Yazılarımız

CADSAY

DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT RESİM EĞİTİMİ

Doğal Gaz İç Tesisat Resim Eğitimi: Gerekli donanım temin edildiğinde bina içi gaz tesisatı detay resmi, kazan dairesi gaz tesisatı resmi, bina içi gaz tesisatı projesini çizebilme yeteneği kazandıracak olan eğitim materyalidir. Doğal gaz iç tesisat resim eğitiminin genel amacı gereken ortam temin edildiğinde, standartlara ve tekniğine uygun biçimde doğalgaz iç tesisat resmini çizmeye hazır hale gelebileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Doğal Gaz İç Tesisat Resim Eğitimi – TSE’ye Göre Gaz Projelerinde Kullanılan Semboller

o Borular ve Boru Geçişleri Nasıl Olmalıdır?

o Açma-Kapama Elemanları Nelerdir?

o Regülatörler Nelerdir?

o Sayaçlar Nelerdir?

o Gaz Tüketim Cihazları Nelerdir?

o Bacalar ve Kanallar Nelerdir?

o Aspiratörler Nelerdir?

o Diğer Elemanlar Nelerdir?

2. Doğal Gaz İç Tesisat Resim Eğitimi – Gazın Binaya Alınmasına Ait Detay Resimleri

o Bina Bodrumuna Giriş Çizimleri Nasıl Yapılır?

o Bina İçine Giriş Çizimleri Nasıl Yapılır?

o Gömülü Servis Kutusundan Binaya Giriş Çizimleri Nasıl Yapılır?

o Servis Kutularına Sayaç Çizimleri Nasıl Yapılır?

3. Doğal Gaz İç Tesisat Resim Eğitimi – Regülatör ve Sayaçların Montaj Resimleri

o Duvar Tipi Regülatör Kutusu ve Regülatörlerin Çizimi Nasıl Yapılır?

o Büyük Tip Regülatör Kutusu ve Regülatörlerin Çizimi Nasıl Yapılır?

o Regülatör ve Sayaç Çizimleri Nasıl Yapılır?

4. Doğal Gaz İç Tesisat Resim Eğitimi – Gaz Tüketim Cihazlarının Ölçekli Montaj Resimleri

o Soba Çizimleri Nasıl Yapılır?

§ Denge Bacalı (Hermetik) Sobaların Montaj Resimleri Nasıl Yapılır?

§ Açık Bacalı Sobaların Montaj Resimleri Nasıl Yapılır?

§ Bacasız Sobaların Montaj Resimleri Nasıl Yapılır?

o Ocak, Fırın ve Diğer Pişiricilerin Montaj Resimleri Nasıl Yapılır?

o Su Isıtıcılarının Montaj Resimlerinin Çizimi Nasıl Yapılır?

§ Şofbenler Nelerdir?

§ Kombiler Nelerdir?

§ Kat kaloriferleri nelerdir?

§ Kalorifer Kazanları Nelerdir?

5. Doğal Gaz İç Tesisat Resim Eğitimi – Havalandırma Detay Resimleri

o Direkt Havalandırma (Doğal Havalandırma ) Nedir?

o İndirekt Havalandırma Nedir?

6. Doğal Gaz İç Tesisat Resim Eğitimi – Baca ve Atık Gaz Kanalları Detay Resimleri

o Dış Duvardan Doğal Çekişle Baca Gazlarının Dışarı Atılması İşlemi Nasıl Yapılır?

o Atık Gaz Boruları ile Baca Gazlarının Doğal Olarak Dışarı Atılması İşlemi Nasıl Yapılır?

o Birden Fazla Cihazın Ortak Boru ile Bacaya Bağlanması Nasıl Yapılır?

o Baca Kesitinin Şematik Olarak Çizimi Nasıl Yapılır?

7. Doğal Gaz İç Tesisat Resim Eğitimi – Bina İçi Gaz Tesisatı Detay Resimleri

o Bina İçindeki Musluk ve Vanaların Konumları Nasıl Ayarlanır?

§ Bina Bağlantıları Nasıl Yapılır?

§ Ana Emniyet Vanası Nedir?

§ Yangın Emniyet Ventilleri Nelerdir?

o Boruların Emniyete Alınması İşlemi Nasıl Yapılır?

o Kelepçe ve Konsol Yerleştirilmesi Nasıl Yapılır?

o Boşluklardan ve Erişilemeyen Yerlerden Geçen Borular Nasıl Ayarlanır?

o Dilatasyon Derzlerinden Geçiş Nasıl Yapılır?

8. Doğal Gaz İç Tesisat Resim Eğitimi – Kazan Daireleri Gaz Tesisatı Resimleri

o Kazan Daireleri (Dış Duvara Yakın) Nasıl Yapılır?

§ Kazan Dairesi Yerleştirme Planı Nasıl Yapılır?

§ Kazan Kaidesi Nedir?

o Kazan Daireleri Binadan Uzak Nasıl Yapılır?

9. Doğal Gaz İç Tesisat Resim Eğitimi – Bina İçi Gaz Tesisatı Projesi

o Müstakil Bir Binanın Gaz Tesisatı Projesinin Çizimi Nasıl Yapılır?

§ Bina Vaziyet Planının İncelenmesi Nasıl Yapılır?

§ Binanın 1/50 Ölçekli Planlarının Çizimi Nasıl Yapılır?

§ Plan Üzerine Gaz Tüketim Cihazlarının Yerleştirilmesi Nasıl Yapılır?

§ Çizimi Yapılan Müstakil Binanın Gaz Tesisatı Boru Çapı Hesapları Nasıl Yapılır?

o Çok Katlı Bir Binanın Gaz Tesisat Projesinin Çizilmesi Nasıl Yapılır?

§ Planlara Cihaz Baca Bağlantılarının, Regülatör, Sayaç, Ana Emniyet Vanası, Bina Gaz Girişi ve Gaz Borularının Çizimi Nasıl Yapılır?

§ Çizimi Yapılan Binanın Gaz Tesisatı Maliyet Hesapları Nasıl Yapılır?

o Kazan Dairesi ve Çok Katlı Bir Binanın Gaz Tesisat Projesinin Çizilmesi Nasıl Yapılır?

§ Bina Vaziyet Planının İncelenmesi Nasıl Yapılır?

§ Planlara Kazan Baca Bağlantılarının, Regülatör, Sayaç, Ana Emniyet Vanası, Bina Gaz Girişi ve Gaz Borularının Çizimi Nasıl Yapılır?

PAYLAŞ

 CADSAY