Yazılarımız

CADSAY

AUTOCAD ELEKTRİK PROJE ÇİZİMİ

Mimarı tasarımların kağıt üzerine elle çizildiği günlerden günümüze değişen teknoloji ile elektrik projelerin çizimi de şekillenmiştir. Günümüzde elektrik projelerinin neredeyse tamamı bilgisayar kullanılarak çizilmektedir. Elektrik projesi çiziminde bilgisayar destekli çizim programlarının kullanılması, çizim için harcanan zaman ve iş gücünü azalttığı için daha ekonomik ve pratik çözüm olarak göze çarpmaktadır.

Bilgisayar destekli olarak pek çok farklı sektör için çizim imkanı sunan AutoCAD programı ile elektrik projesi çizimi için de sıklıkla kullanılmaktadır.. Mimari projesi daha önceden AutoCAD ile çizilmiş bir konut veya işyerinin elektrik tesisatı da bu program ile mimari çizimin üzerine yapılabilir. AutoCAD programı, bilgisayar kullanarak hızlı ve verimli şekilde Türkiye'de bulunan standartlara ve yönetmeliklere uygun şekilde elektrik projelerinin hazırlanması için en çok kullanılan programlardan birisidir.

AutoCAD Elektrik Proje Çizimi

AutoCAD ile pek çok tipte elektrik projesi çizmek mümkündür. Aydınlatma projeleri, kuvvet tesisat projeleri, sarım şeması, alarm ve güvenlik sistemleri projeleri, ışıklandırma ve ses sistemleri projeleri, ortak anten tesisatı projeleri, haberleşme sistemleri projeleri AutoCAD ile çizilen başlıca elektrik projesi türlerindendir.

Mimari projenin hazır olduğu durumlarda elektrik hatları ve bunları birbirine bağlayan bağlantı elemanlarından oluşan elektrik projeleri AutoCAD programı ile kolaylıkla çizilebilir. Elektrik projelerinde sorti, topraklama, linye, televizyon hatları gibi bazı bağlantı hatlarının çizimleri standartlara bağlıdır. Standartlaşmış bu çizgiler kullanılarak AutoCAD programında genel olarak hatların çizilmesi sağlanır.

AutoCAD Elektrik Proje Çizimi

AutoCAD programı ile elektrik projesi çizerken kullanılan önemli özelliklerden birisi de katman (Layer) özelliğidir. Layer özelliği ile binanin fiziksel çizimleri ayrı katmanda, elektrik tesisatının grupları da ayrı katmanda çizilir. Böylece gerektiğinde bir katmanı gizleyerek belli bir çalışma alanına odaklanılabilir.

AutoCAD’de çizime başlandığında 0 isimli katman kendiliğinden oluşur, elektrik projesini çizmek isteyen kullanıcı kendi oluşturacağı layer sayesinde yapacağı çizimi gruplandırarak kolay ve düzenli hale getirebilir. Örneğin aydınlatma tesisatı ve zayıf akım tesisatı farklı tesisat tipleri olduğundan her iki tesisatın da kendisine özel layerının bulunması iki tesisat hattının çizim sırasında karışmaması için önemlidir.

AutoCAD Elektrik Proje Çizimi

AutoCAD’de aydınlatma projeleri çizilirken temel olarak daha önceden hazırlanmış elektrik sembolleri standartlarca belirlenmiş hatlar kullanılarak mimari projenin üzerinde çizilir. Elektrik hatları çizilirken duvarın dışında, duvar üzerindeki sıvanın içinden geçecek şekilde olması sağlanır. AutoCAD ile çizilen elektrik projelerinde gerekli durumlarda hatlar duvar içerisinden geçirilebilir, ancak bu tercih edilmeyen bir durumdur. Duvarın içinden geçirilebilen hatlar, hiçbir zaman kolon ve kiriş içerisinden geçirilmez.

AutoCAD ile aydınlatma projeleri çizilirken çizilen tüm linye hatlarının bağlantı buatına kadar ulaşması sağlanır. Sorti ayrılması gereken durumlarda ise buat ile bağlantı gösterilmelidir. Özel priz ve armatürlerin isim, güç ve tipleri üzerine Text komutu ile yazılmalıdır.

AutoCAD ile kuvvetli tesisatlarının projeleri de çizilir. Kuvvetli tesisat projelerinde yapılacak hat ve bağlantı elemanları çizimleri yönetmelikçe belirlenen standartları sağlamalıdır. İşletmede özel bir trafo bulunuyorsa sayaç tablosu trafonun bulunduğu yere çizilir. Kuvvetli akım projelerinde tablo ve panolar kapı ve pencere üzerinde gösterilmez. Bu hatlarda en az 3x2,5 mm² kalınlığında kablo tahsis edilir.

AutoCAD Elektrik Proje Çizimi

AutoCAD elektrik tesisatı projelerinde ayrıca sarım şeması, alarm ve güvenlik sistemleri, ışıklandırma, anten tesisatı ve haberleşme sistemlerinin projeleri de hazırlanabilir. Sarım şemaları, alternatif akım ve doğru akım makineleri için önemli olduğundan düzgün imalat ve sarım için doğru bir çizim yapılmasını gerektirir. Endüvi sarımı ve stator sarımı gibi sarımların ve parçalarının çizimi AutoCAD ile yapılabilir.

Her türden elektrik projesi çizimi için uygun komut ve fonksiyonlara sahip olan AutoCAD programı, pratik ve kolay kullanımı ile elektrik projelerinde en yaygın kullanılan bilgisayar destekli çizim programıdır. Vektör tabanlı arayüze sahip olan bu program, kullanıcıların kolaylıkla kavrayabildiği ve temel eğitimlerle kolaylıkla öğrenilebilen bir çizim programıdır.

PAYLAŞ

 CADSAY