Yazılarımız

CADSAY

ANSYS NEDİR?

ANSYS; bilgisayar destekli olarak mühendislik çalışmalarında analiz ve simülasyonların yapılabildiği bir bilgisayar destekli mühendislik programıdır. ANSYS programı mekanik, yapısal analiz, hesaplamalı akışkanlar dinamiği ve ısı transferi gibi farklı disiplinlerde etkili çalışmalara olanak verir.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en çok kullanılan CAE (bilgisayar destekli mühendislik) programlarının başında gelen ANSYS programı sonlu elemanlar yöntemini kullanmaktadır. Sonlu elemanlar yöntemi ile tek parça halinde analizi çok zor olan karmaşk geometrideki cisimlerin küçük ve çok sayıda parçalara bölünerek ayrı ayrı analizleri. Sonlu sayıdaki elemanın analizi sonucu elde edilen sonuçlar birleştirilerek tek ve tutarlı bir analiz sonucu elde edilir.

ANSYS Nedir?

1970 yılından beri geliştirilmekte olan ANSYS programı pek çok temel mühendislik dalında etkin bir biçimde kullanılmaktadır. Yaklaşık 45 yıldır geliştirilen bu program günümüzde en çok tercih edilen programların başında gelir. ANSYS programının farklı mühendislik çalışmaları için üretilmiş farklı bileşenleri bulunmaktadır.

Karmaşık yapılardaki nesnelerin analizleri ANSYS Mechanical ile yapılabilir. Sonlu elemanlar yöntemini kullanan bu program bileşen ve alt sistemlerin gerçek dünyadaki davranışlarının simülasyonu yapılarak gerçeğe uygun sonuçlar elde edilir.

ANSYS Nedir?

ANSYS programıyla parça ve montajlar üzerinde statik analizlerin yanı sıra doğrusal ve doğrusal olmayan burkulma analizleri de yapılabilir. ANSYS programı mekanik simülasyonlarda çok düşük toleranslarda bile etkili sonuçlar verir. Nesneye uygulanan kuvvet sonucunda oluşan şekil değişimleri ve gerilme dağılımları simülasyonların sonunda anlık olarak görüntülenebilir.

ANSYS Mechanical

Mühendislik simülasyonlarında analizi yapılan modelin yapıldığı maddenin özellikleri oldukça büyük önem taşır. ANSYS programı, 3D modeli hazırlanan nesnenin gerçekte kullanılacak madde özellikleriyle tam eşleşmesine olanak sağlar. Mühendislikte kullanılan maddelerin sahip olduğu izotropik ve ortotropik esneklik, doğrusal elastikiyet, hiperelastisite, plastiklik, viskoelastik özellikler, viskoplastite ve süneklik gibi malzeme özellikleri simülasyon öncesinde doğrudan belirlenebilir. ANSYS programı ile ayrıca analizin yapılacağı maddenin özelliği hazır kataloglardan seçilerek de atanabilir.

ANSYS Nedir?

ANSYS programıyla gerilim analizlerinin yanında titreşim ve termal analizler de yapılabilir. ANSYS programı ile yapılantitreşim analizleri ile kullanım süresince karşılaşabileceği titreşim etkilerinin model üzerinde bırakacağı etkiler;doğal frekanslar, sismik etkiler gibi faktörler göz önünde belirlenebilir. Konveksiyon, kondüksiyon ve radyasyon ile oluşan ısı geçişlerinin analizi de ANSYS programıyla yapılabilir. Sıcaklığa bağlı olarak malzemelerin mukavemet değerlerinin değişmesi otomatik olarak hesaplanarak tutarlı simülasyon sonuçları elde edilir.

ANSYS Fluent

ANSYS ile katı modellerin yanı sıra akışkanlar üzerinde çalışma ve analizler yapılabilir. ANSYS Fluent ile yalnız sıvılar değil, gaz ve yarı akışkan haldeki maddelerin simülasyonu da yapılabilir. Uçak kanatları üzerindeki hava akışı, bir canlıdaki dolaşım sistemi, türbinlerdeki akış, bina tesisatı içerisindeki su akışı ANSYS programı ile kolaylıkla modellenebilir.

ANSYS Nedir?

ANSYS programı akış içeren tüm mühendislik alanlarında kullanılan genişmiş akışkanlar dinamiği hesaplamaları yapabilen modüle sahiptir. Dünya üzerinde uçak, gemi ve otomobil gibi taşıtların hava ve su ortamında analizinin yapılması için kullanılan ANSYS, bir akışkan gibi hareket eden sayısal ağların oluşturulması ve analizlerinin yapılması ile kapsamlı bir akış simülasyonu yapılabilir.

ANSYS programı ile elektromanyetik simülasyonlar da yapılabilir. Elektrikle çalışan motor gibielektrikli makinelerin performansları, elektriğe bağlı olarak oluşan manyetik alanın görüntüsü, elektriksel ısınma analizleri, manyetik kuvvetlere bağlı oluşan etkilerin analizleri de ANSYS programı ile yapılır.

ANSYS Workbench

ANSYS programının kullanıcılara sunduğu Workbench platformu ile tek ekranda pek çok mühendislik çalışmasına erişilebilir. Çok fizikli analizlerde kullanıcılara yol gösteren yapıya sahip olan ANSYS Workbench, ileri seviye parametre yönetimi ile simülasyona bağlı ürün geliştirme için oldukça etkili bir programdır. ANSYS Workbench ile farklı mühendislik disiplinlerine ait analiler tek bir merkezden yönetilebilir.

ANSYS Nedir?

ANSYS Eğitimi

Dünyada ve Türkiye’de en çok kullanılan mühendislik programlarının başında gelen ANSYS programı pek çok farlı mühendislik simülasyonunu tek çatı altında toplamaktadır. Özellikle Ar-Ge ve ürün geliştirme sektöründe çalışan kişiler için oldukça faydalı ve kolaylaştırıcı özelliklere sahip olan bu program ANSYS kursları ile sağlıklı bir şekilde öğrenilebilir. İleri düzeyde mekanik ve akış analizlerinin yapılmasına olanak sağlayan ANSYS programını öğrenmek isteyen kullanıcılara ANSYS eğitimi almaları önerilir.

PAYLAŞ

 CADSAY