Yazılarımız

CADSAY

CAM PROGRAMINDA İKİ BOYUTLU ÇİZİM EĞİTİMİ

CAM Programında İki Boyutlu Çizim Eğitimi: CAM yazılımı ile parçaların çizilmesi ve çizilen parçaların takım yollarının meydana getirilerek tezgâhta daha seri ve verimli bir biçimde üretilebilmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiş öğrenim eğitimidir. CAM programında iki boyutlu çizim eğitiminin genel amacı ise gerekli ortam oluşturulduğunda CAD/CAM uygulamalarını kullanarak gerekli sayfa düzenlemelerini yapacak ve işleme parametrelerini meydana getirmek için iki boyutlu çizimler yapabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. CAM Programında İki Boyutlu Çizim Eğitimi - CAM Programı İle Çizim

  • CAM Programı Tanıyalım

o Çizim Sayfası Nasıl Açılır?

o Çizim Nasıl Kaydedilir?

o Kaydedilmiş Çizim Nasıl Açılır?

  • Menüleri Tanıyalım

o File (Dosya) Menüsünü Tanıyalım

o Analyze (Analiz) Menüsünü Tanıyalım

o Edit (Düzenle) Menüsünü Tanıyalım

o View (Görünüm) Menüsünü Tanıyalım

o 1Create (Çizim) Menüsünü Tanıyalım

o Solids (Katı Model) Menüsünü Tanıyalım

o Xfrom (Çoğaltma) Menüsünü Tanıyalım

o Machine Type (Tezgah Tipi Seçimi) Menüsünü Tanıyalım

o Toolpath Type (Takım Yolları ) Menüsünü Tanıyalım

o Screen (Ekran) Menüsünü Tanıyalım

o Settings (Ayarlar) Menüsünü Tanıyalım

o Help (Yardım) Menüsünü Tanıyalım

  • Çizim Ayarları Nelerdir?

o Status Bar (Durum Çubuğu) Ayarları Nelerdir?

o Grid- Snap (Izgara) Ayarları Nelerdir?

o Auto Cursor Bibbon Bar (Otomatik Kursör şeridi) Nedir?

o General Selection (Genel Seçimler) Nedir?

o Function Ribbon Bar (Çizim Fonksiyonları şeridi) Nedir?

o Prompt (Yönlendirici) Nedir?

o Learning Mode (Öğrenme Modu) Nedir?

o Prompt Area (Yönlendirici Alanı) Nedir?

o MRU -Most Recently Used Tool Bar (Sık Kullanılanlar Araç Çubuğu) Nedir?

o Çizilmiş Tüm Nesnelerin Özelliklerinin Değiştirilmesi Nasıl Yapılır?

  • Görüntü Ayarları Nasıl Olmalıdır?

o View Manipulation (Görüntü Yöneticisi ) Ayarları Nasıl Olmalıdır?

· Araç Çubuğu Ayarları Nasıl Olmalıdır?

o Key Mapping (Komutlara Kısa Yol Atama) Nasıl Yapılır?

o Toolbars States (Araç Çubukları Aktif - Pasif) Nasıl Yapılır

  • Koordinat Sistemi Nedir?

2. CAM Programında İki Boyutlu Çizim Eğitimi - İki Boyutlu Çizim yapma

  • Çizim Komutları Nelerdir?

o Point (Nokta) Oluşturma Nedir?

o Line (Çizgi-Doğru) Çizimi Nedir?

o Arc (Yay- Çember) Çizimi Nedir?

o Rectangle (Dikdörtgen) Çizme Nedir?

o Create Fillet (Köşeleri Yuvarlatma) Nedir?

o Create Spline (Spline Eğrisi Çizme) Nedir?

3. CAM Programında İki Boyutlu Çizim Eğitimi - Çizim Düzenleme Komutları

· Trim / Break (Budama-Kırpma) Araç Çubuğu Öğrenelim

o Trim/Break/Extend (Buda/Kır/ Uzat) Nedir?

o Break Two Pieces (Ġki Parçaya Kırma) Nedir?

o Trim Many (Çoklu Budama) Nedir?

o Join Entities (Nesneleri Birleştir) Nedir?

o Close Arc (Yayı Kapat) Nedir?

o Break at Intersection ( Kesişim Noktalarından Kırma) Nedir?

o Break Many Pieces (Sayı -Uzunluk Vererek Kırma) Nedir?

o Break Circles (Çemberi Kır) Nedir?

o Break Drafting Info Lines (Ölçü, Yazı ve Taramaları Kırma) Nedir?

o Convert NURBS ( NURBS Eğrisine Dönüştür) Nedir?

o Modify Spline ( Spline Eğrilerini Değiştir) Nedir?

  • Xform (Çoğaltma) Nedir?

o Translate ( Taşıma) Nedir?

o Translate 3D ( 3 Boyutlu Taşıma) Nedir?

o Mirror (Aynalama) Nedir?

o Rotate (Döndürme) Nedir?

o Scale (Ölçeklendirme) Nedir?

o Dynamic Xform (Hareketli Taşıma) Nedir?

o Move To Origin (Orjin Noktasına Taşıma) Nedir?

o Offset (Öteleme) Nedir?

o Offset Contour (Çevresel Öteleme) Nedir?

o Project (İzdüşüm Alma) Nedir?

o Rectangular Array (Dikdörtgensel Kopyalama) Nedir?

o Roll (Yuvarlatma) Nedir?

o Drag (Sürükleme) Nedir?

o Stretch (Sündürme) Nedir?

o STL ( *.STL Çoğalt ve Dönüştür) Nedir?

  • Analyze (Analiz Etme) Nedir?

o Entity Properties (Nesnelerin Analizi ) Nedir?

o Analyze Position (Konum Analizi) Nedir?

o Area / Volume (Alan / Hacim Analizi) Nedir?

o Chain (Zincirleme Nesne Analizi) Nedir?

o Analyze Contour (Çevre Analizi) Nedir?

o Analyze Angle (Açı Analizi) Nedir?

o Analyze Dynamic (Dinamik Analiz) Nedir?

  • Drafting (Ölçülendirme ) Nedir?

o Ölçülendirme Ayarları Nedir?

o Dimension (Ölçülendirme) Nedir?

o Create X Hatch (Tarama Oluşturma) Nedir?

PAYLAŞ

 CADSAY