Yazılarımız

CADSAY

KROKİ, PERSPEKTİF VE YAPIM RESMİ EĞİTİMİ

Kroki, Perspektif Ve Yapım Resmi Eğitimi: Makine Teknolojisi dalında kroki, perspektif ve yapım resmi çizmek alanında uygulamalı biçimde anlatan eğitim aracıdır. Kroki, perspektif ve yapım resmi eğitiminin genel amacı gereken platform temin edildiğinde bu eğitim ile kroki, perspektif çizimler ve imalat parça yapım resimlerini tekniğine biçimde çizebileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Kroki, Perspektif Ve Yapım Resmi Eğitimi – Kroki Çizmek

o Krokinin Tanımı ve Önemi Nedir?

o Kroki Çeşitleri Nelerdir?

o Kroki Çiziminde Kullanılan Gereçler Nelerdir?

o Krokide Ölçek Nedir?

o Kroki Çalışmasında Kullanılan Çizginin Özellikleri Nelerdir?

o Kroki Çizim Yöntemleri Nelerdir?

§ Düz Çizgi Çizim Yöntemi Nedir?

§ Daire Çizim Yöntemleri Nedir?

 • Kare Yöntemiyle Daire Çizimi Nasıl Yapılır?

· Eksen Çizgileri Yöntemiyle Daire Çizimi Nasıl Yapılır?

 • Kağıt Yöntemiyle Daire Çizimi Nasıl Yapılır?

§ Yay Çizim Yöntemleri (Radüslerin Çizilmesi) Nelerdir?

 • Kare Yöntemiyle Yay Çizimi Nasıl Yapılır?

· Dik Doğrular Yöntemiyle Yay Çizimi Nasıl Yapılır?

 • Açı Yöntemiyle Yay Çizimi Nasıl Yapılır?

§ Elips Çizim Yöntemleri Nelerdir?

· Eksen Çizgileri Yöntemiyle Elips Çizimi Nasıl Yapılır?

· Dikdörtgen Yöntemiyle Elips Çizimi Nasıl Yapılır?

· Paralel Kenar Yöntemiyle Elips Çizimi Nasıl Yapılır?

o Kroki Çiziminde İşlem Sırası Nedir?

§ Dik İzdüşüm Krokisi İçin İşlem Sırası Nedir?

§ Perspektif (Üç Boyutlu) Görünüş Krokisi İçin İşlem Sırası Nedir?

2. Kroki, Perspektif Ve Yapım Resmi Eğitimi – Perspektif Resim Çizmek

o Perspektif Resmin Tanımı ve Önemi Nedir?

o Perspektif Resmin Çeşitleri Nelerdir?

§ Aksonometrik Perspektif Nedir?

 • İzometrik Perspektif Nedir?

· İzometrik Perspektif Resim Çizim Kuralları Nelerdir?

 • Dimetrik Perspektif Nedir?
 • Dimetrik Perspektif Resim Çizim Kuralları Nelerdir?

§ Eğik Perspektif Nedir?

 • Kavaliyer Perspektif Nedir?
 • Kabinet Perspektif Nedir?

· Kavaliyer ve Kabinet Perspektif Resim Çizim Kuralları Nelerdir?

 • Kuş Bakışı (Planometrik) Perspektif Nedir?

§ Merkezi (Konik) Perspektif Nedir?

 • Bir Noktalı Konik Perspektif Nedir?
 • İki Noktalı Konik Perspektif Nedir?
 • Üç Noktalı Konik Perspektif Nedir?

3. Kroki, Perspektif Ve Yapım Resmi Eğitimi – Yapım Resmi Çizmek

o Yapım Resminin Tanımı ve Önemi Nedir?

o Yapım Resminde Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

§ Görünüşler Nedir?

§ Kesitler Nedir?

§ Ölçüler ve Toleranslar Nedir?

§ Yüzey Kaliteleri Nedir?

§ Ek Açıklamalar Nedir?

o Yapım Resmi Antedinin Hazırlanması ve Doldurulması Nasıl Yapılır?

PAYLAŞ

 CADSAY