Yazılarımız

CADSAY

3D AUTOCAD ÇİZİMLERİ

Çizim programları arasında en çok kullanılanların başında gelen AutoCAD programı, 3D çizimlerde de oldukça etkilidir. Başta mühendisler, teknik ressamlar ve mimarlar olmak üzere üç boyutlu çizim yapan her meslek dalında aktif olarak kullanılmaktadır.

Autodesk firması tarafından yaklaşık 35 yıldır geliştirilen AutoCAD programı ilk sürümlerinden itibaren sunmuş olduğu vektörel çizim özelliği sayesinde oldukça tercih edilir bir program halini almıştır. İlk sürümleri yalnızca 2D teknik resimler için kullanılan AutoCAD, zaman içerisinde 3D çizim desteğine de sahip olmuş kapsamlı bir 3D çizim programı halini almıştır.

AutoCAD programında orta kısımda bulunan koyu arkaplanlı bölge çizimin yapıldığı bölgedir. Tıpkı 3D Max çizim programında olduğu gibi AutoCAD programı da çoklu pencere desteğine sahiptir. Bu çoklu pencere desteği sayesinde hazırlanan üç boyutlu çizim aynı anda farklı bakış açılarından görüntülenebilir. Çoklu görünümler üst kısımda bulunan View araç çubuğundan düzenlenebileceği gibi klavyeden “ viewports” komutu girilerek de denetlenebilir.

3D AutoCAD Çizimleri

AutoCAD programında 3D çizim için özelleşmiş komutlar bulunmaktadır. Bu komutlar kullanılarak üç boyutlu çizimler basit ve pratik bir biçimde yapılabilir. AutoCAD programı ilk kurulduğunda 2D çizim aktiftir. 3D çizim yapabilmek için öncelikle Ribbon araç çubuğundan 3D Modeling özelliği aktifleştirilmelidir.

3D AutoCAD Çizimleri

3D Modeling aktifleştirildikten sonra AutoCAD programı 3D çizim yapmak için hazır hale gelir. 3D AutoCAD çizimleri hazırlanırken en çok kullanılan komutların başında Extrude komutu gelir. Extrude komutu ile düzlem üzerine çizilen iki boyutlu bir çizim kalınlaştırılarak üç boyutlu hale getirilebilir.

3D AutoCAD Çizimleri

3D çizim için kullanılan bir diğer komut ise Revolve komutudur. Revolve komutu ile hazırlanan iki boyutlu çizim referans bir düzlem veya çizginin etrafında belirlenen açıda döndürülerek 3D model elde edilebilir.

3D AutoCAD Çizimleri

AutoCAD programında 3D çizimlerde kullanılan bir başka komut ise Slice komutudur. 3D mimari çizimler yapılırken sık kullanılan bu komut hazırlanan 3D çizimin bir kısmının katman şeklinde çıkarılmasına yardımcı olur.

AutoCAD 3D Mimari Çizim

AutoCAD programı mimari çizimlerde hem iki hem de üç boyutlu olarak kullanılır. AutoCAD ile 2D kat planları hazırlanabildiği gibi mimari yapıların 3D çizimleri de yapılmaktadır. AutoCAD programı ile her boyutta mimari çizimler yapılabilir. Küçük bir kulübeden büyük bir gökdelene kadar her boyutta yapının mimari çizim ve düzenlemeleri için AutoCAD programı kullanılabilir.

3D AutoCAD Çizimleri

AutoCAD programının standart sürümü ile 3D mimari çizim hazırlanabildiği gibi Autodesk firmasının mimari çizimler için özel olarak geliştirdiği AutoCAD Architecture programıyla da yapılabilir. AutoCAD Architecture sayesinde 3D mimari çizimler standart 3D çizimlerden daha kolay yapılmaktadır. Program ile kapı, pencere, duvar gibi yapı elemanları hızlı ve kolay bir biçimde hazırlanan bina tasarımına entegre edilebilmektedir.

AutoCAD 3D Mobilya Çizimi

AutoCAD programı mobilya sektöründe de etkin olarak kullanılmaktadır. Günümüzde pek çok mobilya üreticisi tasarımlarını AutoCAD programını kullanarak mobilya çizimlerini bilgisayar ortamında yapmaktadır. AutoCAD programıyla yapılan 3D mobilya çizimleri hazırlanan mobilyanın tasarım ve işlevselliği açısından üretim öncesinde fikir vermekte ve üretim sırasında da üretimin bilgisayar destekli olarak yapılmasına yardımcı olmaktadır.

3D AutoCAD Çizimleri

AutoCAD programı ile mobilya çizimleri yalnızca mobilya üreticileri tarafından yapılmamaktadır. Diğer pek çok sektörde mobilya çizimlerine ihtiyaç vardır. Mimari projelerde yapılan tefrişlerde, mobilya çizimleri sıkça kullanılır. Dekorasyon işiyle uğraşanlar da 3D mobilya çizimi ile yakından ilgilenmektedir.

İç dizayn dekorasyonunda AutoCAD programı ile dekorasyonu yapılan mekanın 3D modeli oluşturularak dekorasyon bilgisayar ortamında etkili bir biçimde yapılmaktadır. Yaşam alanlarının her köşesinin etkili bir biçimde tasarımının yapılabildiği AutoCAD programıyla 3D mutfak çizimi yapılarak mutfak tasarımı da dijital ortamda yapılabilir.

3D AutoCAD Çizimleri

3D AutoCAD çizimleri pek çok farklı amaçla hazırlanabilir. Bir 3D model imalat sektöründe üretilecek parçanın tasarımı olabilirken, mimari sektöründe büyük bir yapıya ait olabilir. Bunların yanında 3D çizimler sunum ve projelerde de etkili biçimde kullanılır. AutoCAD programında bulunan render özelliği sayesinde hazırlanan 3D çizimlerin gerçeğe uygun görüntüleri elde edilerek sunumlarda ve projelerde gerçeğine uygun görseller olarak kullanılabilir.

PAYLAŞ

 CADSAY