Yazılarımız

CADSAY

ÇEVRE KORUMA EĞİTİMİ

Çevre Koruma Eğitimi : Çevreyi korumak, çevre kirliliğine ve israfa yönelik önlem almak amacıyla gerekli veri ve yeteneklerin kazandırıldığı bir eğitim materyalidir. Çevre koruma eğitiminin genel amacı bu eğitim ile çevre koruma hakkında gereken verileri kavrayarak mesleğinizi yaparken çevre korumaya da katkıda bulunabileceksiniz

Eğitim İçeriği

1. Çevre Koruma Eğitimi - Çevre

o Çevre Sorunları Nelerdir?

o Çevreye İlişkin Tanımlar Nelerdir?

§ Alıcı Ortamlar Nelerdir?

§ Atık Nedir?

§ Geri Kazanım (Geri Dönüşüm) Nedir?

§ Çevre Hakkı Nedir?

§ Çevre Kirliliği Nedir?

§ Ekoloji Nedir?

§ Doğa Nedir?

§ Yaşam Kalitesi Nedir?

§ Çevre Koruma Nedir?

o Çevreyi Koruma Tedbirler Nelerdir?

o Sektörel Sorunlardan Kaynaklanan Sorunlar Nelerdir?

2. Çevre Koruma Eğitimi - Doğa Kirliliği

o Hava, Su ve Toprak Kavramları Nelerdir?

o Hava Kirliliğinin Sebepleri Nelerdir?

§ Şehirleşme ve Konutların Isıtılması Nelerdir?

§ Endüstrileşme Nedir?

§ Motorlu Taşıtlar Nedir?

§ Atmosferik Özellikler Nelerdir?

o Hava Kirliliğinin İnsan ve Çevreye Etkileri Nelerdir?

§ İnsan Sağlığına Etkileri Nelerdir?

§ Tabiata Etkileri Nelerdir?

o Hava Kirliliğini Önleme Çalışmaları Nelerdir?

o Su Kirliliğinin Tanımı ve Su Kirliliğinin Nedenleri Nelerdir?

§ Tarımsal Faaliyetlerin Neden Olduğu Kirlilikler Nelerdir?

§ Sanayi Faaliyetlerinin Neden Olduğu Kirlilikler Nelerdir?

§ Yerleşim Yerlerindeki Atıkların Neden Olduğu Kirlilikler Nelerdir?

o Su Kirliliğinin Çevresel Etkileri Nelerdir?

§ İnsan Sağlığına Etkisi Nedir?

§ Doğaya Etkisi Nedir?

o Su Kirliliğinin Önlenmesi Nasıl Yapılır?

o Toprak Kirliliğinin Nedenleri Nelerdir?

o Endüstriyel Kirlilikler Nelerdir?

o Toprak Kirliliğinin Önlenmesi Nasıl Yapılır?

o Toprak Kirliliğinin İnsan ve Çevreye Etkileri Nelerdir?

§ Erozyonun Etkileri Nelerdir?

§ Yaşlık ve Çoraklığın Etkileri Nelerdir?

§ Taşlık ve Kayalığın Etkileri Nelerdir?

§ Gübre ve Gübrelemenin Etkileri Nelerdir?

3. Çevre Koruma Eğitimi - Gürültü

o Gürültünün Kaynakları Nelerdir?

§ Yapı İçi Gürültüler Nelerdir?

§ Yapı Dışı Çevre Gürültüleri Nelerdir?

§ Doğal Gürültüler Nelerdir?

§ Elektromanyetik Kirlilikler Nelerdir?

o Gürültünün İnsan ve Çevresine Etkileri Nelerdir?

§ İşitme Sistemine Etkisi Nedir?

§ Fizyolojik Etki Nedir?

§ Psikolojik Etki Nedir?

o Gürültü Kirliliğinin Önlenmesi Nasıl Yapılır?

o Gürültü Kirliliğiyle İlgili Yasal Hak ve Sorumlulukları Nelerdir?

4. Çevre Koruma Eğitimi - Enerji

o Enerji Kaynakları Nelerdir?

§ Yenilenemez Enerji Kaynakları Nelerdir?

§ Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

  • Jeotermal Enerji Nedir?
  • Güneş Enerjisi Nedir?
  • Nükleer Enerji Nedir?

o Enerji Kaynaklarını Ekonomik ve Verimli Kullanma Yolları Nelerdir?

o Çevreyi ve İnsan Sağlığını Tehdit Edici Enerji Kaynaklarına Karşı Önlemler Nelerdir?

o Yeni ve Temiz Enerji Kaynakları Nelerdir?

5. Çevre Koruma Eğitimi - İsraf

o İsrafla İlgili Kavramlar Nelerdir?

o İsraf Çeşitleri Nelerdir?

§ Ekmek İsrafı Nedir?

§ Su İsrafı Nedir?

§ Enerji İsrafı Nedir?

o İsrafa Neden Olan Sebeplerin Nedenleri Nelerdir?

§ Toplu Yaşam Alanları Nelerdir?

o Aile ve Ülke Ekonomisine Verdiği Zararlar Nelerdir?

o İsrafı Azaltacak Çözüm Yolları Nelerdir?

§ Ekmek İsrafını Önlemek İçin İhtiyacı Kadar Alıp Tüketilmesi Hakkında

§ Ekmek Atıklarını Değerlendirerek Geri Kazanım Nedir?

§ Su ve Enerji İsrafını En Aza İndirecek Önlemler Nelerdir?

PAYLAŞ

 CADSAY