Yazılarımız

CADSAY

2½ EKSENDE CAM FREZELEME EĞİTİMİ

2½ Eksende CAM Frezeleme Eğitimi: CAM uygulamalarını kullanmak kaydıyla çizilen parçaların takım yollarının meydana getirilerek freze tezgâhında daha seri ve verimli bir biçimde üretimini sağlamak amacıyla gereken öğrenim eğitimidir. 2½ eksende CAM frezeleme eğitiminin genel amacı gereken ortam oluşturulduğunda bu modül ile öğrenci; CAD/CAM uygulamalarını kullanarak işleme parametrelerini meydana getirebilecek ve CNC freze tezgahlarına data aktararak parça imalatı yapmasına olanak sağlanacaktır.

Eğitim İçeriği

1. 2½ Eksende CAM Frezeleme Eğitimi - CAM Frezeleme

o İki Boyutlu Parça Çizimi veya Hazır Parça Dosyası Nasıl Açılır?

o Tezgâh Tipi Seçimi (Machine Type) Nedir?

o Makine Grubunun Düzenlenmesi (Machine Group Properties ) Nasıl Olmalıdır?

§ Files (Dosyalar) Nedir?

§ Tool Settings (Kesici Takım Ayarları) Nedir?

§ Stock Setup (Kütük Ayarları) Nedir?

§ Safety Zone (Güvenlik Alanı Tanımlama) Nedir?

o Toolpath (Takım Yolları) Nedir?

§ Simülasyon (Canlandırma - Benzetim) Nedir?

§ Post Alma- CNC Kodu Çıkarma (Post Selected Operation) Nedir?

2. 2½ Eksende CAM Frezeleme Eğitimi - CAM Frezeleme Yöntemleri

o Drill (Delik Delme Takım Yolları) Nedir?

§ Tool (Takım) Nedir?

§ Cut Parameters (Kesme Parametreleri) Nedir?

§ Linking Parameters (Takım Yaklaşma - Uzaklaşma Parametreleri) Nedir?

§ Home / Ref. Point (Ev pozisyonu / Referans Noktası) Nedir?

§ Tip Comp (Uç Telafisi) Nedir?

§ Planes (WCS) (Düzlemler) Nedir?

§ Cooland (Soğutma Sıvısı) Nedir?

§ Canned Text ( Açıklama Yazısı) Nedir?

§ Misc Values (Yardımcı Değerler) Nedir?

§ Axis Combination (Left/Upper) (Eksen Birleştirmeleri) Nedir?

§ Rotary Axis Control (Dönel Eksen Kontrolü) Nedir?

o Drill-Bold Circle (Dairesel Delik Delme Takım Yolları) Nedir?

o Automatic (Nokta Seçerek Delik Delme) Nedir?

o Drill-Pattern-Grid (Nokta Çizmeden Delik Delme) Nedir?

o Drill-Tab (Klavuz Çekme) Nedir?

o Pocket (Cep Boşaltma Takım Yolu) Nedir?

§ Tool (Takım)

o Face (Yüzey Temizleme Takım Yolu) Nedir?

§ 2.7.1. Tool (Takım) Nedir?

o 2D High Speed (İki Boyutlu Yüksek Hızda İşleme Takım Yolu) Nedir?

§ Toolpath Type (Takım yolu Tipi) Nedir?

§ Cut Parameters (Kesme Parametreleri) Nedir?

o Engraving (Oyma Takım Yolları) Nedir?

§ Toolpath Parametres Nedir?

§ Engraving Parameters (Oyma Parametreleri) Nedir?

§ Roughing/ Finishing (Kaba/İnce Frezeleme) Nedir?

o Circle Paths (Dairesel İşleme Takım Yolları)

§ Circmill (Dairesel Cep İşleme Takım Yollar Nedir?) Nedir?

§ Tool (Takım) Nedir?

§ Cut Parametres (Kesme Parametreleri) Nedir?

§ Roughing (Kaba İşleme) Nedir?

§ Finishing (İnce İşleme) Nedir?

§ Transitions (Takım Yolları Arası Geçişler) Nasıl Olmalıdır?

§ Diğer Parametreler Nelerdir?

o Thread Mill (Vida Çekme Takım Yolları) Nedir?

§ Toll (Takım) Nedir?

§ Cut Parametres (Kesme Parametreleri) Nedir?

§ Lead In/Out (Giriş/Çıkış) Nedir?

§ Multi Passes (Yanal Pasolar) Nedir?

§ Linking Parametres (Takım Yaklaşma - Uzaklaşma Parametreleri) Nedir?

§ Diğer Parametreler Nelerdir?

o Auto Drill (Otomatik Delik Delme) Nedir?

o Slot Mill (Kanal Frezeleme İşlemi) Nedir?

§ Cut parameters (Kesme Parametreleri) Nedir?

§ Roughing/ Finishing (Kaba ve İnce İşleme) Nedir?

o Helix Bore (Helisel Delik Büyültme) Nedir?

§ Cut Parameters (Kesme Parametreleri) Nedir?

§ Roughing/ Finishing (Kaba/İnce İşleme) Nedir?

PAYLAŞ

 CADSAY