Yazılarımız

CADSAY

DAİRESEL TESTERELERLE KESME EĞİTİMİ

Dairesel Testerelerle Kesme Eğitimi : Yan kesme ve baş kesme makinelerinde mermerin kesilmesi ve profilinin çekilmesi ile ilgili ver ve yeteneklerin kazandırıldığı eğitim materyalidir. Dairesel testerelerle kesme eğitiminin genel amacı gereken platform temin edildiğinde her türlü mermeri yan kesme ve baş kesme makinesinde keserek profilini verebileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Dairesel Testerelerle Kesme Eğitimi – Mermerin Tanımı ve Oluşumu

o Çıkarıldıkları Yerlere Göre Mermer Çeşitleri Nelerdir?

§ Renklerine Göre Mermer Çeşitleri Nelerdir?

§ Türkiye’de Çıkarılan Mermer Çeşitleri Nelerdir?

§ Dünyada Çıkarılan Mermer Çeşitleri Nelerdir?

o Oluşumlarına Göre Mermer Çeşitleri Nelerdir?

§ Hakiki (Gerçek) Mermerler Nelerdir?

§ Traverten ve Oniksler Nelerdir?

§ Granitler Nelerdir?

§ Diyabazlar Nelerdir?

§ Doğal Taşlar Nelerdir?

o Mermerlerin Özellikleri Nelerdir?

§ Sertlikleri Nelerdir?

§ Özgül Kütleleri Nelerdir?

§ Basma Dayanımları Nelerdir?

§ Eğilme Direnci Nedir?

§ Ağırlıkça Su Emme Oranı Nedir?

§ Don Sonrası Basınç Direnci Nedir?

§ Gözeneklilik (Porozite) Nedir?

o Mermer Sertlik Değeri Kesme İlişkisi Nedir?

§ Sert Mermer Makine İlerleme Hız İlişkisi Nedir?

§ Yumuşak Mermer ve Makine İlerleme Hızı Nedir?

o Baş (Kafa) Kesme Makineleri Nelerdir?

§ Çalışma Sistemi Nedir?

§ Baş Kesme Makine Çeşitleri Nelerdir?

§ Baş Kesme Makinesinin Kısımları Nelerdir?

o Testereler Nelerdir?

§ Gövde Nedir?

§ Sert Metal Soketler Nelerdir?

§ Testerenin Makineye Takılması Nedir?

o Baş Kesme Makinesinde Mermer Kesme Nedir?

§ Testere Soket Kontrolü Nedir?

§ Makine Kesim Ayarı Nasıl Yapılır?

§ Kesimi Gerçekleştirme Nasıl Yapılır?

o Yan Kesme Makineleri Nelerdir?

§ Yan Kesme Makinesinin Çalışma Sistemi Nedir?

§ Yan Kesme Makinesi Çeşitleri Nelerdir?

§ Yan Kesme Makinesinin Kısımları Nelerdir?

§ Yan Kesme Makinesinde Mermer Kesme Nasıl Yapılır?

2. Dairesel Testerelerle Kesme Eğitimi – Profil Testereleri ve Profil Çekme

o Profil Testereleri Nelerdir?

§ Çeşitleri Nelerdir?

o Profil Çekme Nasıl Yapılır?

§ Yan Kesme Makinesinde Profil Çekme Nasıl Yapılır?

o Freze Makinesinde Profil Çekme Nasıl Yapılır?

§ Profil Çakıları Nelerdir?

§ Freze Makinesinde Profil Çekme Nasıl Yapılır?

PAYLAŞ

 CADSAY