Yazılarımız

CADSAY

DAYANIM BİLGİSİ EĞİTİMİ

Dayanım Bilgisi Eğitimi: Bu eğitim makine parçalarının, üstüne gelecek kuvvetlere dayanımı ilgili materyallerin verildiği ve dayanım hesaplarının anlatıldığı eğitim içeriğidir. Dayanım bilgisi eğitiminin genel amacı makine parçalarında dayanım hesaplarını kolaylıkla yapabilmenizdir.

Eğitim İçeriği

1. Dayanım Bilgisi Eğitimi - Basılma Dayanımı

o Dayanımın Tanımı Nedir?

o Cisimlere Uygulanan Dış Yükler Nelerdir?

§ Statik Yükler Nelerdir?

§ Periyodik Yükler Nelerdir?

§ Alternatif Yükler Nelerdir?

§ Olağanüstü Yük ve Zorlamalar Nedir?

§ Sıcaklık Etkisi ile Oluşan Yükler Nelerdir?

o Gerilim Nedir?

§ Gerilimin Tanımı Nedir?

§ Maksimum Gerilim Nedir?

§ Emniyet Katsayısı Nedir?

§ Emniyetli Gerilim Nedir?

o Basılma Dayanımı Nedir?

§ Basılma Dayanımının Tanımı Nedir?

§ Basılmaya Zorlanan Elemanlar Nelerdir?

§ Basılma Dayanım Hesapları Nasıl Yapılır?

2. Dayanım Bilgisi Eğitimi – Çekilme Dayanımı

o Çekilme Dayanımının Tanımı Nedir?

o Hooke Kanunu Nedir?

§ Tanımı Nedir?

§ Çekme Deneyi ve Uzama-Gerilme Diyagramı Nedir?

§ Çekme Dayanımı ve Uzamanın Hesaplanması Nasıl Yapılır?

o Çekilmeye Zorlanan Elemanlar Nedir?

§ Çubukların Çekme Geriliminin Hesaplanması Nasıl Yapılır?

§ Zincirlerin Çekme Geriliminin Hesaplanması Nasıl Yapılır

§ Halatların Çekme Geriliminin Hesaplanması Nasıl Yapılır?

§ Cıvataların Çekme Geriliminin Hesaplanması Nasıl Yapılır?

3. Dayanım Bilgisi Eğitimi – Kesilme Dayanımı

o Kesilme Dayanımının Tanımı Nedir?

o Kesilmeye Zorlanan Makine Elemanları Nelerdir?

§ Cıvatalarda Kesilme Dayanımın Hesaplanması Nasıl Yapılır?

§ Perçinlerde Kesilme Dayanımın Hesaplanması Nasıl Yapılır?

§ Kamalarda Kesilme Dayanımın Hesaplanması Nasıl Yapılır?

§ Pimlerde Kesilme Dayanımın Hesaplanması Nasıl Yapılır?

§ Sacların Kesilme Dayanımın Hesaplanması Nasıl Yapılır?

4. Dayanım Bilgisi Eğitimi - Eğilme Dayanımı

o Eğilme Dayanımının Tanımı Nedir?

o Eğilme Dayanımı ile İlgili Kavramlar Nelerdir?

§ Eğilme Momentinin Tanımı (Mb) Nedir?

§ Eğilme Geriliminin Tanımı ( b) Nedir?

§ Dayanım Momentinin Tanımı Nedir?

o Eğilmede Atalet ve Dayanım Momenti Nedir?

§ Atalet Momenti Nedir?

§ Yüzeylerin Dayanım Momentlerinin Bulunması (Taraflı ve Tarafsız Eksenlere Göre) Nasıl Yapılır?

o Eğilmede Yükleme Çeşitleri Nelerdir?

§ Direkt ve Tek Noktadan Etki Eden Yükleme Nedir?

§ Sürekli Yükleme Nedir?

§ Karışık Yükleme Nedir?

o Eğilmede Diyagram Çizilmesi Nasıl Yapılır?

§ Kesme Kuvveti Diyagramının Çizilmesi Nasıl Yapılır?

§ Moment Diyagramının Çizilmesi Nasıl Yapılır?

o Eğilmeye Zorlanan Makine Elemanları Nelerdir?

§ Kirişlerin Dayanımının Hesaplanması Nasıl Yapılır?

§ Millerin Dayanımının Hesaplanması Nasıl Yapılır?

§ Muyluların Dayanımının Hesaplanması Nasıl Yapılır?

§ Dişli Çarkların Dayanımının Hesaplanması Nasıl Yapılır?

5. Dayanım Bilgisi Eğitimi - Burulma Dayanımı

o Burulma Dayanımının Tanımı Nedir?

o Burulma Momentinin Bulunması Nasıl Yapılır?

o Polar Atalet ve Dayanım Momentinin Bulunması Nasıl Yapılır?

o Millerin Burulma Dayanımının Bulunması Nasıl Yapılır?

6. Dayanım Bilgisi Eğitimi - Burkulma Dayanımı

o Burkulma Dayanımının Tanımı Nedir?

o Burkulma Olayı ile İlgili Temel Kavramlar Nelerdir?

§ Kritik Yük (Fk) Nedir?

§ Burkulma Boyu (Flambaj Boyu) (Lk) Nedir?

§ Elastiklik Modülü (E) Nedir?

§ Narinlik Derecesi ()Nedir?

o Burkulma Gerilmesinin Hesaplanmasında Kullanılan Metotlar Nelerdir?

§ Euler (Oyler) Metodu Nedir?

§ Tetmajer (Tetmayer) Metodu Nedir?

§ Omega (ω ) Metodu Nedir?

7. Dayanım Bilgisi Eğitimi - Birleşik Dayanım

o Birleşik Dayanımın Tanımı Nedir?

o Makine Parçalarında Birleşik Dayanımın Hesaplanması Nasıl Yapılır?

§ Çekme - Basma ve Eğilmeye Zorlanan Makine Elemanlarının Toplam Geriliminin Hesaplanması Nasıl Yapılır?

§ Eğilme ve Burulmaya Zorlanan Makine Elemanlarının Toplam Geriliminin Hesaplanması Nasıl Yapılır?

PAYLAŞ

 CADSAY