Yazılarımız

CADSAY

CAM PROGRAMINDA ÜÇ BOYUTLU ÇİZİM EĞİTİMİ

CAM programında üç boyutlu çizim eğitimi: CAM programı sayesinden tüm parçaların 3 boyutlu halde çizilmesi ve çizilen bu parçaların takım yollarının oluşturulması ile tezgâhta çok daha hızlı ve verimli bir biçimde üretilebilmesini sağlamak amacıyla gereken tüm öğrenim materyalidir. CAM programında üç boyutlu çizim eğitimi genel amacı gerekli ortam oluştuğunda ya sağlandığında bu parça ile öğrenci; CAD/CAM programlarını kullanarak işleme değişkenlerini oluşturmak amacıyla 3 boyutlu çizimler yapabilmesi ve programlar içinde istenilen formatta dönüşümler yapabilmesidir.

Eğitim İçeriği

1. CAM Programında Üç Boyutlu Çizim Eğitimi – Üç Boyutlu Çizim Yapma

o Surface (Yüzey Modelleme) Nedir? Nasıl Yapılır?

§ Ruled/Lofted Surfaces ( Cetvel/ Omurga Yüzeyler) Nedir?

§ Revolved Surfaces (Döndürerek Yüzey Oluşturma) Nedir?

§ Offset Surfaces (Kaydırılmış Yüzeyler) Nedir?

§ Swept Surfaces (Süpürülmüş Yüzeyler) Nedir?

§ Net Surfaces (Ağ Yüzeyler Oluşturma) Nedir?

§ Fence Surfaces (Çerçeve Yüzeyler) Nedir?

§ Draft Surfaces (Çekme Yüzeyler) Nedir?

§ Extrudet Surfaces (Çıkıntı Yüzeyler) Nedir?

§ Fillet Surfaces (Köşe Yuvarlatma) Nedir?

§ Trim Surfaces (Yüzeyleri Buda) Nedir?

§ Extend Trimmed Surface Edges (Budanmış Yüzey Kenarlarını Uzat) Nedir?

§ Surface Extend (Yüzeyi Uzat) Nedir?

§ From Solid Surfaces (Katılardan Yüzeyler Elde Etme) Nedir?

§ Flat Boundary Surfaces (Düzlem Yüzey Oluşturma) Nedir?

§ Fill Holes With Surfaces (Delikleri Yüzey İle Doldur) Nedir?

§ Remove Boundary From Trimmed Surface (Yüzeyi Kırpmayı Geri Al) Nedir?

§ Split Surfaces (Yüzeyi İkiye Ayır) Nedir?

§ Un-Trim Surfaces (Yüzey Budamayı Geri Al) Nedir?

§ Create 2- Surface Blend Surfaces (Ġki Yüzeyi Harmanla) Nedir?

§ Create 3- Surface Blend (Üç Yüzeyi Harmanla) Nedir?

§ Create 3 -Fillet Blend (Üç Radyüs Yüzeyi Harmanlayarak Bağlama) Nedir?

o Solids (Katı Modelleme) Nedir? Nasıl Yapılır?

§ General Selection (Genel Seçim) Araç Çubuğu Kullanımı

§ Extrude Solids (Kalınlık Vererek Katı Oluşturma) Nedir?

§ Revolve Solids (Döndürerek Katı Oluşturma) Nedir?

§ Sweep Solids ( Süpürerek Katı Oluştur) Nedir?

§ Loft Solids ( Katı Omurga Oluşturma) Nedir?

§ Fillet Solids (Katılara Kavis Oluşturma) Nedir?

§ Solid Face-Face Fillet ( Yüzeyden Yüzeye Kavis Oluşturma) Nedir?

§ Solid One Distance Chamfer (Bir Mesafe İle Pah Kırma) Nedir?

§ Solid Two Distance Chamfer (İki Mesafe İle Pah Kırma) Nedir?

§ Solid Distance and Angle Chamfer (Mesafe ve Açı İle Pah Kırma ) Nedir?

§ Shell Solids (Kabuk Oluşturma) Nedir?

§ Boolean Add ( Katı Nesneleri Ekle) Nasıl kullanılır?

§ Boolean Remove (Katı Nesneleri Çıkar) Nasıl Kullanılır?

§ Boolean Common ( Katı Nesnelerin Kesişimi) Nedir?

§ Draft Solid Face (Yüzeye Açı Verme) Nedir?

§ Solid Thicken (Katıya Kalınlık Verme) Nedir?

§ Remove Solid Faces ( Katıdan Yüzey Sil) Nedir?

§ Solid Find Features (Unsur Bul) Nasıl kullanılır?

§ Solid From Surface (Yüzeyden Katı Oluşturma) Nedir?

§ Solid Trim (Katıyı Buda) Nedir?

§ Solid Layout (Katıdan Görünüş Çıkarma) Nedir?

§ Set Solid Feature Color (Katının Renk Özelliğini Değiştirme) Nasıl yapılır?

§ Set Solid Face Color Nedir?

§ Clear Solid Feature Color Nedir?

§ Clear Solid Face Color Nedir?

§ Clear All Solid Face And Feature Colors Nedir?

2. CAM Programında Üç Boyutlu Çizim Eğitimi – CAD / CAM Programları Arasında Veri Dönüşümleri

o Veri (Data) Dönüşüm Programları Ne İçin Gerekmektedir?

o DXF (*.dxf) Dosya Uzantısı ve Özellikleri Nelerdir?

o IGES (*.iges, *.igs, *.ige) Dosya Uzantısı ve Özellikleri Nelerdir?

o STEP (*.step, *.stp, *.ste) Dosya Uzantısı ve Özellikleri Nelerdir?

o ACIS SAT (*.sat, *.sab) Dosya Uzantısı ve Özellikleri Nelerdir?

o STL (*.stl) Dosya Uzantısı ve Özellikleri Nelerdir?

1. CAM Programında Üç Boyutlu Çizim Eğitimi – Üç Boyutlu Çizim Yapma

Surface (Yüzey Modelleme) Nedir? Nasıl Yapılır?

Yüzey modelleme; karmaşık ve esas modelleme yöntemleri ile modelleme yapılamayan parçaların çizilip takım yollarının oluşumunda kullanılır. Yüzeylerin oluşumunda 2 boyutlu çizimlerden yararlanılır. Komutlara Create menüsünden Surface komutu sayesinde erişilebilir.

Ruled/Lofted: Cetvel/ Omurga yüzeyler oluşturmak için kullanılır.

Revolved: Döndürerek yüzey oluşturmak için kullanılır.

Offset: Ötelenmiş yüzeyler oluşturmak için kullanılır.

Swept: Süpürülmüş yüzeyler oluşturmak için kullanılır.

Net: Ağ yüzeyi oluşturmak için kullanılır.

Fence: Çerçeve yüzeyler oluşturmak için kullanılır.

Draft: Çekme yüzeyler oluşturmak için kullanılır.

Extruded: Çıkıntı yüzeyler oluşturmak için kullanılır.

Fillet: Yuvarlatma için kullanılır.

Trim: Budama için kullanılır.

Extend Trimmed Edges: Budanan yüzey kenarlarını uzatmak için kullanılır.

Extend: Yüzeyi uzatmak için kullanılır.

From Solid: Katıdan yüzeyler oluşturmak için kullanılır.

Flat Boundary: Düz sınırlar ile yüzey oluşturmak için kullanılır.

Fill holes: Delikleri yüzey ile doldurma, kapatma için kullanılır.

Remove Boundary: Budanmış yüzeylerden sınırı kaldırmak için kullanılır.

Split: Yüzeyi ikiye ayırmak için kullanılır.

Un-trim: Budamayı geri almak için kullanılır

2 Surface Blend: İki yüzeyi harmanlayarak bağlamak için kullanılır.

3 Surface Blend: Üç yüzeyi harmanlayarak bağlamak için kullanılır.

3 Fillet Blend: Üç radyüsü harmanlayarak bağlamak için kullanılır.

Ruled/Lofted Surfaces ( Cetvel/ Omurga Yüzeyler) Nedir?

Benzer ya da farklı düzlemlerde çizilen ve aralarında belirli aralık yer alan eğriler arasında yüzey oluşturmak için kullanılır. Yüzey oluşturmak için en az iki ayrı profilin bulunması zorunludur. Eğri profiller; çember, yay, çizgi veya spline eğrisi şeklindedir. Komutu seçtiğinizde ise Chaining penceresi ekrana gelecektir. Nesneleri Chain ile çoklu şekilde seçip OK tuşuna basmanız gereklidir.

Ruled: Kesit profiller arasında düz yüzeyler oluşmak için kullanılır. Keskin köşeler elde etmenizi sağlar.

Lofted: Kesit profiller arasında yuvarlak yüzeyler oluşturmak için kullanılır. Yumuşak köşeler elde etmenizi sağlar.

Farklı noktalarda bulunan nesneler seçilerek aralarında yüzeyler de oluşturabilirsiniz. Seçim esnasında okların aynı yöne bakmasına dikkat etmelisiniz.

Revolved Surfaces (Döndürerek Yüzey Oluşturma) Nedir?

Çizilen iki boyutlu profillerin belirlenen bir eksen çevresinde ve arzulanan açıda döndürülmesi sayesinde yüzey elde edilmesi işlemidir. Komut seçildiğinde Chaining penceresi ekrana gelecektir. Öncelikle profil seçerek OK tuşuna basmalısınız. Sonra döndürülecek eksen seçilerek yine OK tuşuna basmalısınız. Döndürülecek profillerin kapalı olması gerekmemektedir.

Profile: Parça profili seçme için kullanılır.

Axis: Eksen seçme için kullanılır.

Start Angle: Başlangıç açısı için kullanılır.

End Angle: Bitiş açısı için kullanılır.

Offset Surfaces (Kaydırılmış Yüzeyler) Nedir?

Yüzeyleri verilmiş uzaklık kadar kaydırarak kopyalamak veya yüzeyleri taşımak amacıyla kullanılır. Offset Surface komutunu seçtikten sonra yön seçilip ve ofsetleme uzaklığı girilir.

Single Flip: Basit yön seçimi için kullanılır.

Copy: Kopyalama için kullanılır.

Move: Taşıma için kullanılır.

Flip: Yön seçimi için kullanılır.

OffSet Distance: Öteleme mesafesi için kullanılır.

Swept Surfaces (Süpürülmüş Yüzeyler) Nedir?

İki boyutlu çizilen profilleri bir düzlem boyunca süpürerek yüzey elde etme amcıyla yapılan işlemidir. Komutu seçtiğinizde Chaining penceresi ekrana gelecektir. Önce süpürülecek nesneyi seçip OK tuşuna basmalısınız. Sonra yolu seçip tekrar OK tuşuna basın. Süpürülecek profil açık olabilir.

Translate: Profil yol boyunca taşıma için kullanılır. Çizilen yoldaki eğimleri önemsemenize gerek yoktur. Profilin yönü sabit kalır.

Rotate: Profil tamamen sizin belirlediğiniz yolu izler. Yoldaki bulunan eğimlere uygun hareket edecektir.

Net Surfaces (Ağ Yüzeyler Oluşturma) Nedir?

İki boyutlu çizimlerden yüzeyler elde etmek amacıyla kullanılır. Yüzey oluşturmak için en az 3 nesne yer almalıdır ve birbirleri ile ortak noktaları olmalıdır. Komutu seçtiğinizde Chaining penceresi ekrana gelecektir. Nesneleri Chain ile çoklu seçip OK tuşuna basmalısınız. Seçim esnasında okların aynı yöne bakmasına dikkat etmelisiniz. Arzu ederseniz farklı düzlemlerde çizilmiş eğrileri birleştirmek kaydıyla eğrisel yüzeylerde oluşturabilirsiniz.

Yüzey çizgilerinin sayısını yani yoğunluğunu arttırmak amacıyla Status Bar menüsünden Attributes seçeneğini seçtiğinizde açılan pencereden Surface Densty kutusunun değerini artırmanız yeterlidir.

Fence Surfaces (Çerçeve Yüzeyler) Nedir?

Seçtiğiniz yüzeyin çevresine yeni bir yüzey örmek veya çerçeve bir yüzey oluşturmak amacıyla kullanılır. Komutu girdikten sonra çevresine çerçeve yüzey oluşturulacak yüzey seçilir. Ekrana Chaining penceresi gelecektir. Buradan yüzeyin profilini seçerek gerekli ayarlar yapabilirsiniz. OK tuşuna basınca işlem tamamlanacaktır.

Select Surface: Yüzey seç işlemi için kullanılır.

Blend method: Örme biçimi için kullanılır.

Start height: Başlangıç boyunu bu sekmeden verebilirsiniz.

End height: Bitiş boyunu bu sekmeden verebilirsiniz.

Start Angle : Başlangıç açısını bu sekmeden verebilirsiniz.

End Angle: Bitiş açısını bu sekmeden verebilirsiniz.

Draft Surfaces (Çekme Yüzeyler) Nedir?

İki boyutlu çizilmiş profilleri çekerek yüzey elde etme amacıyla kullanılır. Exturudet Surfaces’den farkı ise alt ve üst kısımlarının açık olmasıdır. Bir de seçtiğimiz profilin kapalı olma zorunluluğu yer almamaktadır. Komutu seçtiğinizde Chaining penceresi ekrana gelecektir. Buradan ise profil seçerek OK ‘a basmalısınız. Ekrana Draft Surface sekmesi gelecektir.

Length: Uzunluk değeri girerek yüzey oluşturmak için kullanılır.

Plane: Seçilen düzleme kadar yüzey oluşturmak için kullanılır.

Running length: Kullanılan uzunluğu girebilirsiniz.

Angle: Eğim açısı girebilirsiniz.

Extrudet Surfaces (Çıkıntı Yüzeyler) Nedir?

İki boyutlu çizilmiş profillere kalınlık vermek şartıyla yüzeyler elde etmek amacıyla kullanılır. Elde edeceğiniz yüzeylerin alt ve üst kısmı kapalı olacaktır. Kalınlık verbilmeniz için profilin kapalı olma durumu şarttır. Komutu seçtiğinizde Chaining penceresi ekrana gelecektir. Kapalı profili seçerek OK tuşuna basmalısınız. Bu sefer ekrana Extruded Surface penceresi gelecektir. Bu pencereden gerekli ayarları yaparak OK tuşuna basmalısınız.

Heigth: Kalınlık için kullanılır.

Scale: Ölçek vererek kalınlaştırma için kullanılır.

Rotate: Döndürme açısı için kullanılır.

Offset : Profili dışa doğru kalınlaştırma için kullanılır.

Taper Angle: Dışa ya da içe doğru eğim açısı için kullanılır.

Axis: Eksen için kullanılır.

Z: Eksen seçimi için kullanılır.

Axis Line: Çizgi ile eksen seçimi için kullanılır.

Axis 2 point: 2 nokta ile eksen seçimi için kullanılır.

Fillet Surfaces (Köşe Yuvarlatma) Nedir?

Fillet Surfaces To Surfaces (Yüzeyden Yüzeye Yuvarlatma) Nedir?

Birbiri ile kesişen iki yüzey arasında yuvarlatma işlemi yapmak amacıyla kullanabilirsiniz. Komutu girdiğinizde ilk yüzey seçilecektir. Daha sonra enter ya da End Selection’a basmalısınız. Bu sefer ikinci yüzey seçilecektir ve entere ya da End Selection’a basmalısınız. Fillet Surfaces to Surfaces diyalog kutusu ekrana çıkacaktır. İhtiyaç duyduğunuz ayarları yapıp OK tuşuna basmanız yeterlidir.

Select first surface: Önceki yüzeyi seçmek için kullanılır.

Select second surface: Sonraki yüzeyi seçmek için kullanılır.

Flip normal: Yön seçimi için kullanılır. Düzlem normallerini değiştirmeye yarar.

Fillet Radius: Yuvarlatma yarıçap değeri için kullanılır.

Pick pair: Çift seçme için kullanılır.

Options: Ayarlar sekmesidir.

Trim: Buda için kullanılır.

Join: Birleştirme için kullanılır.

Variable fillet: Değişken yarıçaplı yuvarlatma için kullanılır.

Dynamic radius: Dinamik yuvarlatma için kullanılır.

Midpoint radius: Orta nokta yuvarlatma için kullanılır.

Modify radius: Değişken yuvarlatma için kullanılır.

Remove radius: Yuvarlatma silme için kullanılır.

Cycle: Çevrim için kullanılır.

Variable radius: Değişken yuvarlatma yarıçapı için kullanılır.

Preview: Ön izleme için kullanılır.

Yüzeylerden herhangi birinde değişken yarıçaplı yuvarlatmalar yapmak amacıyla Variable fillet (Değişken yarıçaplı yuvarlatma ) opsiyonu altındaki komutlardan yararlanmanız mümkündür. Bunun için;

· Normal yuvarlatma işleminden sonra komuttan çıkmadan önce Dynamic radius’u seçmelisiniz.

· Daha sonra yuvarlatılan yüzey üstünde açılan ekseni seçmelisiniz. Eksen üstünde istediğiniz sayıda nokta atayabilirsiniz.

· İstediğiniz sayıda noktayı atadıktan sonra Cycle seçeneğini seçmelisiniz.

· Açılan diyalog penceresinde her bir nokta için ayrı ayrı çap değerleri girerek entere basmalısınız.

Fillet Surfaces To Curves (Eğrilere Göre Kavis Yüzeyler) Nedir?

Yüzey üstünde ya da yüzeye belli bir uzaklıkta çizilen nesneler ve eğriler ile yüzeyin arasını doldurarak yuvarlatma işlemi yapmak için kullanılır. Komutu girdikten sonra yüzeyi seçerek End Selection seçeneği seçilmelidir. Daha sonra eğriyi seçerek yine End Selection’ı seçmelisiniz. Ekrana gelen Fillet Surfaces to Curves diyalog penceresinden istenilen düzenlemeleri yaparak OK butonuna taklamalısınız.

Fillet Surfaces To a Plane (Düzlemlere Göre Kavis Yüzey) Nedir?

Düzlem veya düzlemleri seçerek yuvarlatma işlemi yapmanıza olanak sağlar. Bu işlem için kesişen yüzeylerin olma zorunluluğu yoktur. İşlemler şu sıraya göre yapılmalıdır;

· Komutu girdikten sonra yüzey seçilir ve End Selectiona tıklanır.

· Ekrana gelen Plane Section diyalog kutusundan düzlem seçmelisiniz. Düzlem seçmek için Line seçilmelidir. Ekrana Select line in construction plane ile düzlemi ifade eden çizgileri seçebilirsiniz. OK tuşuna tıklayarak işlemi sonlandırmalısınız.

Trim Surfaces (Yüzeyleri Buda) Nedir?

Trim Surfaces To Surfaces (Yüzeyler ile Budama) Nedir?

Birbirini kesen yüzeylerin istemediğiniz bölümlerini budanmak amacıyla kullanılır. Komutu girdikten sonra birinci nesne seçerek entere basmalısınız. Daha sonra ikinci nesne veya nesneleri seçerek yine entere basmalısınız. Daha sonra yüzeylerin kalması gereken bölümleri (İndicate area to keep) ve yönü sırası ile seçerek OK tuşuna basmanız yeterlidir. Ya da yüzeye çift tıklamakta aynı işlevi görecektir.

First Surface: İlk yüzeyi seçmek için kullanılır.

Secont Surface: Sonraki yüzeyi seçmek için kullanılır.

Keep: Budanan kısımları korumak için kullanılır.

Delete: Budanan kısımları silmek için kullanılır.

1: Birinciyi budamak için kullanılır.

2: İkinciyi budamak için kullanılır.

Both: İkisini birden budamak için kullanılır.

Extent curves to Edge: Eğriyi köşeye kadar uzatmak için kullanılır.

Split model: Kesilmiş olarak ayrı parçalar halinde modelli göstermek için kullanılır.

Keep Multiple Regions: Çoklu bölgeleri korumak için kullanılır.

Use current construction Attributes: Özellikleri değiştirmek amacıyla kullanabilirsiniz.

Trim Surfaces To Curves (Eğriler ile Budama) Nedir?

Yüzeyi kesmek için çizilmiş nesne ve eğrileri yüzey üstüne yansıtarak budama yapmak için kullanılır. İşlemler şu sıraya göre yapılmalıdır;

· Ekrana Chaining sekmesi ve Select Curves 1 ve Select Curves 2 iletileri çağırılır. Bu kısımda sırası ile ay ve yıldız seçilerek OK tuşuna basılmalıdır.

· Ekrana İndicate area to keep - select a surface to be trimmed - iletisi gelecektir . Yüzeyde kalacak bölümü belirlemek amacıyla; önce yüzey, sonrada kalacak bölümü seçerek OK butonuna basılmalıdır. Ya da kalacak bölüme çift tıklamak yeterli olacaktır.

Trim Surfaces To Plane (Düzlem İle Yüzey Budama) Nedir?

Seçilen bir düzlem sayesinde budama işlemi kolaylıkla yapılacaktır. Budanacak yüzeyleri seçerek entere basmalısınız. Ekrana Plane Selection (düzlem seç) sekmesi gelecektir. Bu kısımda kesme işlemini yapacak doğru, düzlem veya noktaları seçmelisiniz aksi takdirde işlem düzgün gerçekleşmeyecektir.

Named plane (Düzlem adı) seçtiğinizde ekrana View Selection sekmesi gelecektir. Kesme yapacak düzlemi seçmelisiniz.

Extend Trimmed Surface Edges (Budanmış Yüzey Kenarlarını Uzat) Nedir?

Trim ile budanmış olan yüzeyleri tekrar verilen ölçü miktarında uzatmak için kullanılır.

  • Komutu girin.

· Önce yüzeyi sonrasında ise budanmış fakat uzatılacak yüzeyin köşeleri olan P1 ve P2 noktalarını seçmelisiniz.

· Offset value bölümünde uzatma miktarı yazılmalıdır. OK butonuna basarak işlem tamamlanabilir. Noktalar rastgele seçilirse kenarların uzunluğu da rastgele olur.

Surface Extend (Yüzeyi Uzat) Nedir?

Yüzeyleri köşelerinden itibaren seçtiğimiz yönde uzatmak amacıyla kullanılır.

· Komutu girin ve uzatılacak köşe yüzeyi seçin.

· Ekrana çıkan ok simgesi sayesinde uzatılacak köşe kolayca seçilir.

· Seçme işleminden sonra Length bölümüne uzatma miktarı girilir. Yazılan uzaklık kadar köşelerde uzatma işlemi yapılır.

From Solid Surfaces (Katılardan Yüzeyler Elde Etme) Nedir?

Katı biçimlerden yüzey biçimlerini elde etmek amacıyla veya katı biçimi yüzey biçime çevirmek amacıyla kullanılır. General Selection araç çubuğu üstünde Select Face ile yüzeyler seçme işlemi yapılabilir. Ekrana - Select body or face for generating surface geometry - (Katının yüzey haline getirilmesi geren bölümlerini seçiniz.) iletisi gelmelidir. Yüzeyler seçilerek End Selection butonuna tıklanmalıdır.

Flat Boundary Surfaces (Düzlem Yüzey Oluşturma) Nedir?

Belirlediğimiz sınırlar ile düzlem yüzeyler oluşturmak istiyorsak kullanmalıyız. Kenar sayısı çok önemli bir değişken değildir. Fakat profilin kapalı olma zorunluluğu bulunmaktadır. Komutu seçtiğinizde Chaining kutusu ekrana gelecektir. Sınırları seçerek OK butonuna basmalısınız.

Fill Holes With Surfaces (Delikleri Yüzey İle Doldur) Nedir?

Yüzey üstündeki delik bölümleri tekrar yüzey ile kapatmak kaydıyla doldurmak için kullanılır. Komutu girin daha sonra yüzeyi seçin. Daha sonra deliklerin yer aldığı sınır yüzeyleri seçin. Ekrana uyarı gelecektir. Fill al internal holes (Bütün delikler doldurulsun mu?). Evet dediğiniz zaman yüzey üzerindeki bütün delikler yüzey tarafından doldurulacaktır. Hayır derseniz sadece seçmiş olduğunuz delik yüzey ile doldurulabilir.

Remove Boundary From Trimmed Surface (Yüzeyi Kırpmayı Geri Al) Nedir?

Budama işlemi yaptığımız yüzeyden; budama işlemini yapmaya yarayan çizgi, eğri ya da düzlem vb. sınırları ortadan kaldırarak atılan kısımları geri getirmeye yarar. Komutu girdiğinizde Select a surface (Budanan yüzeyi seçin) uyarısı gelecektir. Yüzeyi seçmelisiniz. Daha sonra Slide to boundary which is to be removed (Budama yapan sınırı seçin) uyarısı ile budanan kenar ok ile seçilmelidir.

Split Surfaces (Yüzeyi İkiye Ayır) Nedir?

Yüzeyi belirli nokta veya aralıklardan kırarak parçalı hale getirmek amcıyla kullanılır. Önce yüzeyi seçmelisiniz. Daha sonra ekrana gelen ok işareti ile kenarlardan iki nokta işaretlemelisiniz. İşaretlediğiniz bu noktalardan yüzey ikiye ayrılacaktır.

Un-Trim Surfaces (Yüzey Budamayı Geri Al) Nedir?

Budanmış yüzeyleri tekrardan eski şekline getirmek amacıyla kullanılır. Komutu seçin sonra daha önce budamış olduğunuz yüzeyi seçin. Seçimden sonra budadığınız yer geri gelecektir.

Create 2- Surface Blend Surfaces (İki Yüzeyi Harmanla) Nedir?

Çizilmiş iki yüzey arasına harmanlama metodu ile yeni bir yüzey örmek amacıyla kullanılır. Bu işlemi tamamlayabilmeniz için daha önceden çizilmiş iki yüzeyin bulunması gereklidir. Komutu girin ve ilk yüzeyi seçin ve fare ile yön belirleyin. Sonra ikinci yüzeyi seçin ve yine fare ile yön belirleyin. Ekrana 2 - Surface Blend diyalog kutusu gelecektir. Buradan istenilen adımlar tamamlanıp OK butonuna basılır.

1: İlk yüzeyi seçmek için kullanılır.

2: İkinci yüzeyi seçmek için kullanılır.

Magnitude: Başlangıç ve bitiş büyüklüklerini ayarlamak için kullanılır.

Twist: Bükmek için kullanılır.

Modfy End points: Uç noktayı düzenlemek için kullanılır.

Trim Surface: Budama seçenekleri seçmek için kullanılır.

Neither: Hiçbiri için kullanılır.

Both: Her ikisi için kullanılır.

Keep Curves : Korunacak eğrileri seçmek için kullanılır.

Create 3- Surface Blend (Üç Yüzeyi Harmanla) Nedir?

Çizilmiş üç yüzey içerisinde harmanlama metodu ile yeni bir yüzey örmek amacıyla kullanılır. Önceden çizmiş olduğumuz üç yüzeyin olması gerekmektedir. Komutu girin ve aşağıdaki sırayı takip edin;

  • İlk yüzey ve üstünde yön seçilmelidir.
  • İkinci yüzey ve üstünde yön seçilmelidir.
  • Üçüncü yüzey ve üstünde yön seçilmelidir.

· Diyalog kutusundan istenilen düzenlemeler yapılarak OK butonuna tıklanır.

Create 3 -Fillet Blend (Üç Radyüs Yüzeyi Harmanlayarak Bağlama) Nedir?

Mevcutta bulunan üç radyüs yüzeyi birbirine yuvarlatma radyüsü ile bağlamak amacı ile yüzeyler arasına radyüs oluşturma işlemidir. Sırası ile radyüsler seçilmelidir. Ekrana 3 Fillet Blend diyalog penceresi gelecektir. Üç radyüs arası yuvarlatma seçeneklerinden birisi seçilmelidir.

Solids (Katı Modelleme) Nedir? Nasıl olmalıdır?

Katı model oluşturmak amacıyla Solids araç çubuğunu kullanmak gerekir. Katı modellerin yüzey modellerden ayrımı içlerinin dolu olmasından kaynaklanmaktadır. Katı model oluşturma esnasında yapacağımız işlemler operasyon sekmesinde Solids başlığı altında yer alacaktır. Bu sekme arzu edildiği zaman değiştirme işlemleri ve silme işlemi yapılabilir.

Exturude: Yükseklik vererek katı oluşturma için kullanılır.

Revolve: Döndürerek katı oluşturma için kullanılır.

Sweep: Süpürerek katı oluşturma için kullanılır.

Loft: Omurga katılar için kullanılır.

Fillet: Kenar ve köşelere kavis oluşturma için kullanılır.

Chamfer: Pah kırma için kullanılır.

Shell: Kabuk model oluşturma için kullanılır.

Trim: Katıları budama için kullanılır.

Thicken: Katılara kalınlık verme için kullanılır.

Remove Faces: Katıdan yüzey çıkarma için kullanılır.

Draft Faces: Katı yüzeylere açı verme için kullanılır.

Boolean Add: Katıları birbirine ekleme için kullanılır.

Boolean Remove: Katıdan katıyı çıkarma için kullanılır.

Boolean Common: 2 katının ara kesitini alma için kullanılır.

Non - associative: Boolean seçenekleri için kullanılır.

Solid Find Surfaces: Katıdan unsur bulma için kullanılır.

From surfaces: Yüzeyden katı elde etmek için kullanılır.

Layout: Katı düzenleme için kullanılır.

Face/feature colors: Yüzey/yüzeyin bir bölümünün rengi için kullanılır.

General Selection (Genel Seçim) Araç Çubuğu Kullanımı

Katı modelleme esnasında en çok kullanılacak araç çubuğu budur. Nesnelerin seçiminde kullanıcıya birçok kolaylık sağlamaktadır. Çizim ekranında yer alan nesnelerin seçimi ile ilgili nesne seçim metotlarının belirlenmesinde bolca kullanılır. Özellikle bazı komutların yapılabilmesinin belirli grup nesnelerin seçiminde ve düzenleme esnasında kullanılır. Örneğin; yalnızca dairelerin, yayların, kırmızı renkli nesnelerin seçimi vb.

In: Pencere içerisindeki objeleri seçmek için kullanılır.

Out: Pencere dışındaki tüm objeleri seçmek için kullanılır.

In +: Pencere içerisindeki ve pencerenin değdiği tüm objeleri seçmek için kullanılır.

Out +: Pencere dışındaki ve pencerenin değdiği tüm objeleri seçmek için kullanılır.

Intersect: Pencere değdiği tüm objeleri seçmek için kullanılır.

Chain: Nesne seçimini çoklu şekilde yapmanıza olanak sağlar. Nesnenin bir kenarı seçildiğinde o kenarla bağlantılı diğer kenarları da seçmek için kullanılır.

Window: Nesneleri bir pencere içine alarak seçmek için kullanılır.

Polygon: Nesnelerin etrafına çizilecek çokgenin içinde kalan objeleri seçmek için kullanılır.

Single: Nesneleri teker teker seçmek için kullanılır.

Area: Seçilen alanı çevreleyen nesnelerin seçimi için kullanılır.

Vector: Nesne seçimi bir doğru - doğrular çizilerek yapılır. Doğrunun değdiği nesneler seçmek için kullanılır.

Select Edge: Kenar seçmek için kullanılır.

Select Face: Yüzey seçmek için kullanılır.

Select body: Katı seçmek için kullanılır.

Select from back: Seçimi geriye almak için kullanılır.

Select last: Sonuncuyu seçmek için kullanılır.

End Selection: Seçimi bitirmek için kullanılır.

Un Select All: Seçimi iptal etmek için kullanılır.

Toogle verify Selection: Seçimi doğrulamak için kullanılır.

Select All: Seçim maskelememek için kullanılır. (Seçilen nesne tipinin tümünü seçer.)

All Entities: Bütün nesneleri seçmek için kullanılır.

Xform Result: Xform sonuçlarını seçmek için kullanılır.

Xform Group: Xform grupları seçmek için kullanılır.

Group Manager: Grup yöneticisi açmak için kullanılır.

Entities: NTSB’deki nesneleri seçmek için kullanılır.

NTSB: Nesne Tipi Seçme Penceresi için kullanılır.

Color: Renk ile seçmek için kullanılır.

Level: Katman ile seçmek için kullanılır.

Width: Genişlik ile seçmek için kullanılır.

Style: Stil ile seçmek için kullanılır.

Point: Nokta ile seçmek için kullanılır.

Diameter/ Lengt: Çap /uzunluk seçmek için kullanılır.

Plane mask in chaining: Zincirde düzlem maskesi için kullanılır.

Ignore depths in chainin: Zincirde derinlikleri göz ardı etmek için kullanılır.

Use only mask: Sadece maske kullanmak için kullanılır.

Maintain Only Mask: Maskelemeyi devam ettirmek için kullanılır.

Extrude Solids (Kalınlık Vererek Katı Oluşturma) Nedir?

Katı modellemenin en çok kullanılan işlemidir. Taslak iki boyutlu çizimlere kalınlık ekleyerek katı model oluşturmamızı sağlar. Tasarım etabında kullanıcıya seri bir şekilde tasarım yapma olanağı sağlar. Komutu girin ve Chaining kutusu ekrana gelecektir. Buradan Chain ile iki boyutlu profil seçmelisiniz sonra OK butonuna basmalısınız. Ekrana Extrude Chain diyalog penceresi gelecektir.

Extrusion Operation: Çekme operasyonları için kullanılır.

Create body: Katı oluşturmak için kullanılır.

Cut body: Katıyı kes – çıkar için kullanılır.

Add boss: Katı eklemek için kullanılır.

Draft: Koniklik için kullanılır.

Outward: Dışa doğru koniklik için kullanılır.

Angle: Koniklik açısı için kullanılır.

Combine Ops: Birleşik operasyonlar için kullanılır.

ExtrusionDistance/Direction: Kalınlık mesafesi/yönü için kullanılır.

Extend by specified distance: Tanımlanmış mesafeye uzatmak için kullanılır.

Distance: Yükseklik değeri için kullanılır.

Extend through all: Parça tüm kalınlığı kadar için kullanılır.

Extend to point: Noktaya kadar uzatmak için kullanılır.

Vector: Yön vektörü ile için kullanılır.

Re - Select: Tekrar seçmek için kullanılır.

Trim to selected Face(s): Budanacak yüzey seçmak için kullanılır.

Reverse Direction: Ters yönde uzatmak için kullanılır.

Both directions: İki yönde uzatmak için kullanılır.

Split draft: Açıyı ikiye ayırmak için kullanılır.

Thin Wall: İnce duvar iki boyutlu nesneye et kalınlığı vermek için kullanılır.

Thin Wall Solid: İnce duvar katı için kullanılır.

Thicken Inward: İçe doğru kalınlık vermek için kullanılır.

Thicken Outward: Dışa doğru kalınlık vermek için kullanılır.

Inward: İçe doğru kalınlık değeri için kullanılır.

Outward: Dışa doğru kalınlık değeri için kullanılır.

Thicken Both Directions: Her iki yönde kalınlık vermek için kullanılır.

Draft ends: Uçlara koniklik vermek için kullanılır.

Revolve Solids (Döndürerek Katı Oluşturma) Nedir?

Çizilmiş iki boyutlu geometrileri bir eksen çevresinde muayyen açıda döndürerek katı model oluşturma işlemidir. Katı modelin oluşması amacıyla şeklin baş ve son kısmının kapalı olması ve uzantısının olamaması gereklidir. Kapalı olmayan çizimler için de Thin Wall modülü seçilmelidir. Döndürerek katı oluşturmak amacıyla işlemler şu sırayı takip etmelidir;

  • Solid Revolve komutunu seçiyoruz.

· Ekrana Chaining kutusu gelecek. Döndürülecek profili seçtikten sonra OK butonuna basılır.

· Daha sonra ekrandan döndürülecek ekseni seçmelisiniz. Seçtikten sonra ekrana Direction diyalog penceresi gelecektir.

· Reselect Axis (line) : Ekseni tekrar seçmek için kullanılır.

· Reverse: Ters yönde döndürmek için kullanılır.

· Yönü seçtikten sonra ekrana Revolve Chain diyalog penceresi gelecektir. Buradan Revolve ya da Thin Wall’den istenilen düzenleme yapılır.

Revolve: Bir eksen etrafında döndürme için kullanılır.

Revolve Operation: Döndürme ayarları için kullanılır.

Create body: Katı (Gövde) oluşturmak için kullanılır.

Cut body: Katı (Gövde) çıkarmak için kullanılır.

Add boss: Katıyı eklemek için kullanılır.

Combine operation: Operasyonları birleştirmek için kullanılır.

Start angle: Başlangıç açısı için kullanılır.

End angle: Bitiş açısı için kullanılır.

Reverse: Tek yönde döndürmek için kullanılır.

Thin Wall: İnce duvar iki boyutlu şekle et kalınlığı vermek amacıyla kullanılır.

Re - select: Tekrar seçmek için kullanılır.

Sweep Solids ( Süpürerek Katı Oluştur) Nedir?

Kapalı bir profilin muayyen bir yol boyunca süpürülerek katı model meydana getirmede kullanılır. Katının meydana gelebilmesi için profilin kapalı olması şarttır. Solid Sweep ile katı model meydana getirmek için aşağıdaki adımları takip etmelisiniz;

  • Solid Sweep komutunu seçiyoruz.

· Komutu girdikten sonra Chaining kutusu ekrana gelecektir. Buradan süpürülecek profili seçerek OK butonuna basmalısınız.

· Daha sonra yol seçerek OK butonuna basıyoruz. Sweep Chain diyalog penceresi açılacaktır. Buradan istenilen düzenlemeler yapılıp OK butonuna basıyoruz.

Swep Operation: Süpürme operasyonu için kullanılır.

Create body: Katı (Gövde) oluşturmak için kullanılır.

Cut body: Katı çıkarmak için kullanılır. (Süpürerek kesme)

Add boss: Katıyı eklemek için kullanılır.

Combine operation: Operasyonları birleştirmek için kullanılır.

Loft Solids ( Katı Omurga Oluşturma) Nedir?

Farklı ya da benzer düzlemlerde çizilen iki ya da daha fazla nesne içerisinde katı modeller meydana getirmek amacıyla kullanılır. Bunun için aşağıdaki adımları takip etmelisiniz;

· Solid Loft komutunu seçiyoruz ve ekrana Chaining diyalog kutusu gelmelidir. Buradan nesneleri sırayla seçiyoruz ve OK butonuna basıyoruz.

· Ekrana Loft Chain (Omurga zincir) diyalog penceresi gelecektir. Burada dikkat gerektiren şey; seçilecek olan geometrilerde ok yönünün aynı olmasıdır. Aksi takdirde katı modeller oluşturmanız imkansızdır. Ya da karmaşık şekiller meydana gelecektir.

Create body: Katı gövde oluşturmak için kullanılır.

Add boss: Katıya eklemek için kullanılır.

Cut body : Katıdan çıkarmak için kullanılır.

Create as ruled: Cetvel yüzey için kullanılır.

Loft Operation: Omurga operasyonları için kullanılır.

Fillet Solids (Katılara Kavis Oluşturma) Nedir?

Katı nesnelerin kenarlarına kavis meydana getirmek, yani yuvarlatmak amacıyla kullanılır. Seçim esnasında kenarlar seçildiği gibi yüzeyler ve katı modelleri de seçmek mümkündür. Köşelerde kavis meydana getirmek için;

· Solid Fillet ( Katı kavis meydana getirme) komutunu seçiyoruz.

· Yuvarlatılacak kenar ve köşeleri seçmek amacıyla General selection araç sekmesinden Select Edge (Kenarı seç), Select Face (Yüzeyi seç ) ve Select body (Katıyı seç) butonlarından uygun olanı kullanılarak seçim yapıyoruz.

· End Selection komutunu seçiyoruz. Ekrana Fillet Parameters diyalog penceresi gelecektir.

Constant Radius: Sabit yarıçaplı yuvarlatma için kullanılır.

Variable Radius: Değişken yarıçaplı yuvarlatma için kullanılır.

Radius: Yarıçap değeri için kullanılır.

Overflow: Taşma durumu için kullanılır.

Mitered corners: Keskin köşeler için kullanılır.

Propagate along tangencies: Teğetlerde seçimi devam ettirmek için kullanılır.

Constant Radius (Sabit Yarıçaplı Yuvarlatma) Nedir?

Verilmiş olan yarıçap değeri kenar süresince aynı yarıçaptadır.

Variable Radius (Değişken Yarıçaplı Yuvarlatma) Nedir?

Kenar boyunca yuvarlatma yarıçapında değişiklikler bulunabilir. Variable Radius penceresi açılıp Edit butonuna basmalısınızı. Buradan açılacak pencerelerden herhangi birisini seçerek yuvarlatma işlemine geçebilirsiniz.

Insert dynamic: Dinamik noktalarla radyüs eklemek için kullanılır.

Insert midpoint: Orta noktasına radyüs eklemek için kullanılır.

Modify position: Pozisyon değiştirmek için kullanılır.

Modify Radius: Yarıçap değiştirmek için kullanılır.

Remove: Kaldırmak için kullanılır.

Cycle: Çevrim için kullanılır.

Insert Dynamic (Dinamik Noktalarla Radyüs Ekle)

Seçtiğiniz kenar üstünde dinamik noktalar meydana getirerel yarıçaplar girilir. Bunun için aşağıdaki sıra takip edilmelidir;

  • Edit butonuna basın.
  • Insert Dynamic bölümünü seçmelisiniz.

· Ekrana Select target edges(hedef kenarı seçin) uyarısı gelecektir. Yuvarlatma yapmak istediğiniz kenarı seçin.

· Ekrana Slide arrow to desired location (İstediğiniz yere oku kaydırın) mesajı gelecektir. Ve dinamik bir ok belirecektir. Ok kenar üstünde taşınarak arzu edilen yere tıklamalısınız. Ekrana Enter the radius (Yarıçapı girin) sekmesi gelecektir. Yarıçap değeri girerek enter butonuna basmalısınız. OK butonuna basarak işlem sonlandırılır.

Insert Midpoint (Orta Noktasına Radyüs Ekle)

Seçtiğimiz kenarın orta noktasına değişken yarıçaplı radyüs eklemeye yaramaktadır. Bunun için aşağıdaki sıra takip edilmelidir;

  • Edit butonuna basın.

· Insert Midpoint sekmesini seçmelisiniz.

· Ekrana “Select interval on target edge”(Hedef kenarda aralığı seçin) mesajı gelecektir. Yuvarlatma yapmak istediğiniz kenar seçilir.

· Ekrana “Enter the radius “(Yarıçapı girin) kutusu gelecektir. Yarıçap değerini girerek enter butonuna basmalısınız. OK butonuna basarak işlem sonlandırılır.

Solid Face - Face Fillet ( Yüzeyden Yüzeye Kavis Oluşturma) Nedir?

Birbiri ile kesişen iki yüzeyi yuvarlatmak için kullanılır. Yarıçap girerek ve genişlik girilerek ya da oran girmek kaydıyla yuvarlatma işlemi yapabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki sırayı takip etmelisiniz;

· Solid Face - Face Fillet komutunu seçinizi. İlk yüzeyi seçtikten sonra Enter butonuna basın.

· İkinci yüzeyi seçin ve Enter butonuna basın. Ekrana Face - Face Fillet Parameters diyalog penceresi ekrana gelecektir.

Radius: Yarıçap ile pah kırma için kullanılır.

Width: Genişlik girmek için kullanılır.

Hold Line: Kenar doğrusu kalması için kullanılır.

Radius: Yarıçap değeri için kullanılır.

Width: Genişlik için kullanılır.

Ratio: Oran için kullanılır.

Propagate along tangencies: Komutu teğet nesnelere de uygulamak için kullanılır.

Curvature continuous: Eğri sürekli olması için kullanılır.

Solid One Distance Chamfer (Bir Mesafe İle Pah Kırma) Nedir?

Kenarlara ya da yüzeylere sadece bir ölçü girmek kaydıyla pah kırma işlemi yapmak için kullanılır. Pah açısı 45°’dir. Bunun için aşağıdaki sıra takip edilmelidir;

· Solid One Distance Chamfer komutunu seçiniz.

· Katı model üstünden pah kırılacak kenar ya da yüzeyi seçiniz. Enter butonuna basın. Ekrana Chamfer Parameters (Pah parametreleri) diyalog penceresi açılır.

Distance: Mesafe için kullanılır.

Propagate along tangencies: Komutu teğet nesnelere de uygulamak için kullanılır.

Mittered corners: Keskin köşeler için kullanılır.

Solid Two Distance Chamfer (İki Mesafe İle Pah Kırma) Nedir?

Kenarlara ya da yüzeylere iki farklı ölçü girmek kaydıyla pah kırma işlemi yapmak için kullanılır. Mesafeler değişik olmasından dolayı her iki yüzeyde oluşan açılarda değişik olacaktır. Bunun için aşağıdaki sıra takip edilmelidir;

· Solid Two Distance Chamfer komutunu seçiniz.

· Katı model üstünden pah kırılacak kenarı seçiniz. Ekrana Pick Reference Face (Referans yüzey seç) diyalog penceresi gelecektir. Seçtiğiniz kenara göre program otomatik olacak şekilde yüzey belirleyecektir. Bu diyalog penceresini isterseniz başka bir yüzey seçmek amacıyla da kullanabilirsiniz. (Other Face: Diğer yüzeyi seç)

· Pick Reference Face diyalog penceresinde OK butonuna basmalısınız.

· End Selection’ı seçerek ya da Enter’e basabilirsiniz. Ekrana Chamfer Parameters (Pah parametreleri) diyalog penceresi gelecektir. Birinci ve ikinci ölçüleri yazarak OK butonuna basmalısınız.

Solid Distance and Angle Chamfer (Mesafe ve Açı İle Pah Kırma ) Nedir?

Köşelere mesafe ve de açı girmek şartıyla pah kırmak amacıyla kullanılır. Bunun için aşağıdaki sırayı takip etmelisiniz;

· Solid Distance And Angle Chamfer komutunu seçiniz.

· Katı model üstünden pah kırılacak kenarı seçiniz. Ekrana Pick Reference Face (Referans yüzey seç) diyalog penceresi gelecektir. OK butonuna basmalısınız.

· End Selection’ı seçin. Ekrana Chamfer Parameter diyalog penceresi gelmelidir.

· Distance yazan yere mesafe ve Angle yazan yere de açı değeri yazmak kaydıyla OK butonuna basılır.

Shell Solids (Kabuk Oluşturma) Nedir?

Katı modellerin iç taraflarına belli bir et kalınlığı vermek kaydıyla boşaltmak amacıyla kullanılır. Bu işlem esnasında açık kalmasını istediğiniz kenar ya da kenarları seçerek boşaltma yapmalısınız. Bunun için aşağıdaki sırayı takip etmelisiniz;

· Solid Shell (Kabuk oluşturma) komutunu seçiniz.

· Katı modelden açılacak yüzey ya da yüzeyleri seçiniz. Katının tümü boşaltılacaksa tümü seçilir. Katının tümünü önceden seçmek gerekmemektedir.

· End Selection’ı seçiniz. Ekrana Shell Solid diyalog penceresi gelecektir.

Shell Direction: Kabuk oluşturma yönü için kullanılır.

Inward: İçe doğru kalınlık vermek için kullanılır.

Outward: Dışa doğru kalınlık vermek için kullanılır.

Both: İki yönlü kalınlık vermek için kullanılır.

Shell Thickness: Kabuk kalınlık miktarı için kullanılır.

Inward: İçe doğru kalınlık miktarı için kullanılır.

Outward: Dışa doğru kalınlık miktarı için kullanılır.

Boolean Add ( Katı Nesneleri Ekle) Nasıl Kullanılır?

Katı model meydana getirirken Extrude Create Body ile çizilen katılar ekranda bitişik görünseler de birbirinden ayrı olan parçalardır. Uygulanan Fillet ve Chamfer vb. komutlarda istediğimiz işlemi elde etmemiz mümkün değildir. Bu komut sayesinde ayrı olarak çizilmiş katı nesneler birbiri ile birleştirerek bu vb. problemleri ortadan kaldırmaya yarar. Bunun için aşağıdaki sırayı takip etmelisiniz;

· Boolean Add komutu seçilir ve katılar sırası ile girilir.

· End Selection butonuna tıklanarak işlem sonlandırılır.

Boolean Remove (Katı Nesneleri Çıkar) Nasıl Kullanılır?

Bu komut sayesinde ayrı çizilmiş olan katı nesneleri birbirinden çıkarmaya yarar. Çıkarma işlemi için katı nesnelerin birbiri ile kesişmesi şarttır. Bunun için aşağıdaki sıralamayı takip etmelisiniz;

· Boolean Remove komutunu seçiniz. Başta temel katı nesne, daha sonra da çıkarılacak katı nesneyi seçiniz.

· End Selection butonuna tıklayarak işlemi bitirebilirsiniz.

Boolean Common ( Katı Nesnelerin Kesişimi) Nedir?

Bu komut sayesşnden ayrı çizilmiş olan katı nesnenin kesişimin deki katı nesneyi elde etmeye yarar. Bunun için aşağıdaki sırayı takip etmelisiniz;

· Boolean Commen komutunu seçiniz ve katıları sırayla seçiniz.

· End Selection butonuna basılır ya da enter butonuna basarak işlemi sonlandırabilirsiniz.

Draft Solid Face (Yüzeye Açı Verme) Nedir?

Katı nesnelerin yüzeylerine açı vermek amacıyla kullanılır. Bunun için aşağıdaki sıralamayı takip etmelisiniz;

· Draft Solid Face komutunu seçiniz. Buradan açı vermek istediğiniz yüzeyi seçiniz.

· End Selection butonuna tıklayınız. Draft Face Parameters diyalog penceresi açılacaktır.

· Buradan istenilen düzenlemeleri yaptıktan sonra OK butonuna basılarak işlem sonlandırılır.

Draft to Face: Yüzey ile açı verme için kullanılır.

Draft to Plane: Düzlem ile açı verme için kullanılır.

Draft to Edge: Kenar ile açı verme için kullanılır.

Draft to Extrude: Çekerek açı verme için kullanılır.

Draft Angle: Açı değeri için kullanılır.

Propagate along tangencies: Komutu teğet nesnelere de uygulamak için kullanılır.

· En son açı işlemi için referans yüzeyi seçmelisiniz. Ekrana Draft Direction diyalog penceresi açılacaktır. Açı yönü seçilerek OK butonuna basmalısınız. (Reverse it: Koniklik açısını tersine çevirmek için kullanılır.).

Solid Thicken (Katıya Kalınlık Verme) Nedir?

Yüzeyden katı model meydana getirdikten sonra önceden meydana getirdiğiniz katı modellerin yüzeyleri seçilerek kalınlıklarını değiştirme imkanımız vardır. Bunun için aşağıdaki sıralamayı takip etmelisiniz;

· Solid Thicken komutunu seçin ve yüzey halindeki katıyı seçiniz.

· Ekrana Thicken sheet solid (Katı yüzeye kalınlık ver) diyalog kutusu gelecektir. Gerekli parametreleri girdikten OK butonuna basmanız yeterlidir.

Thickness: Kalınlık değeri için kullanılır.

One side: Tek yönde kalınlık vermek için kullanılır.

Both side: Ġki yönde kalınlık vermek için kullanılır.

· Ekrana Thickening Direction (Kalınlaştırma yönü) diyalog penceresi açılacaktır. Buradan Flip ile kalınlaştırma yönünü seçerek OK butonuna basarak işlemi sonlandırabilirsiniz.

Remove Solid Faces ( Katıdan Yüzey Sil) Nedir?

Katı modelin üstündeki yüzeyleri seçmek kaydıyla çıkartılabilir. Böylelikle katı modeller yüzey modellere dönüşme imkanına sahiptir. Bunun için aşağıdaki sıralamayı takip etmelisiniz;

· Remove Solid Face komutunu seçiniz. Öncelikle katı model daha sonra ise katının silinecek yüzeyi ya da yüzeyleri seçilmelidir. (Select Faces To Remove).

  • End Selection butonuna ya da Enter’e basmalısınız.

· Ekrana Remove faces from a solid (katıdan yüzeyi çıkar) diyalog penceresi gelecektir. Keep silinen yüzeyi ekrandan kaldırmayacaktır. Delete ise ekrandan tümüyle silecektir. Buradan istenilen düzenlemeleri yaptıktan sonra OK butonuna basmalısınız.

· Ekrana uyarı iletisi gelecektir. Create edge curves on open edges? (Açık kenarlar üzerinde eğriler meydana getirilsin mi mu? ) Evet’i seçiniz.

· Ekrana Color diyalog penceresi gelecektir. Açık kenarlar için renk seçimi yapabilirsiniz ve OK butonuna basılarak işlemi sonlandırmalısınız.

Solid Find Features (Unsur Bul) Nedir?

Farklı CAD programlarında çizilen modeller Mastercam’da içeriye aktarıldığında yani import edildiğinde bu modeller üstündeki farklı unsurları bulmak amacıyla kullanılır. Sonrasında bu öğeler Mastercam’in dizayn ağacına eklenmelidir. Bunun için aşağıdaki sırayı takip etmelisiniz;

· Farklı programda çizilen parça modeli Import Directory (İhraç etme) komutu sayesinde çağırabilirsiniz.

· Solid Find Features komutunu seçiniz. Ekrana Find Features diyalog penceresi gelecektir.

Fillets: Kavisler için kullanılır.

Holes: Delikler için kullanılır.

Create Operation: Operasyon oluşturmak için kullanılır.

Remove features: Unsuru kaldırmak için kullanılır.

Minimum Radyus: En küçük çap değeri için kullanılır.

Maximum radius: En büyük çap değeri için kullanılır.

Combine Operasyon: Operasyonları birleştirmek için kullanılır.

Include blind holes: Kör delikleri de ele almak için kullanılır.

New geometri Attributes: Yeni geometri nitelikleri için kullanılır.

· 4- fillet edges detected: “Find Features” diyalog penceresinden Create Operation (Operasyon oluştur) opsiyonu seçili bulunduğundan öğe üstünde 4 kenarda kavis bulunduğunu bildirmektedir. Bunlar dizayn ağacı üstünde de listelenecektir.

· Şayet Find Features diyalog penceresinde Remove features (Unsuru kaldır) seçeneği seçili olsa idi öğeler silinir veya kapatılırdı.

Solid From Surface (Yüzeyden Katı Oluşturma) Nedir?

Yüzey modellerden meydana gelmiş olan kapalı bir nesneyi katı model şekline getirmek amacıyla kullanılır. Bunun için aşağıdaki sırayı takip etmelisiniz;

· Öncelikle yüzey modellemeli ve sonra Solid From Surface komutunu seçmelisiniz.

· Ekrana Stich Surfaces Into Solids (Yüzeyleri birleştirip katı oluştur) diyalog penceresi gelecektir. Diyalog penceresinden istenilen parametreler düzenlenip OK butonuna basmalısınız.

Use all visible surfaces: Görünen bütün yüzeyleri kullan için kullanılır.

Edge tolerance: Kenar toleransı için kullanılır.

Original Surface: Orijinal yüzeyler için kullanılır.

Keep: Orijinal yüzeyleri korumak için kullanılır.

Blank: Orijinal yüzeyleri gizlemek için kullanılır.

Delete: Orijinal yüzeyleri silmek için kullanılır.

Solid level: Katı katman için kullanılır.

Use Main level: Ana katmanı kullanmak için kullanılır.

Use surface colors: Yüzey rengini kullanmak için kullanılır.

Solid Trim (Katıyı Buda) Nedir?

Katıları yüzey, düzlem ve levhalar yardımıyla budamak amacıyla kullanılmaktadır. Bunun için aşağıdaki sıralamayı takip etmelisiniz;

· Solid Trim (katıyı buda) komutunu seçiniz. Katı modeli seçin ve enter butonuna basın. Ekrana Trim Solid diyalog penceresi gelecektir.

· Trim to bölümünden seçeneklerden arzu edileni seçip OK butonuna basılır.

· Sonra kesme işleminin yapılacağı nesne (çizgi, yay, eğri, yüzey vs. olabilir) seçilmelidir.

Plane: Düzlem ile buda için kullanılır.

Surface: Yüzey ile buda için kullanılır.

Sheet: Levha ile buda için kullanılır.

Keep all: Tümünü korumak için kullanılır.

Flip sides : Budama yönünü değiştirmek için kullanılır.

Plane ( Düzlem) İle Budama

Trim Solid diyalog penceresinden Plane seçilirse ekrana Plane Selection diyalog penceresi gelecektir. Buradan aşağıdaki işlemleri yapınız;

· Kullanılacak metodu işaretleyin ve katı modelin üstüne gidip işaretleme yapın. Mesela; Line seçip katı model üstüne çizilmiş olan çizgi seçilecektir. OK butonuna basmalısınız.

· Ekrana tekrar Trim Solid diyalog penceresi gelecektir. Flip Sides ile kalacak kısmı belirleyip OK butonuna tıklanır.

Surface (Yüzey) İle Budama

Trim Solid diyalog penceresinde Surface’yi seçince ekrana Select Surface to trim to (Katıyı budayacak yüzeyi seç) mesajı gelecektir. Buradan ise katıyı budayacak yüzeyi seçmelisiniz. Ekrana yine Trim Solid diyalog penceresi gelecektir. Flip Sides ile kalacak bölümü belirleyiniz. OK butonuna basarak işlemi sonlandırın.

Solid Layout (Katıdan Görünüş Çıkarma) Nedir?

Katı modellerin görünümünü çıkarmak amacıyla kullanılır. Bunun için aşağıdaki sıra takip edilmelidir;

· Solid Layout komutunu seçiniz. Ekrana Solid Drawing Layout (Katıdan görünüĢ çıkarma) diyalog penceresi gelecektir. Buradan istenilen değerler verildikten sonra OK butonuna basılır.

Paper Size: Kâğıt ölçüleri için kullanılır.

Portrait: Dikey konum için kullanılır.

Landscape: Yatay konum için kullanılır.

Suppress hidden line: Görünmeyen çizgileri gizlemek için kullanılır.

Radial display angle: Eksen açısını göstermek için kullanılır.

Scale faktör: Ölçek için kullanılır.

Layout method: Görünüş çıkarma metotları için kullanılır.

· Bu prosedürden sonra Level (katman) diyalog penceresi açılacaktır. Buradan meydana getirilecek görünüşler için bir katman ismi girilmelidir sonra OK butonuna tıklanır.

· Bu prosedürden sonra katı modelin üç görünüşü elde edilecektir. Aynı zamanda Solid Drawing Layout diyalog penceresi ekrana gelecektir. Buradan istenilen düzenlemeler yapılıp OK butonuna tıklanır.

Solid: Yeniden katı seçimi yapmak için kullanılır.

Hidden Lines: Görünmez çizgiler için kullanılır.

One View: Bir görünüşte oluşturmak için kullanılır.

Toogle all: Bütün gizli çizgileri göstermek için kullanılır.

Hide All: Hepsini gizlemek için kullanılır.

Show All: Hepsini göstermek için kullanılır.

Paper size: Sayfa ölçüsü için kullanılır.

Scale: Ölçek için kullanılır.

Change View: Görünüş değiştirmek için kullanılır.

Transform: Taşıma sekmesi için kullanılır.

Pan: Taşıma için kullanılır.

Align: Hizalama için kullanılır.

Rotate: Döndürme için kullanılır.

Add View: Görünüş eklemek için kullanılır.

Add/Remove: Ekleme – Çıkarma için kullanılır.

Add Section: Kesit eklemek için kullanılır.

Add Detail: Detay eklemek için kullanılır.

Set Solid Feature Color (Katının Renk Özelliğini Değiştirme) Nedir?

Katı modelin renginin değiştirlmesi amacıyla kullanılır. Komutu seçtiğinizde ekrana Color sekmesi gelir. Rengi seçerek OK butonuna basılır. Sonra katı modelin bölümlerini seçerek End Selection butonuna basılır.

Set Solid Face Color Nedir?

Katı modelin bir yüzeyinin renginin değiştirilmesi amacıyla kullanılır. Komutu seçtiğinizde ekrana Color sekmesi gelir. Rengi seçerek OK butonuna basılır. Daha sonra katı modelin bölümleri seçilip End Selection butonuna basılır.

Clear Solid Feature Color Nedir?

Katı modele verilen renklerin tekrar silinmesi amacıyla kullanılır. Komutu seçiniz. Yüzeyleri seçiniz ve End Selection butonuna basmalısınız.

Clear Solid Face Color Nedir?

Yüzeye verilen renklerin tekrar silinmesi amacıyla kullanılır. Komutu seçiniz. Yüzeyi seçiniz ve End Selection butonuna basmalısınız.

Clear All Solid Face And Feature Colors Nedir?

Yüzeylere ve katı modelin bir bölümüne verilen renklerin tekrar silinmesi amacıyla kullanılır. Komutu seçiniz. Yüzeyleri seçiniz ve End Selection butonuna basmalısınız.

2. CAM Programında Üç Boyutlu Çizim Eğitimi – CAD / CAM Programları Arasında Veri Dönüşümleri

Veri (Data) Dönüşüm Programları Ne İçin Gerekmektedir?

CAD /CAM (Bilgisayar Destekli Tasarım/Üretim) programlarının gün geçtikçe sayısının fazlalaşmasıyla, programlar arasında veri transferi yapabilmek amacıyla ortak dosya yapılarına ihtiyaç duyulmaktadır. Ama her uygulamanın kendisine özgü veri yapısı bulunduğundan programlar arasında veri paylaşmak fazlasıyla zordur. Bundan dolayı değişik programları kullanan firmalar içerisinde tasarım ve çizim bilgilerinin paylaşımının yapılabilmesi gerekmektedir. CAD uygulamaları datalarını CAM uygulamalarına aktararak, CNC tezgâhlarında gereken kodları üretebilmek hedefiyle ortak kullanıma açık veri formatları çok fazla avantaj sağlamaktadır. CAD /CAM uygulamalarını veri dataları ikiye ayırabilir;

Özgün (Native) Veri Formatı: CAD /CAM uygulamasının kendisine özgü data yapısıdır.

Tarafsız / Nötr (Neutral): Değişik CAD /CAM uygulamaları ya da sistemleri içerisinde ortak data paylaşımını sağlayan data yapısıdır.

CAD /CAM uygulamaları içerisinde yer alan tarafsız data dosya türlerini ve özelliklerini sırasıyla inceleyelim.

DXF (*.dxf) Dosya Uzantısı ve Özellikleri Nelerdir?

DXF (Drawing Exchange Format - Çizim Dönüştürme Formatı) yalnızca iki boyutlu çizimlerin değişik CAD uygulamaları içerisinde aktarılması amacıyla kullanılır. Üç boyutlu katı ya da yüzey model datalarını içermez. DXF şeklinde kaydedilen dataların uzantısı *.dxf şeklinde olacaktır. Fakat uygulamalar içerisnde teknik resim verisi paylaşılacaksa DXF veri yapısı kullanılması daha uygun olur.

IGES (*.iges, *.igs, *.ige) Dosya Uzantısı ve Özellikleri Nelerdir?

IGES (Initial Graphics Exchange Specification - Grafik Başlangıç Değişimi Tanımı).CAD/CAM uygulamaları içerisinde ürün datası iletişimi kavramına hitap etmek amacıyla geliştirilen ilk standart değişim yapısıdır. Düşük seviyeli bir ortak biçimdir. Geometrik veriler dışında bilgi bulunmaz. Başarısı program ve CAM datasına bağlıdır. Dataların geometrik şekiller ve yüzeyler şeklinde aktarılmasını sunar. Dosya yapısı *.iges, *.igs, *.ige şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

1979 yılında endüstri konsorsiyumu sayesinde geliştirilmiş ve kullanıma açılmıştır. Güncel sürümü 5.3, en son güncellenen ise 6.0 sürümüdür. Data değişimi sırasında çoğunlukla karşımıza şu opsiyonlarla çıkabilir;

Entity Type 144 (Nesne Tipi 144): Trimmed Surface (Budanmış Yüzeyler)

Entity Type 186 (Nesne Tipi 186): B-REP Solid (B-REP Katı)

STEP (*.step, *.stp, *.ste) Dosya Uzantısı ve Özellikleri Nelerdir?

STEP (Standart for Exchange of Product Model Data ISO 10303 - Ürün Modeli Verileri İçin Dönüştürme Standardı) , ISO'nun IGES, DXF, SET ve VDAFS uzantıları için öngördüğü değişim biçimidir. IGES'e göre ciddi bir gelişme olarak nitelendirilebilir. Ama yine de halen toleranslar ve yapıların değişik yorumlamalarından kaynaklanan sıkıntılar bulunmaktadır. STEP ilk olarak 1984 senesinde yaygınlaşmıştır, ilk standartlar 1994'de ortaya çıkmıştır. Standartlaştırma metodunun gelişme aşamasında teknik bilgileri devam ettirmemesi sebebiyle, STEP ticari CAD uygulamalarının en son işlevsel hususiyetini yansıtamamıştır.

STEP uygulamanın geometrik bilgilerini de üretim aşamasındaki bilgileri gibi barındırır. Ama tasarım parametreleri, hususiyetleri ve tasarım makstlarını dönüştüremez. STEP data biçimiyle üç boyutlu katı yüzey model datalarını farklı uygulamalar içerisinde transfer etmemize olanak sağlar. STEP olarak kaydettiğimiz dosyaların biçimleri *.step, *.stp, *.ste şeklinde karşımıza çıkmaktadır. STEP veri değişim standardı iki farklı yapıda karşımıza çıkabilir.

AP-203: Üç boyutlu tasarımla ilgili parça ve montaj bilgilerini içermektedir.

AP-214: AP-203 desteklediği özelliklerle birlikte katman, renk ve diğer bazı özellik bilgilerini içerir.

ACIS SAT (*.sat, *.sab) Dosya Uzantısı ve Özellikleri Nelerdir?

ACIS Spatial Teknolojileri firması geliştirmiştir B-REP tabanlı bir katı modelleme motoru olarak tanımlanır. Çoğu bilgisayar temelli katı model uygulaması bu altyapıdan yararlanmaktadır. ACIS motoru sayesinde meydana getirilen modellerin geometrik şeklilerinin matematik bilgileri meydana getirilir. Meydana getirilen bilgiler *.sat, *.sab data uzantısı biçiminde saklanır. ACISSAT data biçimi değişik uygulamalar içerisinde katı model dosyaların aktarılması amacıyla kullanılabilir.

STL (*.stl) Dosya Uzantısı ve Özellikleri Nelerdir?

STL (Stereolithography) data formatı ASCII yapısında ya da imalat dalından kullanılmak amacıyla BINARY formatında bir dosyadır. Meydana getirilen katı modeli üçgen yüzeyler biçiminde muhafaza etmektedir. Veriyi meydana getiren üçgen sayısı ne kadar çok olursa modelin hassasiyeti de bir o kadar iyi olacaktır ve daha başarılı bir model yaratılmış olacaktır.

Data uzantısı *.stl dir. Bu data formatı daha çok tersine mühendislik programlarında, hızlı modelleme cihazlarında data girdisi şeklinde ve değişik CAD/CAM uygulamaları içerisinde veri transferi yapmak amacıyla kullanılır.

PAYLAŞ

 CADSAY