Yazılarımız

CADSAY

DİK MAÇALI MODELLEME EĞİTİMİ

Dik Maçalı Modelleme Eğitimi: Dik maçalı prototipleme, konstrüksiyonunu ve modellemeyi ve maça sandığını yapabilme yeteneği kazandıracak eğitim materyalidir. Dik maçalı modelleme eğitiminin genel amacı gereken platform, araç gereçler temin edildiğinde dik maçalı modelleme konstrüksiyonunu ve uygun prototipleme malzemesini seçerek ve gereken tezgâh ve donanımlarını kullanarak modellemeyi yapabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Dik Maçalı Modelleme Eğitimi – Dik Maçalı Modelleme Konstrüksiyonunun Oluşumu

o Paket CAD Programı Kullanımı Nasıldır?

o İdeal Mala Yüzeyi Nedir?

o Dökülecek Madenin Çekme Değeri Nedir?

o İşe Uygun Olarak İşleme Miktarları Nasıl Olmalıdır?

o Standart Dik Maçabaşı Ölçüleri Nasıl Olmalıdır?

o Mala Yüzeyine Göre Eğim ve Koniklikler Nasıl Olmalıdır?

o Maça Sandığı Resmi Çizimi Nasıl Olmalıdır?

o Kalıp Resmi Çizimi Nasıl Olmalıdır?

2. Dik Maçalı Modelleme Eğitimi – Dik Maçalı Modellemeyi Yapmak

o Paket CAD Pogramını Kullanımı Nasıl Olmalıdır?

o Kalıplama Sayısına Göre Modelleme Gerecini Seçme Nasıl Olmalıdır?

o İşleme Nedir?

o Dik Maçanın Gerekliliği ve Kullanım Amacı Nedir?

o Maçabaşı ve Maça Sandığı Uyumu Nasıl Olmalıdır?

o Modelleme Makine ve Tezgâhlarında Teknolojisine Uygun Çalışma Nasıl Olmalıdır?

o Üst Yüzey İşlemleri Nasıl Olmalıdır?

3. Dik Maçalı Modelleme Eğitimi – Modellemeye Dik Maçabaşlarını ve Baskı Bantlarını Eklemek

o Markalama Nedir?

o Modellemede Kullanılan Tezgâh ve Donanımlar Nelerdir?

§ CNC Tezgâhları Nelerdir?

§ Hızlı Prototip Tezgâhları Nelerdir?

§ Klasik Modelleme Makineleri ve El Takımları Nelerdir?

o Maçabaşı Gereçleri Nelerdir?

o İşleme Nedir?

o Standart Maçabaşları Nelerdir?

o Ölçme ve Kontrol Nedir?

o Montaj Nedir?

4. Dik Maçalı Modelleme Eğitimi – Dik Maça Sandığı Yapmak

o Paket Cam Programları Nelerdir?

o Kalıplama Sayısına Göre Uygun Maça Sandığı Gereci Nelerdir?

o İşleme Nedir?

o Dik Maçanın Gerekliliği ve Kullanım Amacı Nedir?

o Maçabaşı ve Maça Sandığı Uyumu Nasıl Olmalıdır?

o Modelleme Makine ve Tezgâhlarında Teknolojisine Uygun Çalışma Nasıl Olmalıdır?

PAYLAŞ

 CADSAY