Yazılarımız

CADSAY

AUTOCAD PERSPEKTİF

Üç boyutlu cisimlerin iki boyutlu düzlemde sadece X ve Y eksenleri kullanılarak üç boyutlu olarak çizilmesine perspektif çizimi denir. Perspektif çizimleri, teknik resimlerde çıktısı alınacak üç boyutlu nesnenin belli bir standart dâhilinde görüntülenmesini sağlar. Perspektif çizimlerden mimaride, imalat sektöründe ve inşaat sektöründe sıklıkla faydalanılır. Kâğıt üzerinde nesnelerin üç boyutlu halinin görülmesini sağlayan perspektif çizimlerinin sık kullanılan türleri izometrik, dimetrik ve trimetrik perspektiflerdir.

En çok kullanılan CAD programlarının başında gelen AutoCAD programı perspektif çizimler için de sıklıkla kullanılır. AutoCAD programı ile yapılan perspektif çizimler, programın üç boyutlu tasarımı desteklemediği ilk sürümlerinden beri geliştirilmektedir. Güncel AutoCAD sürümleri ile iki boyutlu düzlemde perspektif çizimleri yapılabildiği gibi üç boyutlu tasarımı yapılan nesnenin perspektif çizime dönüştürülmesi de mümkündür. AutoCAD programında üç boyutlu çizim örneklerinin iki boyutlu perspektif çizimine dönüştürülmesi mümkünken, iki boyutlu bir perspektif örneğinin üç boyutlu modele dönüştürülmesi mümkün değildir.

AutoCAD Perspektif Çizimi

AutoCAD programı, iki boyutlu perspektif çizimleri için özel fonksiyonlara sahiptir. Perspektif çizimleri arasında en yaygın kullanılan ve en kolay çizilen türü olan izometrik perspektif çizimleri, AutoCAD programında kolaylıkla yapılabilir. Üç boyutlu nesnenin her yönden eşit açılarla görüntülendiği izometrik perspektifte 90 derecelik her köşe teknik resim üzerinde 120 derece olarak çizilir. Yatay çizimler ise standart yatay düzleme göre 30 derece eğik olarak çizilir.

AutoCAD Perspektif

AutoCAD programında yapılan izometrik çizimlerde üçüncü boyut ekseni olan Z ekseni kullanılmaz, çizim yalnızca X ve Y eksenleri üzerine yapılır. AutoCAD perspektif çizimi yapılırken programda bulunan Snap özelliği kullanıcılara büyük kolaylık sağlar. AutoCAD ile izometrik perspektifte çizim yapabilmek için öncelikle AutoCAD’in ayarlar bölümünde Drafting Settings penceresinin Snap and Grid sekmesinde bulunan Snap özelliği aktifleştirilerek “Isometric snap” seçeneği seçilir.

AutoCAD Perspektif

Isometric snap özelliği aktifleştirildikten sonra iki boyutlu düzlemde perspektif çizimi yapılabilir durumdadır. İzometrik snap özelliğinin aktifleştirilmesinden sonra fare imleci her zaman olduğundan eğik bir hal alacak, böylece istenilen düzleme çizim yapılabilir konuma gelecektir.

AutoCAD programında izometrik perspektife yapılan çizimlerde; üst düzleme çizim yapılırken komut satırına “isoplane top”, sol düzleme çizim yapılırken “isoplane left” ve sağ düzleme çizim yapılırken “isoplane right” komutları girilir. Böylece AutoCAD programı tarafından çizimi yapılacak düzleme göre eğim otomatik olarak atanmış olacaktır. Klavyeden F5 tuşuna basarak veya CTRL+E tuş kombinasyonu girilerek de düzlemler arasında kolayca geçiş yapılabilir.

AutoCAD Perspektif

AutoCAD programında bulunan Isometric snap özelliği perspektif çizimleri için oldukça faydalı olan bir özelliktir. Bu özellik aktif edilerek standart iki boyutlu AutoCAD çizimlerinde kullanılan komutlar hiçbir değişiklik olmadan kullanılarakperspektif çizimi yapılabilir. Perspektif çizimlerini etkili ve ileri düzeyde yapmak isteyen kullanıcıların AutoCAD eğitimlerine katılmaları önerilir.

AutoCAD Perspektif

AutoCAD Eğitimi

AutoCAD programı perspektif çizimlerinin dışında başka pek çok çizim ihtiyacı için de sıklıkla kullanılır. Perspektif çizimlerin yanında katı modeller, iki boyutlu çizimler, teknik resimler de AutoCAD programının profesyonel olarak kullanıldığı bazı alanlardır. Bu programı etkili ve pratik şekilde kullanmak isteyen kullanıcılar AutoCAD eğitimine katılabilirler. Mimari çizimler, inşaat, imalat ve makine sektöründe sık sık ihtiyaç duyulan perspektif çizimleri AutoCAD dersleri ile detaylı bir şekilde öğrenilebilir.

AutoCAD Perspektif

AutoCAD dersleri , kullanıcıların mesleki gelişimlerine katkıda bulunur. AutoCAD mimari çizim dersleri ile mimari çizimlerde daha pratik ve kolay çizimler yapabilir hale gelirken, AutoCAD modelleme dersleri ile kullanıcılar etkin bir şekilde üç boyutlu modelleme yapabilirler.AutoCAD çizim dersleri ile kullanıcılar çizmek istedikleri nesnenin perspektif çizimini hazırlayabilir, kesit modelini alabilir ve teknik resmini hazırlayabilir seviyeye gelirler. AutoCAD programını profesyonel amaçlar için kullanan kullanıcılar, AutoCAD eğitimi ile program hakkındaki yetkinliklerini en ileri düzeye taşıyabilirler.

PAYLAŞ

 CADSAY