Yazılarımız

CADSAY

C EKSENDE CAM TORNALAMA EĞİTİMİ

C Eksende CAM Tornalama Eğitimi: CAM uygulaması ile parçaların çizilmesi ve çizilen parçaların takım yollarını C eksenli tezgâhlarda meydana getirilerek tezgâhta daha seri ve hızlı bir biçimde üretimini sağlamak amacıyla geliştirilmiş öğrenim eğitimidir. C eksende CAM tornalama eğitiminin genel amacı Gerekli ortam oluşturulduğunda bu parça ile CAD/CAM uygulamalarını kullanmak kaydıyla işleme parametrelerini meydana getirebilecek ve CNC torna tezgâhlarına dosya aktararak parça imalatı yapma imkânına sahip olacaksınız.

Eğitim İçeriği

1. C Eksende CAM Tornalama Eğitimi - C Eksende Tornalama

· Machine Type (Tezgâh Tipi Seçimi ) Nedir?

· Machine Group Properties (Makine Grubunun Düzenlenmesi ) Nedir?

o Files (Dosyalar) Nasıl Olmalıdır?

o Tool Settings (Kesici Takım Ayarları) Nasıl Olmalıdır?

o Stock Setup (Kütük Ayarları) Nasıl Olmalıdır?

o Safety Zone (Güvenlik Alanı Tanımlama) Nasıl Olmalıdır?

· Takım Yollarının Oluşturulması (Toolpaths) Aracının Kullanımı

o Face Contour (Alında Profil İşleme Takım Yolları) Nedir?

2. C Eksende CAM Tornalama Eğitimi - C Eksende Tornalama

· Cross Contour (Enine Profil İşleme Takım Yolları) Nedir?

· C-Axis Contour (C Ekseninde Profil İşleme Takım Yolu)Nedir?

o Birinci Yöntem Kullanımı

o İkinci Yöntem Kullanımı

o Üçüncü Yöntem Kullanımı

· Face Drill (Alın Yüzeyine Delik Delme Takım Yolları) Nedir?

· Cross Drill (Çevreye Delik Delme Takım Yolları) Nedir?

· Simülasyon (Canlandırma-Benzetim) Nedir?

o Çizgisel Simülasyon (Backplot Selected Simulation) Nedir?

o Katı Simülasyon (Verify Selected Sımulatıon) Nedir?

· Post Alma- CNC Kodu Çıkarma (Post Selected Operation ) Nasıl Yapılır?

PAYLAŞ

 CADSAY