Yazılarımız

CADSAY

BİRLEŞİK MAÇALI MODELLEME EĞİTİMİ

Birleşik Maçalı Modelleme Eğitimi: Bileşik maçalı prototipin yapımı ile ilgili bilgi ve yeteneklerin kazandırıldığı eğitim materyalidir. Birleşik maçalı modelleme eğitiminin genel amacı bileşik maçalı prototipleme konstrüksiyonunu yapabilecek, uygun modelleme malzemesini seçerek gereken tezgâh ve donanımları temin ederek modellemeyi ve maça sandığını yapabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Birleşik Maçalı Modelleme Eğitimi – Bileşik Maçalı Model Konstrüksiyonunu Oluşturmak

o Paket Cad Programlarını Kullanımı Nasıldır?

o Uygun Mala Yüzeyini Tespit Edebilmek Nasıl Yapılır?

o Dökülecek Madenin Çekme Değerini Bilmek Nasıl Yapılır?

o İşe Uygun Olarak İşleme Miktarını Bilme Nasıl Yapılır?

o Standart Bileşik Maçabaşı Ölçülerini Bilme Nasıl Yapılır?

o Mala Yüzeyine Göre Eğim ve Konilik Ölçüleri Nasıl Yapılır?

o Maça Sandığı Resmini Çizmek Nasıl Yapılır?

2. Birleşik Maçalı Modelleme Eğitimi – Bileşik Maçalı Modellemeyi Yapmak

o Kalıplama Sayısına Göre Uygun Modelleme Gereci Seçme Nasıl Yapılır?

o İşleme Çekme Nasıl Yapılır?

o Bileşik Maça Başlarının Yapım Teknolojileri Nasıl Yapılır?

o Maça ve Maça Sandığı Uyumu Nasıl Yapılır?

o Modelleme Makine ve Tezgâhlarında Teknolojisine Uygun Çalışma Nasıl Yapılır?

3. Birleşik Maçalı Modelleme Eğitimi – Modellemeye Bileşik Maça Başlarını ve Baskı Bantlarını Yaparak Ekleme

o Dik Maçalı Modeller İçin Standart Maça Başları Nasıl Yapılır?

o Üst Maça Başının Kısa, Konikliğinin Çok; Alt Maça Başının Uzun ve Konikliğinin

Az Olması Gerektiği Nasıl Yapılır?

o Modelleme Makinelerinde Teknolojiye Uygun Çalışma Nasıl Yapılır?

4. Birleşik Maçalı Modelleme Eğitimi – Bileşik Maça Sandığı Yapmak

o Kalıplama Sayısına Göre Uygun Maça Sandığı Gereci Seçme Nasıl Yapılır?

o Çekme İşleme Nasıl Yapılır?

o Bileşik Maça Başlarının Yapım Teknolojileri Nasıl Kullanılır?

o Modelleme Makine ve Tezgâhlarında Teknolojiye Uygun Çalışma Nasıl Yapılır?

PAYLAŞ

 CADSAY