Yazılarımız

CADSAY

CNC TORNA İŞLEMLERİ 1 EĞİTİMİ

CNC Torna İşlemleri 1 Eğitimi: CNC torna tezgâhlarında uygulama prosedürü ile ilgili bilgilerin yer aldığı bir eğitim materyalidir. CNC torna işlemleri 1 eğitiminin genel amacı gerekli platform temin edildiğinde CNC tornalama işlemlerini kolaylıkla yapabileceksiniz

Eğitim İçeriği

1. CNC Torna İşlemleri 1 Eğitimi - CNC Tornada Programların Simülasyonu ve Kontrolü

o Programın Test Edilmesi Nasıl Yapılır?

§ Programın Mantık ve Yazım Hatalarını Kontrol Etme Nasıl Yapılır?

§ CNC Programını Kaydetme Nasıl Yapılır?

§ Programın Simülasyon Modu ile Çalıştırılması Nasıl Yapılır?

§ Yavaş İlerleme Modunda Programın Test Edilmesi (Dry Run) Nasıl Yapılır?

o Programın İletilmesi Nedir?

§ Satır Satır Modda Çalıştırma (SINGLE BLOK) Nedir?

§ İlk Üretilen İş Parçasının Kontrol Edilmesi Nedir?

§ Tespit Edilen Ölçü Farklarının Düzeltilmesi Nedir?

§ Seri Modda Çalıştırma Nedir?

2. CNC Torna İşlemleri 1 Eğitimi - CNC Tornada Alın, Silindirik ve Konik Tornalamayı Programlama

o İş Parçasını Tezgâha Bağlama Nedir?

o Kesici Takımları Bağlama Nedir?

o Kesici Takımların Sıfırlanması Nedir?

§ Fanuc Kontrollü Tezgâhlarda Kesici Takımın Sıfırlanması Nedir?

§ SĠEMENS Kontrollü Tezgâhlarda Kesici Takımın Sıfırlanması Nedir?

o Talaş Kaldırma Teknolojisi Nedir?

o Kesme Hızı, Devir Sayısı, İlerleme Hesabı ve Kesme Sıvısı Nedir?

o Alın, Silindirik ve Konik Programlamada Kullanılan CNC Kodları Nedir?

o CNC Programlama Mantığı Nedir?

o Elle Programlama Yapma Nedir?

o Alın, Silindirik ve Konik Tornalama Uygulamaları Yapma Nedir?

3. CNC Torna İşlemleri 1 Eğitimi - CNC Tornada Kanal Açma Programlama

o Kanal Tornalama Programlamada Kullanılan CNC Kodları Nedir?

o CNC Tornada Kanal Açma Programlama Nedir?

o Elle Programlama Yapma Nedir?

PAYLAŞ

 CADSAY