Yazılarımız

CADSAY

AR-GE EĞİTİMİ

Ar-ge Eğitimi: İmalatı yapılacak makine ve modüllerinin Ar-Ge ve kalite kontrol sistemlerine uygunluğunun, muayene metotlarının, kalite sistem kurma ve belgelendirme sürecinin edinildiği bir eğitim materyalidir. Ar-ge eğitiminin genel amacı makine parçaları imalatında piyasanın gereksinimlerini ve makine spesiyalitesinin kalite standartlarına göre belirlenmesini yapabilmenizdir.

Eğitim İçeriği

1. Ar-ge Eğitimi - Kalite ve kontrol

o Kalite Nedir?

§ Kalitenin Getirileri Nelerdir?

§ Kalitesizliğin Götürüleri Nelerdir?

o Güvenilirlik Nedir?

o Kalite Kontrol Nedir?

§ Toplam Kalite Kontrol Nedir?

§ Toplam kalite kontrol aşamaları nelerdir?

o Kalite Kontrolün amaçları nelerdir?

o Kalite takibi nedir?

o Kalite koruması nedir?

o Kalite organizasyonu nedir?

o Kalite ekonomisi nedir?

2. Ar-ge Eğitimi - Muayene

o Muayene çeşitleri nelerdir?

§ %100 muayene nedir?

§ Örnekleme muayenesi nedir?

o Örnek alma yöntemleri nelerdir?

§ Akılcı Örnek Alma Nedir?

§ Tesadüfi Örnek Alma Nelerdir?

§ Kademeli Örnek Alma Nelerdir?

o Örnekleme Planları Nelerdir?

§ Tek Örnekleme Nedir?

§ Çift Örnekleme Nedir?

§ Çok Katlı Örnekleme Nedir?

3. Ar-ge Eğitimi - TS-ISO 9000 Kalite Standartları Serisini Oluşturan Standartlar

o TS-ISO 9000 Standartlarını Oluşturan Ana Maddeler Nelerdir?

§ ISO 9000:2008 Kalite Terimleri Nelerdir?

o ISO 9000: 2000 ve 2008’e Geçiş ve Getirdikleri Nelerdir?

o Kalite İle İlgili Diğer Önemli Standartlar Nelerdir?

§ ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı Nelerdir?

§ ISO 22000 - HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

§ OHSAS 18001 Çalışma Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Nedir?

§ ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Standardı Nedir?

4. Ar-ge Eğitimi - Kalite Sistem Kurma Süreci

o Orta Düzey Yönetim İçin Temel Kalite Eğitimi Nedir?

o Kalite Kampanyasının Başlatılması Nedir?

o İşletme Kalite Güvence Sistemi Kurma Grubunun Oluşturulması Nedir?

o İşletme Sürecinin Hazırlanması Nedir?

o Belge Hazırlama, Yayın ve Değişikliği Kurallarının Hazırlanması Nedir?

o Sistemin Belgelenmesi Nedir?

o Belgenin Onayı ve Yayınlanması Nedir?

o İstatistiksel Teknikler Nedir?

o Kalite Ekonomisi Nedir?

o İç Denetim Nedir?

o Sürekli İyileştirme Nedir?

o ISO 9000:2008 Başvuru Aşamaları Nelerdir?

5. Ar-ge Eğitimi - Belgelendirme Süreci

o İlk Başvuru ve Başvuru Ücretlerinin Yatırılması Nedir?

o Kalite Sistem Belgesinin İncelenmesi Nedir?

o Denetim Nedir?

o Denetim Raporunun Hazırlanması Nedir?

o Belge Düzenlemesi Nedir?

§ Belgelendirme Nedir?

§ Şartlı Belgelendirme Nedir?

§ Belgelendirme Yapılmaması Nedir?

§ İzleme Denetimi Nedir?

PAYLAŞ

 CADSAY