Yazılarımız

CADSAY

BAĞLAMA İŞ KALIPLARI EĞİTİMİ

Bağlama İş Kalıpları 1 Eğitimi: Bağlama iş kalıplarının yer aldığı tüm parçaları işlemek ve iş kalıbı öğelerinin montajını yapmak amacıyla gerekli eğitim materyalidir. Bağlama iş kalıpları 1 eğitiminin genel amacı öğrenci, bu eğitim ile gereken verileri alıp uygun platform temin edildiğinde tekniğine uygun biçimde bağlama iş kalıp tasarımını yaparak yapım ve montaj resmini - resimlerini çizecektir.

Eğitim İçeriği

1. Bağlama İş Kalıpları 1 Eğitimi – Kalıp Tasarımını Yapmak

o İş Parçasının Özelliğine Uygun Operasyon Biçimini Tespit Etme Nasıl Yapılır?

o İş Parçasının Kalıba Kolayca Yerleştirilip Çıkarılma Şeklinin Belirlenmesi Nasıl Yapılır?

o Yapılacak İşleme Uygun Kalıp Gövde Biçim ve Ölçülerini (Özelliklerini) Belirleme Nasıl Yapılır?

o Kalıp Gövde Tutucu ve Bağlama Plakalarını Belirleme Nasıl Yapılır?

o İş Parçasının Bağlantı Metodunu ve Tekniğini Belirleme Nasıl Yapılır?

§ Mekanik Sistemler ile Bağlama Nasıl Yapılır?

§ Hidro-Pnömatik Sistemler ile Bağlama Nasıl Yapılır?

§ Bağlama Sistemlerinde Kullanılan Elemanlar Hangileridir?

o Konum (Pozisyon) Belirleme Elemanlarını Seçme Nasıl Yapılır?

o Yapılan İşlemin Gözlenmesini Sağlayacak Tasarım Biçimini Belirleme Nasıl Yapılır?

o Kalıp Elemanlarını Farklı Yerlerde Kullanılabilirliğini Sağlayacak Tasarım Biçimini

Belirleme Nasıl Yapılır?

o Çelik Malzeme Özellikleri ve Isıl İşlemleri Nasıl Yapılır?

§ Soğuk İş Takım Çelikleri Nelerdir?

§ Sıcak İş Takım Çelikleri Nelerdir?

§ Plastik Kalıp Çelikleri Nelerdir?

§ Yüksek Hız Çelikleri Nelerdir?

o Çeliklerin Tabi Tutulduğu Isıl İşlemler Nelerdir?

§ Sertleştirme İşlemleri Nelerdir?

§ Menev işleme İşlemi Nelerdir?

§ Yumuşatma İşlemi Nelerdir?

§ Gerilim Giderme İşlemi Nelerdir?

§ Yüzey Sertleştirme İşlemleri Nelerdir?

§ Özel Isıl İşlemler (Sıfır Altı İşlemi) Nelerdir?

o Sertleştirme ve Meneviş İşleminin Yapılış Amacı Nedir?

o Sertliğin Tanımlanması Nedir?

o Malzeme Sertlik Ölçme Metotları ve Kullanım Alanları Nelerdir?

§ Brinell Sertlik Ölçme Metodu Nedir?

§ Vickers Sertlik Ölçme Metodu Nedir?

§ Rockwell Sertlik Ölçme Metodu Nedir?

2. Bağlama İş Kalıpları 1 Eğitimi – Kalıp Yapım ve Montaj Resmi Çizmek

o Yapım Resmi Tanımı ve Yapım Resimlerinde Bulunması Gereken Özellikler Nelerdir?

§ Görünüşler Nedir?

§ Kesitler Nedir?

§ Ölçüler ve Toleranslar Nedir?

§ Yüzey Kaliteleri (İşaretleri) Nedir?

§ Özel İşlemler Nedir?

§ Yazı Alanları (Antetler) ve Doldurulması Nedir?

§ Tek Parça Antedi ve Özellikleri Nelerdir?

§ Tolerans Antedi ve Özellikleri Nelerdir?

o Yapım Resimlerinin Çizilmesi Nasıl Yapılır?

§ Parça Konumunun Belirlenmesi Nasıl Yapılır?

§ Görünüşlerin Belirlenmesi Nasıl Yapılır?

§ Parça Çizim Ölçeğinin Belirlenmesi Nasıl Yapılır?

§ Resim Çizim Kurallarının Uygulanması Nasıl Yapılır?

o (3B) Üç Boyut Katı Modelleme Nedir?

§ Kalınlık Atamak (Extruded) Nedir?

§ Katıları Birbirinden Çıkarmak (Extruded Cut) Nedir?

§ Döndürerek Katı Oluşturma(Revolved) Nedir?

§ Döndürerek Katıları Birbirinden Çıkarmak (Cut-Revolve) Nedir?

§ Yol Kullanarak Katı Cisim Oluşturmak(Sweep) Nedir?

§ İki Yüzey Arasında Katı Oluşturma (Loft) Nedir?

§ Katılarda Kavis ve Pah Oluşturma(Filet, Chamfer) Nedir?

§ Katılarda Et Kalınlığı Oluşturma(Shell) Nedir?

§ Katılarda Aynalama(Mirror) Nedir?

§ Katılarda Dairesel Çoğaltma(Circular Pattern) Nedir?

§ Katılarda Doğrusal Çoğaltma(Linear Pattern) Nedir?

o Katıların Teknik Resimlerinin Oluşturulması (Drawing) Nedir?

§ Çizim Sayfası Oluşturma Nedir?

§ Antedin Düzenlenmesi Nedir?

§ Görünüşlerin Çizim Sayfasına Aktarılması Nedir?

§ Ölçülendirme Nedir?

§ Katıların İzometrik Görüntülerinin Çizim Sayfasına Eklenmesi Nedir?

§ Yüzey Pürüzlülüğü ve Toleransların Eklenmesi Nedir?

§ Özel İşlemler Nedir?

§ Kısmi Kesit Alınması Nedir?

§ Detay Görünüşler Nedir?

§ Ölçeklendirme Nedir?

§ Eklemeli Nedir?

§ Mutlak Nedir?

§ Çizilen Resimlerin Çıktısının Alınması Nedir?

o İş Kalıp Parça Yapım Resimlerinin Çizilmesi Nedir?

§ Parçanın Kalıp İçerisine Yerleştirilme Şeklini Çizme Nedir?

§ Kalıp Gövdesini Çizme Nedir?

§ Kalıp Bağlama Plakalarını Çizme Nedir?

§ Parça Oturma Kaidelerini Çizme Nedir?

§ Konum Belirleme (Pozisyon) Elemanlarını Çizme Nedir?

§ Bağlama Sistem ve Elemanlarını Çizme Nedir?

o Komple (Montaj) Resmi Çizmek Nedir?

§ Komple Resimlerin Tanımı ve Çiziliş Amaçları Nelerdir?

§ Komple Resimleri Oluşturan Grup Resimlerin Çizilmesi Nedir?

§ Komple Resim Yazı Alanları (Antetler) Tanım ve Kullanım Amaçları Nelerdir?

§ Komple ve Grup Resimlerinin Çizilmesi Nedir?

§ Genel Resim Kuralları Nelerdir?

§ Görünüşler Nedir?

§ Kesitler Nedir?

§ Ölçekler Nedir?

§ Çizgiler Nedir?

§ Numaralandırma Kuralları Nelerdir?

§ Resim Numarası Verme Nedir?

§ Komple (Montaj) Yazı Alan (Antet) Ölçüleri, Çizimi ve Doldurulma Kuralları Nelerdir?

o Katıların Montajı (Bilgisayar Ortamında) Nedir?

§ Katıların Montaj Ortamına Alınması Nedir?

§ Standart Birleştirme Elemanlarının Montaj Ortamına Alınması Nedir?

§ Montajın Yapılması ve İlişkilendirilmesi Nedir?

§ Montajın Analizi Nedir?

o Kalıp Komple (Montaj) Resminin Çizilmesi Nedir?

§ Kalıp Üst Görünüşünün Çizilmesi Nedir?

§ Komple (Montaj) Çizimin Numaralandırılması Nedir?

§ Yazı (Antet) Alanının Çizilip Doldurulması Nedir?

PAYLAŞ

 CADSAY