Yazılarımız

CADSAY

DİŞLİ ÇARK AÇMA EĞİTİMİ

Dişli Çark Açma Eğitimi : Kremayer dişli, düz dişli ve helis dişli çarkların hesaplanmasını ve ayrıca çizimini anlatan bir eğitim materyalidir. Dişli çark açma eğitiminin genel amacı öğrenci bu eğitim ile uygun platform ve araç gereçler temin edildiğinde dişli çarkların yapım resimlerini çizebilecek ve okuyabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Dişli Çark Açma Eğitimi – Kremayer Dişli Yapım Resmi

o Kremayer Dişli, Çeşitleri ve Kullanıldığı Yerler Nerelerdir?

o Kremayer Dişli Elemanları Nelerdir?

o Kremayer Dişli Elemanlarının Hesaplarının Yapılması Nasıl Olmalıdır?

o Kremayer Dişli Yapım Resmi Çizimi Nedir?

2. Dişli Çark Açma Eğitimi – Düz Dişli Yapım Resmi

o Düz Dişli, Çeşitleri ve Kullanıldığı Yerler Nerelerdir?

o Dıştan Çalışan Düz Dişliler Nelerdir?

o İçten Çalışan Düz Dişliler Nelerdir?

o Düz Dişli Elemanları Nelerdir?

o Düz Dişli Elemanlarının Hesaplanmasında Kullanılan Formüllerin Açıklanması Nasıl Yapılır?

o Düz Dişli Elemanlarının Hesaplarının Yapılması Nasıl Olmalıdır?

o Düz Dişli Yapım Resmi Çizimi Nedir?

3. Dişli Çark Açma Eğitimi – Helis Dişlinin Yapım Resmi

o Helis Dişli, Çeşitleri ve Kullanıldığı Yerler Nerelerdir?

o Helis Dişlilerin Çalışma Pozisyonları, Açıları ve Helis Açılarının Yönleri Nelerdir?

o Eksenleri Paralel Millerde Nasıl Olmalıdır?

o Eksenleri Dik Millerde Nasıl Olmalıdır?

o Eksenleri Açılı Millerde Nasıl Olmalıdır?

o Helis Dişli Elemanları Nelerdir?

o Helis Dişli Elemanlarının Hesaplanmasında Kullanılan Formüllerin Açıklanması Nasıl Yapılır?

o Helis Dişli Elemanlarının Hesaplarının Yapılması Nasıl Olmalıdır?

o Helis Dişli Yapım Resmi Nedir?

PAYLAŞ

 CADSAY