Yazılarımız

CADSAY

BAĞLAMA İŞ KALIPLARI EĞİTİMİ

Bağlama İş Kalıpları 2 Eğitimi: Bağlama iş kalıplarının yer aldığı tüm parçaları işlemek ve iş kalıbı öğelerinin montajını yapmak amacıyla gerekli eğitim materyalidir. Bağlama iş kalıpları 2 eğitiminin genel amacı eğitim ile gereken bilgileri alıp uygun platform temin edildiğinde bağlama iş kalıplarının bütün parçalarını imalat resimlerine uygun biçimde işleyebilecek ve iş kalıbının montajını standart öğeler kullanarak yapabileceksiniz. Emniyet kurallarına dikkat etmek kaydıyla kalıbın testini yapabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Bağlama İş Kalıpları 2 Eğitimi - Standart Kalıp Elemanlarını Seçme ve Kullanma

o Standart Kalıp Elemanlarını Tanımlama Nasıl Olmalıdır?

o Sökülebilir Bağlantı Elemanlarını Seçme ve Kullanma Nedir?

o Merkezleme Elemanlarını Seçme ve Kullanma Nedir?

o Yaylar ve özel Elemanlarını Seçme ve Kullanma Nedir?

2. Bağlama İş Kalıpları 2 Eğitimi - Kalıp Parçalarını İşleme

o CAM Programları Kullanarak CNC Frezede İşleme Nedir?

o CAM Programları Kullanarak CNC Tornada İşleme Nedir?

o CNC Tel Erozyon Tezgâhı İle Çalışma Nedir?

§ CNC Tel Erozyon Tezgâhlarında Kullanılan Eksenler Nelerdir?

§ CNC Tel Erozyon Tezgâhlarında Kullanılan Programlama Çeşitleri Nelerdir?

§ CNC Tel Erozyon Tezgâhlarında Kullanılan Tel Çeşitleri Nelerdir?

§ CNC Tel Erozyon Tezgâhı İçin Basit Programların Yapılması Nasıl Olmalıdır?

§ Kalıp Kesicilerinin Tel Erozyon İle Kesilmesi Nedir?

o Bağlama İş Kalıp Parçalarının İşlenmesi Nedir?

§ Kalıp Gövdesini İşleme Nedir?

§ Kalıp Gövde Tutucu Plakasını İşleme Nedir?

§ Kalıp Bağlama Elemanlarını İşleme Nedir?

§ Merkezleme veya Konumlandırma Elemanlarını İşleme Nedir?

§ Özel Vida, Pim ve Cıvataları İşleme Nedir?

§ V Bloklarını İşleme Nedir?

§ Parça Oturma Blok veya Kaidelerini İşleme Nedir?

§ Bağlama Sistem Elemanlarını İşleme Nedir?

§ Kilitleme Elemanlarını İşleme Nedir?

§ Hidrolik ve Pnömatik Eleman Tutucularını İşleme Nedir?

3. Bağlama İş Kalıpları 2 Eğitimi - Kalıp Montajını Yapma

o Kalıp Gövdesini Tezgâha Bağlama Nedir?

o Parça Oturma Kaidelerini ve Bloklarını Bağlama Nedir?

o Konum Belirleme Elemanlarını Yerlerine Bağlama Nedir?

o Sıkma Elemanlarını Yerlerine Bağlama Nedir?

o Pnömatik veya Hidrolik Elemanların Bağlantısını Yapma Nedir?

4. Bağlama İş Kalıpları 2 Eğitimi - Bağlama İş Kalıbını Test Etme

o İş Parçasının Özelliğine Uygun İşleme Biçimini Belirleme Nedir?

o Bağlama İş Kalıbını Tezgâha Bağlama Nedir?

o Kalıp ve Tezgâh Ayarlarını Yapma Nedir?

§ Yükseklik Ayarı Nedir?

§ Eksen Ayarı Nedir?

§ Devir Ayarı Nedir?

§ İlerleme Ayarı (Otomatik İşlemde) Nedir?

§ Bağlantı ve İş Emniyeti Nedir?

o İşe Uygun Kesici Seçme ve Bağlama Nedir?

§ Mandren ile Bağlama Nedir?

§ Pens ile Bağlama Nedir?

§ Özel Tutucu (Adaptör) ile Bağlama Nedir?

o Parçanın Kalıba Yerleştirilmesi Nasıl Yapılır?

o Seri Bağlama Elemanları ile Parçayı Bağlama Nedir?

o Tezgâhı Çalıştırma ve İşlemi Yapma Nedir?

o İş Parçasının Ölçme ve Kontrol İşlemlerini Yapma Nedir?

PAYLAŞ

 CADSAY