Yazılarımız

CADSAY

MEKANİZMA TEKNİĞİ EĞİTİMİ

Mekanizma Tekniği Eğitimi: Kayış-kasnak, zincir dişlilerin ve kamların kullanım hedefleri ve alanlarına yönelik bilgi ve yeteneklerin edinildiği ve el aletlerini kullanmak amacıyla mekanizmaları yapma yeteneğinin kazandırıldığı bir eğitim materyalidir. Mekanizma tekniği eğitiminin genel amacı gereken platform temin edildiğinde kayış kasnak ve kamlar ile basit mekanizma yapabileceksiniz. Ayrıca gereken platform temin edildiğinde el aletlerini kullanarak kurallara uygun biçimde mekanizma analizi yapabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Mekanizma Tekniği Eğitimi – Uzak Mesafelere Güç İletimi

o Kayış Kasnak Mekanizması Nedir?

o Kullanılan elemanlar Nelerdir?

§ Düz Kayışlar Nelerdir?

§ V-Kayışı Nedir?

§ Zaman (Triger) Kayışlar Nelerdir?

§ Yuvarlak Kayışlar Nelerdir?

o Hesaplamaları Nasıl Yapılır?

o Gerdirme Sistemleri Nelerdir?

o Yük Taşıyıcı Olarak Kasnaklar Nelerdir?

o Makaralar Nelerdir?

§ Basit Makaralar Nelerdir?

§ Hareketli Makaralar Nelerdir?

§ Diferansiyel Palanga Nedir?

o Zincir Dişliler Nelerdir?

2. Mekanizma Tekniği Eğitimi - Kamlar

o Kam Mekanizmaları Nelerdir?

o Sınıflandırılması Nasıl Yapılır?

§ Hareket Modu Nedr?

§ İzleyici Biçimi Nedir?

§ İzleyicinin yerleşimi Nedir?

§ Kamın Şekli Nasıl Olmalıdır?

o Kullanılan Elemanlar Nelerdir?

o Kam Diyagramları Nelerdir?

3. Mekanizma Tekniği Eğitimi – Düzlemsel Mekanizmalar

o Düzlemsel Mekanizma Tanımı Nedir?

o Uzuvlar ve Mafsallar Nelerdir?

§ Serbestlik Derecesi Nedir?

o Mafsal Çeşitleri Nelerdir?

o Kinematik Zincirler Nelerdir?

o Mekanizma Çeşitleri Nelerdir?

§ Salınım Hareketi Yapan Mekanizmalar Nelerdir?

§ Dört çubuk mekanizması Nedir?

§ Grashof Teoremi Nedir?

§ Hızlı Dönüş Mekanizması Nedir?

§ Kam ve İzleyici Mekanizması Nedir?

§ Düz Dişli-Kremayer Dişli Nedir?

§ İleri-Geri Çalışan Mekanizmaları Nelerdir?

§ Kam İndeksleme Mekanizmaları Nelerdir?

§ Tersine Hareket Üreten Mekanizmalar Nelerdir?

§ Düz-Çizgi Üreteci Mekanizmalar Nelerdir?

§ Kaplinler Nelerdir?

§ Kayıcı Mekanizmalar Nelerdir?

§ Durma ve Bekleme Mekanizmaları Nelerdir?

§ Eğri Üreteçleri Nelerdir?

§ Sıkma ve Konumlama Mekanizmaları Nelerdir?

§ Doğrusal Hareketlendirici Mekanizmalar Nelerdir?

o Ters Kinematik Nedir?

o Mekanizmaların Hareketi Nedir?

4. Mekanizma Tekniği Eğitimi – Rijit Cisimlerin Kinematiği

o Rijit Mekanizmalarının Tanımı Nedir?

o Dairesel Hareket Nedir?

§ Düzgün Dairesel Hareket Nedir?

§ Düzgün Değişen Dairesel Hareket Nedir?

o Mekanizma Problemleri Nelerdir?

o Hareketin Vektörsel İfadesi Nedir?

5. Mekanizma Tekniği Eğitimi – Genel Düzlemsel Hareket

o Genel Düzlemsel Hareket Tanımı Nedir?

o Anlık Dönme Merkezi Nedir?

PAYLAŞ

 CADSAY