Yazılarımız

CADSAY

CNC FREZE ALT PROGRAM OLUŞTURMA VE AKTARMA EĞİTİMİ

CNC Freze Alt Program Oluşturma ve Aktarma Eğitimi: CNC freze tezgâhlarında alt uygulamayı, uygulamaları tezgâha aktarmayı ve oluşan hata iletilerinin içeriğini anlamaya yarayan eğitim materyalidir. CNC freze alt program oluşturma ve aktarma eğitiminin genel amacı bu modül ile uygun platform ve araç gereçler bulunduğunda CNC frezede farklı işlemleri yapma imkanı bulmaktır.

Eğitim İçeriği

1. CNC Freze Alt Program Oluşturma ve Aktarma Eğitimi - Alt Program Yapma

o CNC Frezede Alt Program Yapma Nasıl Olmalıdır?

o Alt Programın Simülasyonu ve Tezgâhta Uygulanması Nasıl Olmalıdır?

2. CNC Freze Alt Program Oluşturma ve Aktarma Eğitimi - Bilgisayardan Tezgaha Tezgahtan Bilgisayara Program Aktarma

o Bilgisayardan CNC Freze Tezgâhına Program Aktarma Nasıl Yapılır?

o CNC Frezeden Bilgisayara Program Aktarma Nasıl Yapılır?

o Hafıza Kartından Tezgâha Program Aktarma Nasıl Yapılır?

o Tezgâhtan hafıza kartına program aktarma Nasıl Yapılır?

o Hafıza kartından program çalıştırma Nasıl Yapılır?

o Tezgâh çalışırken program yazma Nasıl Yapılır?

3. CNC Freze Alt Program Oluşturma ve Aktarma Eğitimi - Basit CNC Tezgah Alarm Mesajlarını Anlama ve Sorunu Giderme

o Geometrik Hatalar Nelerdir?

o Teknolojik Hatalar Nelerdir?

o Ön Hazırlık (Ayar) Hataları Nelerdir?

o CNC Frezede Oluşan Sorunu Nasıl Giderilir?

PAYLAŞ

 CADSAY