Yazılarımız

CADSAY

BÜKME KALIPLARI EĞİTİMİ

Bükme Kalıpları Eğitimi: Bükme kalıpları tasarımlama, kalıp parçalarının üretim ve komple resimlerini çizme yeteneği kazandırmaya yönelik eğitim materyalidir. Ayrıca bu eğitim bükme kalıpları alt ve üst grup parçalarını üretim resimlerine uygun biçimde işleyebilmek, kalıp elemanları montajını yapmak ve kalıbı test etmek için hazırlanmış eğitim materyalidir. Bükme kalıpları eğitiminin genel amacı bu eğitim ile gerekli verileri alıp uygun platform temin edildiğinde tekniğine uygun, bükme kalıp tasarımını yaparak üretim ve montaj resimlerini çizebileceksiniz. Ayrıca bu eğitim ile gerekli verileri alıp uygun platform ve araç gereçler temin edildiğinde bükme kalıplarının tüm parçalarını üretim resimlerine uygun biçimde işleyebileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Bükme Kalıpları Eğitimi – Bükme Kalıbı Tasarlama

o Bükmenin Sınıflandırılması Nasıl Yapılır?

§ Bükme Nedir?

§ Kenar Bükme Nasıl Yapılır?

§ Katlama ve Kenet Bükme Nasıl Yapılır?

§ “V” Bükme Nasıl Yapılır?

§ “U” Bükme Nasıl Yapılır?

§ Oluklama Bükme Nasıl Yapılır?

§ Kabartma Bükme Nasıl Yapılır?

§ Tüp Bükme Nasıl Yapılır?

o Bükme Olayının İncelenmesi Nasıl Yapılır?

§ Bükme Gerilimleri Nedir?

§ Bükmeden İleri Gelen Plastik Biçim Değiştirme Nasıl Yapılır?

§ Tarafsız (Nötr) Eksen Nedir?

§ Bükme Yarıçapının Belirlenmesi Nasıl Yapılır?

§ Bükmede Geri Esnemenin Sebepleri ve Çareleri Nelerdir?

§ Bükülecek Parçanın Hadde Yönünün Önemi ve Belirlenmesi Nasıl Yapılır?

§ Bükme Açısının Tespiti Nasıl Yapılır?

§ Bükme Boşluğun Bulunması Nasıl Yapılır?

o Bükülecek Parçanın Açınım Boyunun Bulunması Nasıl Yapılır?

o Bükme Kuvvetinin Bulunması Nasıl Yapılır?

2. Bükme Kalıpları Eğitimi – Kalıp İmalat Resimlerini Çizme

o Kalıp Parçaları İmalat Resimlerini Çizme İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Parçanın Açınımını Çizme İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Dişi Bükme Plakasını (kalıbını) Çizme İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Bükme Zımbasını Çizme İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Kalıp Alt ve Üst Plakalarını Çizme İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Zımba Tutucu Plakasını Çizme İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Kılavuz Kolon ve Burçlarını Çizme İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Kalıp Bağlama Sapını Çizme İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Yerleştirme (dayama) Elemanlarını Çizme İşlemi Nasıl Yapılır?

§ İtici, Çıkarıcı, Sıyırıcı Elemanları Çizme İşlemi Nasıl Yapılır?

3. Bükme Kalıpları Eğitimi – Kalıp Komple Resimlerini Çizme

o Kalıp Komple (montaj) Resmini Çizme İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Kalıp Üst Grup Görünüşlerini Çizme İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Kalıp Alt Grup Görünüşlerini Çizme İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Komple (montaj) Çizimini Numaralandırılma İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Yazı (antet) Alanını Çizip Doldurma İşlemi Nasıl Yapılır?

4. Bükme Kalıpları Eğitimi – Kalıp Alıştırma İşlemlerinin Yapılması

o Kalıp Parçalarının İşlenmesi İşlemi Nasıl Yapılır?

o Kalıp Alıştırma İşlemleri Nasıl Yapılır?

§ Kalıp Üst Grubunun Alıştırması Nasıl Yapılır?

5. Bükme Kalıpları Eğitimi – Bükme Kalıp Montajını Yapma

o Alt Grubun Montajını Yapma İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Kalıp Alt Plakası Nedir?

§ Dişi Kalıp Plakası Nedir?

§ Dayamalar Nelerdir?

§ İticiler ve İtici plakası Nedir?

o Üst Grubun Montajını Yapma İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Zımbalar Nelerdir?

§ Zımba Tutucu Plakası Nedir?

§ Üst Plaka Nedir?

§ Kalıp Bağlama Sapı Nedir?

o Kalıpların Test Edilmesi İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Kalıbı Prese Bağlama İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Pres Ayarı Yapma İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Kalıbı Test Etme İşlemi Nasıl Yapılır?

PAYLAŞ

 CADSAY