Yazılarımız

CADSAY

ARIZA TESPİTİ EĞİTİMİ

Arıza Tespiti Eğitimi: Makine imalat sektöründe kullanılan takım tezgâhlarında oluşabilecek arızaların tespitini sağlayan öğrenme materyalidir. Arıza Tespiti Eğitiminin genel amacı genel atölye konumları çerçevesinde makinelerde oluşabilecek arızaları tespit edebileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Arıza Tespiti Eğitimi – Arızalı Bölümü Tespit Etme

o Kullanılacak Araç, Gereç ve Ekipmanlar Nelerdir?

§ Araçlar Nelerdir?

§ Gereçler Nelerdir?

§ Ekipmanlar Nelerdir?

o Problemi Tespit Etme Nedir?

o Arızalı Bölüm ve Parçayı Tespit Etme Nasıl Yapılır?

§ Elektrik Arıza Çeşitleri Nelerdir?

§ Mekanik Arıza Çeşitleri Nelerdir?

2. Arıza Tespiti Eğitimi – Arıza Nedenleri

o Sistem Nedir?

§ Tornanın Yağlama Sistemi Nedir?

§ Soğutmada Sistemi Arıza Tespiti Nasıl Yapılır?

§ Hidrolik Sistemlerde Oluşan Arızalar Nelerdir?

o Çalışan Bilgisi Nedir?

o Doğru Aparat Kullanma Nedir?

o Çalışma Ortamı Nedir?

§ CNC Takım Tezgâhları İçin İdeal Çalışma Ortamı ve Koşulları Nelerdir?

o Kaliteli Makine Elemanları Nelerdir?

o Gelişen Teknoloji Nedir?

§ Teknolojik Bakım Teknikleri Nelerdir?

§ Geliştirilen Çözümler Nelerdir?

PAYLAŞ

 CADSAY