Yazılarımız

CADSAY

İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

İş Güvenliği Eğitimi: Bu eğitim evimizde, okulda ve iş yerinde çoğu zaman karşılaşılan iş kazaları ve meslek hastalıkları konusunda bilgilerin ve alınması gereken tedbirlerin anlatıldığı bir eğitim materyalidir. İş güvenliği eğitiminin genel amacı bu eğitim ile iş güvenliği ile ilgili temel tanımları, güvenliği tehdit edici oluşumları, iş yeri güvenliği, meslek hastalıkları, kaza ve yaralanma durumlarını öğreneceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. İş Güvenliği Eğitimi - İş Güvenliği ve Çevrede Güvenlik Tedbirleri Almak

o Temel Tanımlar Nelerdir?

§ İş Güvenliğinin Tanımı Nedir?

§ İş Güvenliğinin Önemi Nedir?

§ İş Güvenliğinin Amacı Nedir?

§ Mesleki ve Teknik Eğitim Nedir?

§ İşletmelerde Meslek Eğitimi Nedir?

§ İnsan Sağlığı Nedir?

§ İş Kazaları ve Yaralanma Nedir?

§ Meslek Hastalıkları Nelerdir?

o Çevrede Güvenliği Tehdit Edici Unsurlar Nelerdir?

§ Biyolojik Tehditler Nelerdir?

§ Kimyasal tehditler Nelerdir?

§ Fiziki Tehditler Nelerdir?

2. İş Güvenliği Eğitimi - İş Yeri Güvenliği

o Temizlik Nedir?

o El Aletleri Nelerdir?

§ El Aletlerinin Sınıflandırılması Nelerdir?

§ Güvenlik Tedbirleri Nelerdir?

o Elektrikli Alet ve Makineler Nelerdir?

§ Talaşlı İmalat Makineleri Nelerdir?

§ Talaşsız İmalat Makineleri Nelerdir?

§ Isıtıcı ve Kaynak Makineleri Nelerdir?

§ Ölçme, Ayar ve Kontrol Makineleri Nelerdir?

o Koruyucu Araçlar Nelerdir?

§ Solunum Sisteminin Korunması Nedir?

§ Vücudun Korunması Nedir?

o Makinelere Takılan Koruyucu Aparatlar Nelerdir?

3. İş Güvenliği Eğitimi - Meslek Hastalıkları, Kaza ve Yaralanma

o Meslek Hastalıkları Nelerdir?

§ Madeni Cisimlerden Meydana Gelen Meslek Hastalıkları Nelerdir?

§ Organik Cisimlerden Meydana Gelen Meslek Hastalıkları Nelerdir?

§ Fizik ve Mekanik Etkilerden Meydana Gelen Meslek Hastalıkları Nelerdir?

§ Tozlardan Meydana Gelen Meslek Hastalıkları Nelerdir?

§ Bulaşıcı Hastalıklardan Meydana Gelen Meslek Hastalıkları Nelerdir?

§ Meslek Hastalıklarına Karşı Alınacak Tedbirler Nelerdir?

o Kaza ve Yaralanma Nedir?

§ Kaza ve Yaralanma Analizi Nedir?

§ Yaralanma şiddetinin belirtilmesi Nedir?

§ Kazaların Ekonomiye ve İş Gücüne Etkileri Nelerdir?

§ Kaza Raporları Nelerdir?

PAYLAŞ

 CADSAY