Yazılarımız

CADSAY

CNC TORNALAMA ÇEVRİMLERİ EĞİTİMİ

CNC Tornalama Çevrimleri Eğitimi: CNC, torna tezgâhlarında uygulama hazırlama, prosedür düzenini belirleme ve simülasyon yapabilme yeteneğinin edinildiği bir eğitim materyalidir. CNC tornalama çevrimleri eğitiminin genel amacı bu parça ile uygun platform ve araç gereçler temin edildiğinde CNC frezede çevrimlerini kolaylıkla yapabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. CNC Tornalama Çevrimleri Eğitimi - CNC Tornada Boşaltma Çevrimleri

o G71 Boyuna Dış Çap/ İç Çap Kaba Tornalama Çevrimi (Fanuc) Nedir?

§ Boyuna Dış Çap Kaba Tornalama Çevrimi Nedir?

§ Boyuna İç Çap Kaba Tornalama Çevrimi Nedir?

o CYCLE 95 Boyuna Tornalama Çevrimi (Siemens) Nedir? Nedir?

o G70 Finiş Paso Çevrimi

§ Aynı Kesici İle Finiş Tornalama Çevrimi Nedir?

§ Farklı Kesici İle Finiş Tornalama Çevrimi Nedir?

o G72 Alından Kaba Tornalama Çevrimi (FANUC) Nedir?

§ G72 Çevrimi Kullanılırken Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

o Profil Tekrarlama Çevrimi (G73) (FANUC) Nedir?

o Dış Çapta Kanal İşleme, Parça Kesme Döngüsü (G75) (FANUC) Nedir?

§ Kanal Açma Çevrimi (CYCLE93) (Siemens İçin) Nedir?

§ Çevrimlerin Simülasyonu ve Tezgâhta Uygulanması Nedir?

§ FANUC OİTC Kontrol Ünitesinde Grafik Simülasyonu ve Parçaların İşlenmesi Nedir?

§ SIEMENS 802DSL Kontrol Ünitesinde Grafik Simülasyonu ve Parça İşleme Nedir?

2. CNC Tornalama Çevrimleri Eğitimi - CNC Tornada Delik ve Vida Çevrimleri

o Punta Deliği Açma (FANUC) Nedir?

o Punta Deliği Açma (CYCLE81) (SIEMENS) Nedir?

o Delik Genişletme-Büyültme Çevrimi (CYCLE82) (SİEMENS) Nedir?

o Derin Delik Delme Çevrimi (G74) (FANUC) Nedir?

o Derin Delik Delme Çevrimi (CYCLE83) (SIEMENS) Nedir?

o Kılavuz Çekme Çevrimi (G84) (FANUC) Nedir?

o Kılavuz Çekme Çevrimi (CYCLE84) (Siemens İçin) Nedir?

§ Çevrimlerin Simülasyonu ve Tezgâhta Uygulanması Nedir?

§ FANUC OİTC Kontrol Ünitesinde Grafik Simülasyonu ve Parçaların İşlenmesi Nedir?

§ SIEMENS 802DSL Kontrol Ünitesinde Grafik Simülasyonu ve Parça İşleme Nedir?

PAYLAŞ

 CADSAY