlarlar.

Building Geodatabase (Coğrafi Veritabanı Oluşturma) Ders aynı zamanda, tecrübeli ArcGIS kullanıcılarına dönük olarak coğrafi veritabanı topoloji kuralları, subtype & domain, representation gibi gelişmiş seviye coğrafi veritabanı konularını da içerir.

Building Geodatabase (Coğrafi Veritabanı Oluşturma) Ders - Ön Gereklilikler

Building Geodatabase Ders öncesi katılımcıların temel CBS bilgisine sahip olmaları tavsiye edilmektedir.

Building Geodatabase (Coğrafi Veritabanı Oluşturma) Ders - Süresi

Building Geodatabase Ders toplamda 18 saat sürmektedir.

Building Geodatabase (Coğrafi Veritabanı Oluşturma) Ders - Ücreti

Bu Dersmiz firmaya veya kişiye özel olarak verilmektedir. Aşağıda, Bilgi Al formu ile veya telefonla iletişime geçebilirsiniz.

Building Geodatabase (Coğrafi Veritabanı Oluşturma) Ders - Kazanımlar

Building Geodatabase Ders ile katılımcılar;

 • Coğrafi veritabanı yapısını kavrarlar.
 • Coğrafi veritabanı türlerini öğrenirler.
 • Coğrafi veritabanı içerisine vektör ve raster data yüklemeyi anlarlar.
 • Mozaik dataseti yaratırlar.
 • Ek dosyalar (Attachment) tanımlamayı öğrenirler.
 • ArcSDE teknolojisi kullanarak uygulamalar oluştururlar.
 • Özniteliklere ait subtype, domain ve relationship ayrıntılarını yaratırlar.
 • Coğrafi veritabanı içerisinde topoloji kurup, topoloji kuralları tanımlamayı kavrarlar.
 • Tarihsel veri yönetimi ve replikasyon fonksiyonlarını öğrenirler.
 • Geometrik ağ güncelleme ve çizim işlemlerini gerçekleştirmeyi kavrarlar.

Building Geodatabase (Coğrafi Veritabanı Oluşturma) Ders - Eğitim Konuları

1. Building Geodatabase (Coğrafi Veritabanı Oluşturma) Ders - CBS ve Ana Konseptler

 • Coğrafi Bilgi Sistemi Hakkında
 • Coğrafi Bilgi Sistemi Tanımı
 • Veri Yapısını Anlamak
 • Coğrafi Bilgi Sisteminin Elemanları Nelerdir
 • Coğrafi Bilgi Sisteminin Genel Fonksiyonları Nelerdir
 • Veri Toplama Yöntemleri
 • Veri Depolama Formatları
 • Sorgulama Yapmak
 • Analizler Yapmak

2. Building Geodatabase (Coğrafi Veritabanı Oluşturma) Ders - Coğrafi Veritabanını Anlamak

 • Coğrafi Veritabanı İçeriği
 • Coğrafi Veritabanı Genişletilmesi için Fırsatları Tanımlamak
 • Coğrafi Veritabanının Fonksiyonelliği Anlamak
 • Topolojileri Anlama
 • Geometrik Ağlar Nelerdir
 • Tablo Alanları
 • İlişki Kümeleri Nelerdir
 • Nesne Eklerini Anlama

3. Building Geodatabase (Coğrafi Veritabanı Oluşturma) Ders - Verileri Yaratma ve Kaydetmek

 • Coğrafi Veritabanı Şeması Meydana Getirme
 • Coğrafi Veritabanına Verileri Katmak
 • Veri Eklemenin Yöntemleri
 • ArcSDE Coğrafi Veritabanı Meydana Getirme
 • Coğrafi Veritabanına Mevcut Feature Classları Kaydetmek
 • Boş olarak Coğrafi veritabanı Feature Classları Yaratmak
 • Yükleme için CAD Verilerini Hazır Etmek
 • Boş Feature Class İçerisine Verileri Kaydetme İşlemleri
 • Yükleme için GPS Verilerini Hazırlama Teknikleri
 • Mevcut Dataseti İçerisine Veri Ekleme Teknikleri

4. Building Geodatabase (Coğrafi Veritabanı Oluşturma) Ders - Raster Verilerin Yönetilmesi İşlemleri

 • Raster Veri Hakkında
 • Raster Veriyi Anlamak
 • Raster Veri Represent
 • Mozaik Dataseti Hakkında
 • Mozaik Dataseti Yapılandırma Seçenekleri
 • Uydu Görüntülerinin Yönetilmesi İşlemi
 • ArcSDE Coğrafi Veritabanı Yaratmak
 • XML Çalışma Ortamı Verisini Coğrafi Veritabanı Ortamına Aktarmak
 • Yeni Mozaik Dataseti Üretmek
 • Mozaik Dataseti İçerisine Rasterları Katma İşlemi Hakkında
 • Mozaik Datasetinde Sınırları Düzenlemek
 • Mozaik Datasetinde Genel Görünümler Üretmek

5. Building Geodatabase (Coğrafi Veritabanı Oluşturma) Ders - Subtypeları Kullanarak Veri Bütünlüğünü Korumaek İşemleri

 • Subtype Hakkında
 • Subtype Tanımı
 • Subtypeları Meydana Getirm
 • Yol Featue Classı İçin Subtypeların Üretilmesi
 • Subtype Sütununu Seçme İşlemi
 • Subtypeların Yaratılması
 • Subtypelar için Mevcut Öznitelik Değerlerinin Seçilmesi
 • Mevcut Subtypelar İçine Verilerin Kaydedilmesi

6. Building Geodatabase (Coğrafi Veritabanı Oluşturma) Ders - Özniteliklerin Bütünlüğünü Koruma Hakkında

 • Tabloda Ortak Hataları Tanımlama İşlemi
 • Öznitelik Alanları Hakkında
 • Domainlerin Yaratılması
 • Veri Güncellemeye Doğru Domainlerin Yaratılması ve Uygulanması İşlemleri
 • Geçerli Öznitelik Değerlerini Uygulamak İçin Aralık Domainleri (Range Domain) Meydana Getirmek
 • Öznitelik Değerlerini Sınırlandırmak için Kod Domainleri (Coded Value Domain) Meydana Getirmek
 • Tablodan Domain Meydana Getirmek
 • Domainleri Subtypelara Uygulama Çalışmaları
 • Veri Güncelleme Sırasında Öznitelik Domainlerinin Uygulanması Çalışmaları

7. Building Geodatabase (Coğrafi Veritabanı Oluşturma) Ders - Relationship Class Kullanarak Verilerin İlişkilendirilmesi Çalışmaları

 • Niçin İlişkiler Yaratılır?
 • Relationship Classlara ait Tanımlamalar
 • Relationship Class Hakkında
 • Relationship Classların Kullanmak
 • Relationship Classların Zorunlulukları
 • Relationship Class Meydana Getirme
 • Relationship Classların Özelliklerini Tanımak
 • Join, Relate veya Relationship Classlar Kullanıldığında İlişki Kuralları Anlamak
 • Tabloları İlişkilendirmek için Relationship Classların Kullanımını Anlamak
 • Simple Relationship Class (Basit ilişki sınıfları) Oluşturma ve Kullanmayı Anlamak
 • Composite Relationship Class (Karmaşık İlişki sınıfları) Oluşturma ve Kullanmayı Anlamak
 • Çoktan çoğa İlişki Sınıflarının Oluşturulması Çalışmaları
 • Çoktan çoğa İlişki Sınıflarının Olduğu Katmanlarda Veri Ekleme Yapılması İşlemleri

8. Building Geodatabase (Coğrafi Veritabanı Oluşturma) Ders - Attachmentların (Ek Nesne) Eklenmesi İşlemleri

 • Nesnelere Ek Dosyalar Nasıl Eklenir?
 • Ek Dosyaların Nasıl Yaratılır ve Görüntülenir?
 • Nesnelere Ek Dosyaların Eklenmesi İşlemleri
 • Dosya Coğrafi Veritabanı Üretilmesi Çalışmaları
 • Dosya eklemenin Aktivasyonu
 • Dosyaları ek olarak tek açıklayıcı dökümana Katmak
 • Dosyaları ek olarak çoklu açıklayıcı dökümana Katmak
 • Fotoğrafları ek olarak Katmak
 • Eklerin Görüntülenmesi Çalışmaları

9. Building Geodatabase (Coğrafi Veritabanı Oluşturma) Ders - Geodatabase Topolojilerinin Dizaynı

 • Geometri Paylaşımı Nedir?
 • Topolojiler Niçin Kullanılır?
 • Topoloji Workflow: Tasarım
 • Topoloji Kurallarının Belirlenmesi Çaşışmaları
 • Topoloji İş Akışı
 • Yapılandır
 • Doğrula
 • Değerlendir
 • Yeniden Çözümle
 • Coğrafi Veritabanı Topolojisi Konfigürasyonu
 • ArcMap Arayüzünde Verilerin Keşfini Anlama
 • Yeni Topoloji Konfigürasyonu
 • Topolojiyi Doğrulama Çalışmaları
 • Topoloji Hatalarının Değerlendirilmesini Yapmak
 • Topoloji Hatalarının Çözümlenmesini Yapmak

10. Building Geodatabase (Coğrafi Veritabanı Oluşturma) Ders - Coğrafi Veritabanı Tasarlanması Hakkında

 • Geodatabase Tasarımı İş Akışı Planı
 • Coğrafi Veritabanı Geliştirilmesi için Hazırlık Yapmak
 • Coğrafi Veritabanı Tasarımına Veri Modelinin Uygulanmasını Hazırlamak
 • Test için Coğrafi Database Üretilmesi
 • Veri Modelinin İçe Aktarılması İşlemleri
 • Veri Yükleme İşlemleri

11. Building Geodatabase (Coğrafi Veritabanı Oluşturma) Ders - Coğrafi Veritabanında Tüm Bileşenlerin Yaratılması

 • Coğrafi Veritabanı Geliştirilmesi Planı
 • Prototip Olarak Dosya Coğrafi Veritabanı Meydana Getirilmesi
 • Yeni Feature Classların Oluşturulması, Subtypeların Tanımlanması ve Verilerin Yüklenmesi
 • Domainlerin Yaratılması
 • Alanların Atanması ve Varsayılan Değerlerin Konfigürasyonu
 • Relationship Class Meydana Getirme
 • Topoloji Yaratma
 • Mozaik Dataseti Üretme
 • Geodatabase Controller
 • ArcSDE Niçin kullanılır?
 • ArcSDE Database Applications
 • VTYS’ne Bağlı Veritabanı Oluşturulması
 • ArcSDE Veritabanına Bağlanma
 • Veritabanında Kullanıcılar Oluşturma
 • Bağlantısız Veri Güncelleme (Disconnected Editing)
 • Versiyonların Oluşturulması ve Yönetilmesi

12. Building Geodatabase (Coğrafi Veritabanı Oluşturma) Ders - Geodatabase Örnek Uygulamalar

 • Örnek Proje Uygulaması
 • Soru-Cevap
 • Tekrar
 • Genel Eğitim Değerlendirmesi

Building Geodatabase (Coğrafi Veritabanı Oluşturma) Ders ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Ödeme seçenekleri nelerdir?

Eğitimin toplam ücreti eğitim başlamadan önce tahsil edilir. Ödemenizi nakit veya kredi kartı ile ödeyebilirsiniz. Nakit ödemelerinizi eğitim merkezimize gelerek elden yapabilirsiniz. Kredi kartı ödemelerinizde Yapı Kredi ve Garanti Bankası kredi kartları kabul edilir. Yukarıda belirtilen eğitim fiyatları nakit eğitim fiyatlarıdır. Tek çekim kredi kartı eğitim fiyatı, yukarıdaki asıl fiyatın 1.08, 6 taksitli fiyatı 1.18 ile çarpılarak bulunur. Firmalar eğitim öncesi, ödemelerini banka havalesi yoluyla yapabilirler.

İndirimleriniz/Kampanyalarınız Nelerdir?

Tüm öğrenci ve öğretmenlere yüzde 15 indirimimiz mevcuttur. (Öğretmenlerden öğretmen kimliği, öğrencilerden içinde bulunulan öğretim yılı için öğrenci belgesl istenir.)
Daha önce eğitim almış öğrencimiz ikinci başka bir eğitimi yüzde 10 indirimli alır.
Grup eğitimlerinde ise;
- 2 arkadaş birlikte eğitim alınca; kişi başı, %10 indirim
- 3 arkadaş birlikte eğitim alınca; kişi başı, %15 indirim
- 4 arkadaş birlikte eğitim alınca; kişi başı, %20 indirim
- 5 arkadaş birlikte eğitim alınca; kişi başı, %25 indirim
uygulanmaktadır. NOT: İndirimlerden sadece bir tanesini seçebilirsiniz.

Eğitimler nasıl bir ortamda gerçekleşmektedir?

Eğitimlerimiz; 12 kişi kapasiteli sınıflarda yapılmaktadır. Sınıflara projektör, bilgisayarlar, internet, iklimlendirme, yazı tahtası ve gerekli eğitim araç- gereçleri vardır. Ayrıca ücretsiz çay, kahve ve su ikramımız mevcuttur.

Online eğitim hizmetiniz var mıdır?

Online eğitim hizmetimiz mevcuttur. Eğitimlerimizi kişiye özel paket ders olarak alabilirsiniz. Eğitimlerimizi online olarak özel ders şeklinde veya kurumsal olarak alabilirsiniz. Online eğitim talepleriniz için özel ders formumuzu doldurunuz.

Sertifika almam için eğitime kaydolmam yeterli midir?

Eğitimlerimizde yüzde 90 oranında devam sağlayan tüm öğrencilerimize sertifika veriyoruz.

Eğitim süresi verimli bir eğitim süreci için yeterli midir?

Eğitim süresi yeterlidir. Alanında uzman eğitmenlerimiz ve eğitim danışmanlarımızla oluşturulan müfredat ve süre, bu eğitimin verimli bir şekilde öğrenilmesi için yeterlidir.

Ders materyalleri nelerdir?

Ders materyalleri; pdf dosyaları, powerpoint slaytarından ve/veya ders notlarından oluşur. Ders esnasında örnek kodlar ve/veya çalışma dosyaları öğrencilere verilir. Ders sonrası yapılan ödevler de öğrencilere verilir.

Tezimi/ödevimi eğitmenle birlikte yapmak istiyorum, ne yapmalıyım?

Tez-Ödev destek formumuzu doldurunuz. Doldurduğunuz bilgilere istinaden danışmanlarımız en kısa sürede dönüş yapacaktır.

Eğitmenleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?

Eğitmenlerimiz alanlarında üniversite eğitimli ve tecrübelidir. İletişim kabiliyetleri yüksek olan eğitmenlerimiz, deneyimin en iyi öğretmen olduğunu bilerek uygulamalı eğitim yaptırmaktadırlar. Eğitmenlerimiz en az 5-15 yıllık tecrübeye sahiptirler.

Eğitmenle görüşebilir miyim?

Eğitim öncesi eğitim konuları ile ilgili eğitmenlerimize sorularınız olabilir. Eğitim konuları ile ilgili sormak istediğiniz soruları yukarıdaki soru formundan gönderebilirsiniz. Eğitmenlerimiz veya danışmanlarımız en kısa sürede size dönüş yapacaktır.

Eğitim süresince eğitmene soru sorabilir miyim?

Ders esnasında dersin anlatımına uygun alakalı sorular sorulabilmektedir. Ders dışında ise bilgi sorusu sorulabilmektedir. Ders harici özel projeleriniz için proje formumuzu doldurunuz.

Eğitim belirtilen başlangıç tarihinde başlayacak ve belirtilen sürede bitirilecek mi?

Eğitimlerimiz eğitim takviminde belirtilen zamanlarda başlar; fakat eğitim tarihini ertelemek veya eğitimi iptal etmek kurumumuzun hakkı dahilindedir. Grup eğitimleri tatil veya istisnai sebeplerden 1-2 hafta ertelenerek bitirilebilir. Eğitim tarihlerinin 1-2 hafta ertelenmesi durumunda gruba katılan öğrenciler bu durumu kabul etmiş sayılır.

Eğitim esnasında bilgisayar sağlıyor musunuz?

Eğitim ortamımızda her kişiye özel eğitime hazır bilgisayarlarımız bulunmaktadır.

Kendi bilgisayarımızı getirebilir miyiz?

Eğitim ortamına kendi bilgisayarlarınızı getirebilirsiniz. Bilgisayarınızın sağlıklı çalışmasını ve teknik servis problemlerinizi sizin gidermeniz gerekir.

Bilgisayarımıza program kurabilir misiniz?

Bilgisayarınıza herhangi bir program kurma hizmetimiz mevcut değildir. Fakat eğitmenlerimiz size bir kurulumun nasıl yapılacağını ve kaynak noktaların nereler olduğunu anlatacaktır.

Sınıflarınız kaç kişiliktir?

Eğitimlerimiz en az 4 en fazla 12 kişilik sınıflarda yapılmaktadır. Bir eğitim, ortalama 5-8 kişi ile gerçekleşmektedir.

Dersi kaçırmam durumunda ne yapmam gerekir?

Mümkün olduğunca derse katılmanız faydalıdır. Eğitmenlerimiz performansı en iyi seviyede tutmak için sürekli dersi toparlayarak, tekrarlar yaparak ilerlemektedir. Kaçırdığınız derslerde ufak tekrarlardan yararlanabilirsiniz.

Diğer eğitim merkezlerinden farkınız nedir?

Eğitim merkezi olarak en iyi hizmeti vermek için sürekli olarak çalışmaktayız. Eğitim kalitesinin sürekli gelişmesi için planlar hazırlamakta, kontroller yapmakta ve gelişmeyi sağlamaktayız.

Kurumumuza (firma) özel olarak eğitim almak için ne yapmalıyız?

Kurumlara özel olarak gerek kendi eğitim yerlerimizde, gerekse kurumların kurumların kendi yerlerinde eğitim sağlamaktayız. Kurumunuza özel eğitim talebiniz için yukarıdaki kurumsal talep formunu doldurmanız yeterlidir, eğitim danışmanımız en kısa sürede sizinle irtibata geçecektir.

Özel ders olarak eğitim almak istiyorum, ne yapmalıyım?

Özel ders olarak eğitim sağlamaktayız. Özel ders eğitim talebiniz için özel ders eğitim talep formunu doldurup göndermeniz yeterlidir. Eğitim danışmanlarımız en kısa sürede sizinle temasa geçecektir.

Otoparkınız var mıdır?

Haftaiçleri 2 araçlık otopark yerimiz mevcuttur. Arabalı öğrenci yoğunluğuna göre otoparkımızda bazı zamanlar yer bulunmayabilmektedir. Çevrede yakın yerlerde ücretli otoparklar mevcuttur.

Ben konuların çoğunu biliyorum, sadece bazı konular için derse girebilir miyim?

Grup eğitimlerimizde katılımcılarımızın yaklaşık aynı düzeyde olmasına dikkat ediyoruz. Gruplarımıza yeni başlayan veya biraz bilen kişileri dahil ediyoruz. Eğer konuların çoğunu biliyorsunuz, grup eğitimi yerine size özel ders sağlayabiliriz. Sadece istediğiniz konu başlıkları ile daha kısa sürede ihtiyacınız olan konuları öğrenmiş olursunuz. Özel ders talep formunu aşağıdan doldurabilirsiniz.

Yerinize nasıl gelebilirim?

İletişim sayfamızdan adresimiz ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

Building Geodatabase (Coğrafi Veritabanı Oluşturma) Ders Bilgi İstek Formu


Building Geodatabase (Coğrafi Veritabanı Oluşturma) Ders Özel Ders Bilgi İstek Formu


Sorularınız ve Cevapları bölümünü okudum.

Building Geodatabase (Coğrafi Veritabanı Oluşturma) Ders Kurumsal Teklif Formu


Sorular ve Cevaplar bölümünü okudum.

Building Geodatabase (Coğrafi Veritabanı Oluşturma) Ders Proje Teklif Formu


PAYLAŞ

 CADSAY