Yazılarımız

CADSAY

CNC FREZE ÇEVRİMLERİ EĞİTİMİ

CNC Freze Çevrimleri Eğitimi: CNC freze tezgâhlarında uygulama hazırlama, işlem sırasını atama, simülasyon yapma vb. becerilerini bulunduran eğitim materyalidir. CNC freze çevrimleri eğitiminin genel amacı bu parça ile uygun platform ve malzemeler ayarlandığında CNC frezede çevrimleri programlayabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. CNC Freze Çevrimleri Eğitimi - CNC Frezede Delik Delme ve İşleme Çevrimleri

o CNC Frezede Yapılacak İş ve İşleme Uygun Çevrim Seçme Nasıl Yapılır?

§ Delik Delme Nasıl Yapılır?

§ Delik Büyütme Nasıl Yapılır?

§ Kılavuz Çekme Nasıl Yapılır?

§ Rayba Çekme Çevrimi (G85) Nasıl Yapılır?

§ Rayba Çekme Çevrimi (CYCLE85) Nasıl Yapılır?

§ Çevrim İptali (G80) Nasıl Yapılır?

§ Çevrimlerin Simülasyonu ve Tezgâhta Uygulanması Nasıl Yapılır?

2. CNC Freze Çevrimleri Eğitimi - CNC Frezede Cep Boşaltma Çevrimleri

o CNC Frezede Yapılacak İş ve İşleme Uygun Cep Çevrimini Seçme Nasıl Yapılır?

§ Dikdörtgen Cep Boşaltma (G24) Nasıl Yapılır?

§ Dairesel Cep Boşaltma (G25) Nasıl Yapılır?

o Çevrimlerin Simülasyonu ve Tezgâhta Uygulanması Nedir?

PAYLAŞ

 CADSAY