Yazılarımız

CADSAY

DELME İŞ KALIPLARI 2 EĞİTİMİ

Delme İş Kalıpları 2 Eğitimi: Delme iş kalıplarına sahip tüm modülleri işlemek ve iş kalıbı elemanlarının montajını yapmak amacıyla gerekli eğitim materyalidir. Delme iş kalıpları 2 Eğitiminin genel amacı bu eğitim ile gereken bilgileri alıp uygun platform temin edildiğinde delme iş kalıplarının parçalarının yapım resimlerine uygun şekilde işleyebilecek ve bu elemanların montajını tekniğine uygun biçimde yapabilmenizdir.

Eğitim İçeriği

1. Delme İş Kalıpları 2 Eğitimi - Kalıp Parçalarını İşlemek

o CAM Programları Kullanarak CNC Frezede İşleme Nedir?

§ İşlenecek Parçanın Çizimi veya Hazır Parça Dosyasının Açılması Nasıl Yapılır?

§ CAM Programının Seçimi ve Parçanın Aktarılması Nedir?

§ Kütük (stok) Sıfır ve Referans Noktalarının Belirlenmesi Nedir?

§ İşleme Yönteminin (kaba, finiş, kontur) Seçilmesi Nedir?

§ Kesici Takımların Seçilmesi Nedir?

§ Operasyon Sırasının Oluşturulması ve Özelliklerinin Belirlenmesi Nedir?

§ Takım Yollarının Oluşturulması Nedir?

§ Oluşturulan Takım Yollarına Göre CNC Kodlarının Üretimi (Post Processing) Nedir?

§ Programın Simülasyonu Nedir?

§ Oluşturulan NC Kotlarının Tezgâha Aktarılması Nedir?

§ CNC Freze Tezgâhında İşleme Nedir?

o CNC Tel Erezyon Tezgâhı ile Çalışma Nedir?

§ CNC Tel Erezyon Tezgâhlarında Kullanılan Eksenler Nedir?

§ CNC Tel Erezyon Tezgâhlarında Kullanılan Programlama Çeşitleri Nelerdir?

§ CNC Tel Erezyon Tezgâhlarında Kullanılan Tel Çeşitleri Nelerdir?

§ CNC Tel Erezyon Tezgâhı İçin Basit Programların Yapılması Nedir?

§ Kalıp Kesicilerinin Tel Erezyon İle Kesilmesi Nedir?

o Delme İş Kalıp Parçalarının İşlenmesi Nedir?

§ Kalıp Gövdesini İşleme Nedir?

§ Kalıp Gövde Tutucu Plakasını İşleme Nedir?

§ Kalıp Bağlama Plakasını İşleme Nedir?

§ Yüksükleri ve Taşıyıcı Yuvalarını İşleme Nedir?

§ Merkezleme ve Pozisyonlama Elemanlarını İşleme Nedir?

§ Özel Vida, Pim ve Cıvataları İşleme Nedir?

§ V Bloklarını İşleme Nedir?

§ Parça Oturma Blok veya Kaidelerini İşleme Nedir?

§ Bağlama Sistem Elemanlarını İşleme Nedir?

§ Kilitleme Elemanlarını İşleme Nedir?

2. Delme İş Kalıpları 2 Eğitimi - Kalıp Montajı Yapmak

o Kalıp Gövdesini Plakaya Bağlama Nedir?

o Parça Oturma Kaidelerini ve Bloklarını Bağlama Nedir?

o Pozisyon veya Konum Belirleme Elemanlarını Yerlerine Bağlama Nedir?

o Yüksükleri Yerlerine Bağlama Nedir?

o Sıkma Elemanlarını Yerlerine Bağlama Nedir?

o Pnömatik veya Hidrolik Elemanların Bağlantısını Yapma Nedir?

PAYLAŞ

 CADSAY