Yazılarımız

CADSAY

DÜZLEMLERİN ARA KESİTLERİ EĞİTİMİ

Düzlemlerin Ara Kesitleri Eğitimi : Makine parçalarının geometrik biçimlerine göre arakesitlerinin çizimini anlatan eğitim materyalidir. Düzlemlerin ara kesitleri eğitiminin genel amacı düzlemlerin arakesitlerini çizebileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Düzlemlerin Ara Kesitleri Eğitimi – Düzlemle Doğrunun Kesişmesi

o Delme Noktasının Tanımı Nedir?

o Delme Noktasının Yardımcı İz Düşüm Metoduyla Bulunması İşlemi Nasıl Yapılır?

o Delme Noktasının Düzlem Geçirme Metoduyla Bulunması İşlemi Nasıl Yapılır?

o Görünürlük Saptama ve Prensipleri Nelerdir?

o Özel Hâllerde Delme Noktasının Bulunması İşlemi Nasıl Yapılır?

2. Düzlemlerin Ara Kesitleri Eğitimi - Düzlemle Düzlemin Kesişmesi

o Arakesitin Tanımı Nedir?

§ İki Düzlemin Uzaydaki Konumları Nasıl Bulunur?

o Arakesitinin Yardımcı İz Düşüm Metodu ile Bulunması İşlemi Nasıl Yapılır?

o Arakesitin Düzlem Geçirme Metodu ile Bulunması İşlemi Nasıl Yapılır?

o Arakesitin Kesme Düzlemleri Metodu ile Bulunması İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Düzlemler Arasındaki Açılar Nelerdir?

o Görünürlüğü Saptama Nedir?

3. Düzlemlerin Ara Kesitleri Eğitimi – Düzlemle Cismin Kesişmesi

o Düzlemlerle Cisimlerin Konumları Bakımından Özellikleri Nelerdir?

o Cisimlerle Düzlemlerin Kesişmeleri Nelerdir?

o Yardımcı İz Düşüm Metodu ile Düzlemlerle Cisimlerin Kesişmesi Nasıl Bulunur?

o Düzlem Geçirme Metodu ile Düzlemlerle Cisimlerin Arakesitleri Nelerdir?

o Kesme Düzlemleri Metodu ile Düzlemlerle Cisimlerin Arakesitleri Nelerdir?

o Döndürme Metodu ile Düzlemlerle Cisimlerin Arakesitleri Nelerdir?

o Görünürlüğü Saptama Nedir?

PAYLAŞ

 CADSAY