Yazılarımız

CADSAY

2 EKSENDE CAM TORNALAMA EĞİTİMİ

2 Eksende CAM Tornalama Eğitimi: CAM uygulaması yardımıyla parçaların çizilmesi ve çizilen parçaların takım yollarının meydana getirilerek tezgâhta daha seri ve verimli bir biçimde üretimini sağlamak amacıyla gerekli öğrenim eğitimidir. 2 eksende CAM tornalama eğitiminin genel amacı Gereken ortam oluştuğunda CAD/CAM uygulamalarını kullanarak işleme parametrelerini meydana getirebilecek ve CNC torna tezgâhlarına data aktarımı yapacak parça imalatı yapabilmenize imkan sunmaktır.

Eğitim İçeriği

1. 2 Eksende CAM Tornalama Eğitimi - CAM Tornalama

o İki Boyutlu Parça Çizimi veya Hazır Parça Dosyası Nasıl Açılır?

o Tezgâh Tipi Seçimi (Machine Type) Nedir?

o Makine Grubunun Düzenlenmesi (Machine Group Properties ) Nasıl Olmalıdır?

§ Files (Dosyalar) Nedir?

§ Tool Settings (Kesici Takım Ayarları) Nedir?

§ Stock Setup (Kütük Ayarları) Nedir?

§ Safety Zone (Güvenlik Alanı Tanımlama) Nedir?

o Toolpaths (Takım Yollarının Oluşturulması) Nasıl Olmalıdır?

§ Rough (Kaba Profil İşleme Takım Yolları) Nedir?

§ Simülasyon (Canlandırma-Benzetim) Nedir?

§ Post Alma- CNC Kodu Çıkarma (Post Selected Operation ) Nedir?

2. 2 Eksende CAM Tornalama Eğitimi - CAM Tornalama Yöntemleri

o Finish ( İnce Profil İşleme Takım Yolları) Nedir?

§ Toolpaths Parameters (Takım Yolu Parametreleri) Nedir?

§ Finish Parameters ( İnce Profil İşleme Parametreleri) Nedir?

o Thread ( Vida Açma Takım Yolları) Nedir?

§ Toolpath Parameters (Takım Yolu Parametreleri) Nedir?

§ Thread Shape Parameters (Vida Biçimi Parametreleri) Nedir?

§ Thread Cut Parameters (Vida Kesme Parametreleri) Nedir?

o Groove ( Kanal Açma Takım Yolları) Nedir?

§ Toolpath Parameters (Takım Yolu Parametreleri) Nedir?

§ Groove Shape Parameters (Kanal Biçimi Parametreleri) Nedir?

§ Groove Rough Parameters (Kaba Kanal İşleme Parametreleri) Nedir?

§ Groove Finish Parameters (İnce Kanal İşleme Parametreleri) Nedir?

o Plunge Turn (Dalma Kanal Açma Takım Yolları) Nedir?

§ Toolpath Parameters (Takım Yolu Parametreleri) Nedir?

§ Plunge Turn Shape Parameters (Dalma Biçimi Parametreleri) Nedir?

§ Plunge Turn Rough Parameters(Dalma Kaba Kanal İşleme Parametreleri) Nedir?

§ Plunge Turn Finish Parameters (Dalma İnce Kanal İşleme Parametreleri) Nedir?

o Face (Alın Tornalama Takım Yolları) Nedir?

§ Toolpath Paramers (Takım Yolu Parametreleri) Nedir?

§ Face Parameters (Alın Tornalama Parametreleri) Nedir?

o Cutoff ( Kesme Takım Yolları) Nedir?

§ Toolpath Paramers (Takım Yolu Parametreleri) Nedir?

§ Cutoff Parametres (Kesme Takım Yolu Parametreleri) Nedir?

o Drill (Delik Delme Takım Yolları) Nedir?

§ Punta Deliği Nasıl Delinir?

§ Matkapla Nasıl Delik Delinir

§ Kılavuzla Vida Çekme Nedir?

o Point Toolpath (Nokta Belirterek Takım Yolu Oluşturma) Nedir?

§ Toolpath Paramers (Takım Yolu Parametreleri) Nedir?

o Manuel Entry (Elle Program Girme) Nedir?

o Transform (Takım Yolu Taşıma) Nedir?

§ Type And Methods (Tip ve Metod) Nedir?

§ Translate (Taşıma) Nedir?

o Quick (Hızlı Takım Yolu Oluşturma) Nedir?

§ Quick Rough (Hızlı Kaba Profil İşleme Takım Yolu) Nedir?

§ Quick Finish (Hızlı İnce Profil İşleme Takım Yolu) Nedir?

§ Quick Groove (Hızlı Kanal İşleme Takım Yolu) Nedir?

o Canned (Çevrimlerle Takım Yolu Oluşturma) Nedir?

§ Canned Rough (Kaba İşleme Çevrimi) Nedir?

§ Canned Finish (Finiş İşleme Çevrimi) Nedir?

§ Canned Groove (Kanal Açma Çevrimi) Nedir?

§ Pattern Repeat (Profil Tornalama Çevrimi) Nedir?

PAYLAŞ

 CADSAY