Yazılarımız

CADSAY

DELME İŞ KALIPLARI 1 EĞİTİMİ

Delme İş Kalıpları 1 Eğitimi : İş kalıplarının dizaynı, imalatı ve montajının resimlerini çizme, bilgi ve becerilerin öğretildiği bir eğitim materyalidir. Delme iş kalıpları 1 eğitiminin genel amacı resim sınıfı ve bilgisayar destekli çizim platformu temin edildiğinde tekniğine uygun biçimde delme iş kalıp tasarımını yaparak standart elemanlar kullanabilecek imalat ve montaj resimlerini çizebilmenizdir.

Eğitim İçeriği

1. Delme İş Kalıpları 1 Eğitimi – Kalıp Tasarımı Yapma

o İş Parçasının Özelliğine Uygun İşlem Sırasını Tespit Etme Nedir?

o İş Parçasının Kalıba Kolay Yerleştirilip Alınma Şeklini Belirleme Nedir?

o Kalıp Gövdesi ve Bağlama Plakalarını Belirleme Nedir?

o İş Parçasının Bağlantı Şeklini Belirleme Nedir?

§ Mekanik Sistemler ile Bağlama Nedir?

§ Hidrolik Sistemler ile Bağlama Nedir?

§ Pnömatik Sistemler ile Bağlama Nedir?

§ Bağlama Sistemlerinde Kullanılan Elemanlar Hangileridir?

o Delme Yüksükleri Nedir?

o Konum ve Merkezleme Elemanlarını Seçme Nedir?

2. Delme İş Kalıpları 1 Eğitimi – Kalıp İmalat ve Montaj Resimlerini Çizme

o İmalat Resmi Tanımı ve Özellikler Nelerdir?

o İmalat Resimlerini Çizme Nedir?

o (3D) Üç Boyut Katı Modelleme Nedir?

§ Taslak Oluşturma Nedir?

§ Kalınlık Atamak Nedir?

§ Katıları Birbirinden Çıkarmak Nedir?

§ Döndürerek Katı Oluşturma Nedir?

§ Döndürerek Katıları Birbirinden Çıkarmak Nedir?

§ Yol Kullanarak Katı Cisim Oluşturmak Nedir?

§ İki Yüzey Arasında Katı Oluşturma Nedir?

§ Katılarda Kavis ve Pah Oluşturma Nedir?

§ Katılarda Et Kalınlığı Oluşturma Nedir?

§ Katılarda Aynalama Nedir?

§ Katılarda Dairesel Çoğaltma Nedir?

§ Katılarda Doğrusal Çoğaltma Nedir?

o Katıların Teknik Resimlerinin Oluşturulması Nedir?

§ Çizim Sayfası Oluşturma Nedir?

§ Antedin Düzenlenmesi Nedir?

§ Görünüşlerin Çizim Sayfasına Aktarılması Nedir?

§ Ölçülendirme Nedir?

§ Katıların İzometrik Görüntülerinin Çizim sayfasına Eklenmesi Nedir?

§ Yüzey Pürüzlülüğü ve Toleransların Eklenmesi Nedir?

§ Özel İşlemler Nedir?

§ Kesit Alınması Nedir?

§ Detay Görünüşler Nedir?

§ Ölçeklendirme Nedir?

§ Çizilen Resimlerin Çıktısının Alınması Nedir?

o Kalıp Parça İmalat Resimlerini Çizme Nedir?

§ Parçanın Kalıp İçerisine Yerleştirilme Şeklini Çizme Nedir?

§ Kalıp Gövdesini Çizme Nedir?

§ Parça Oturma Kaidelerini Çizme Nedir?

§ Delme Yüksüklerini Çizme Nedir?

§ Bağlama Sistem ve Elemanlarını Çizme Nedir?

§ Konum Belirleme Elemanlarını Çizme Nedir?

o Komple ( Montaj ) Resimlerini Çizme Nedir?

§ Kalıp üst grup görünüşünü çizme nedir?

§ Kalıp Alt Grup Görünüşünü Çizme Nedir?

§ Yardımcı Görünüşler Çizme Nedir?

§ Komple Çizimi Numaralandırma Nedir?

§ Yazı (Antet) Alanını Çizip Doldurma Nedir?

o Katıların Montajı (Bilgisayar Ortamında) Nedir?

§ Katıları Montaj Ortamına Alma Nedir?

§ Standart Birleştirme Elemanlarını Montaj Ortamına Alma Nedir?

§ Montaj Yapma ve İlişkilendirme Nedir?

§ Montajı Değerlendirme Nedir?

PAYLAŞ

 CADSAY