Yazılarımız

CADSAY

3 VE 5 EKSENDE CAM FREZELEME EĞİTİMİ

3 ve 5 Eksende CAM Frezeleme Eğitimi: CAM uygulamalarını kullanmak kaydıyla çizilen parçaların takım yollarının meydana getirilmesiyle freze tezgâhında daha seri ve verimli bir biçimde üretimini sağlamak amacıyla geliştirilmiş öğrenim eğitimidir. 3 ve 5 eksende CAM frezeleme eğitiminin genel amacı gerekli ortam oluşturulduğunda bu parça ile öğrenci; CAD/CAM uygulamalarını kullanmak kaydıyla işleme parametrelerini meydana getirebilecek ve CNC freze tezgahlarına dosya aktararak parça imalatı yapma imkanına kavuşacaktır.

Eğitim İçeriği

1. 3 ve 5 Eksende CAM Frezeleme Eğitimi - 3 Eksende CAM Frezeleme

o Tezgâh Tipi Seçimi (Machine Type) Nasıl Olmalıdır?

§ Makine Grubunun Düzenlenmesi (Machine Group Properties) Nasıl Olmalıdır?

o Toolpath (Takım Yolları) Nedir?

§ Surface Rough Toolpath (Yüzeyler İçin Kaba İşleme Takım Yolları) Nedir?

§ Surface Finish Toolpath (Yüzeyler İçin İnce İşleme Takım Yolları) Nedir?

2. 3 ve 5 Eksende CAM Frezeleme Eğitimi - Diğer 3 Eksen Takım Yolları

o FBM Drill (Özellik Tabanlı Delik Delme) Nedir?

§ Setup (Ayarlar) Nasıl Olmalıdır?

§ Hole Detection (Delik Tespiti) Nedir?

§ Deep Drilling (Derin Delik Delme) Nedir?

§ Spot Drilling (Punta Deliği) Nedir?

§ Pre-Drilling (Ön delik –Kılavuz delik delme) Nedir?

§ Hole Milling (Delik Frezeleme İşlemleri) Nedir?

§ Circle Mill (Dairesel Frezeleme) Nedir?

§ Tools (Takım Sayfası) Nedir?

§ Linking Parameters ( Yaklaşma- Uzaklaşma Parametreleri) Nelerdir?

o FBM Mill (Özellik Tabanlı Frezeleme) Nedir?

§ Setup (Ayarlar) Nasıl Olmalıdır?

§ Cut Parameters Nedir?

§ Hole Milling Nedir?

o Surface Higt Speed (HSM-Yüksek Hızda Yüzey İşleme) Nedir?

§ Roughing (Kaba İşleme) Nedir?

§ Finishing (İnce İşleme) Nedir?

o Transform (Takım Yollarını Öteleyerek Çoğaltma) Nedir?

§ Type and Methods (Tip ve Metot) Nedir?

§ Translate (Taşıma) Nedir?

§ Rotate (Takım Yolunu Döndürme) Nedir?

§ Mirror (Takım Yolunu Aynalama) Nedir?

o Manuel Entry (Elle Program Girme) Nedir?

o Point Toolpath (Nokta Belirterek Takım Yolu Oluşturma) Nedir?

o Trim (Takım Yolunu Budama) Nedir?

3. 3 ve 5 Eksende CAM Frezeleme Eğitimi - 5 Eksen Takım Yolları

o Curve (5 Eksende Eğri İşleme) Nedir?

§ Tool (Takım) Nedir?

§ Cut Pattern (Kesme Modeli) Nedir?

§ Tool Axis Control (Takım Eksen Hareketlerinin Kontrolü) Nedir?

§ Collision Control (Çatışma Kontrolü) Nedir?

§ Linking (Yaklaşma-Uzaklaşma Parametreleri) Nedir?

§ Roughing (Kaba İşleme) Nedir?

o Swarf Toolpath (5 Eksende Kesici Yan Yüzeyi İle İşleme) Nedir?

§ Cut Pattern (Kesme Modeli) Nedir?

§ Tool Axis Control (Takım Eksen Hareketleri Kontrolü) Nedir?

§ Collision Control (Çatışma Kontrolü) Nedir?

§ Linking (Yaklaşma-Uzaklaşma Parametreleri) Nedir?

§ Roughing (Kaba İşleme) Nedir?

o Flow (Yüzeylerin Akış Çizgisine Göre İşleme) Nedir?

§ Cut Pattern (Kesme Modeli) Nedir?

§ Tool Axis Control (Takım Eksen Hareketleri Kontrolü) Nedir?

§ Collision Control (Çatışma Kontrolü) Nedir?

o Msurf (Çoklu Yüzeylerin 5 Eksende İşlenmesi) Nedir?

§ Cut Pattern (Kesme Modeli) Nedir?

§ Cut Pattern (Kesme Modeli Özellikleri) Nedir?

o Port (İçi Oyuk Parçaların 5 Eksende İşlenmesi) Nedir?

§ Tool (Takım) Nedir?

§ Cut Pattern (Kesme Modeli) Nedir?

§ Tool Axis Control (Takım Eksen Hareketlerinin Kontrolü) Nedir?

§ Collision Control (Çatışma Kontrolü) Nedir?

o Rotary (Silindirik Yüzeylerin Etrafını 4 Eksende İşleme) Nedir?

§ Cut Pattern (Kesme Modeli) Nedir?

§ Tool Axis Control (Takım Hareketlerinin Kontrolü) Nedir?

§ Roughing (Kaba İşleme) Nedir?

PAYLAŞ

 CADSAY