Yazılarımız

CADSAY

ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI EĞİTİMİ

Elektriğin Temel Esasları Eğitimi: Elektrik enerjisi, elektrik enerjisinin elde edilişi, temel prensipleri, etkileri, yer aldığı alanlar ile ilgili bilgilerin yer aldığı ve elektriğin farklı enerji çeşitleri ile kıyaslandığı eğitim materyalidir. Elektriğin temel esasları eğitiminin genel amacı gereken platform oluştuğunda elektrik akımı elde edebilecek, elektrikle ilgili temel esasları net bir biçimde uygulayabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Elektriğin Temel Esasları Eğitimi - Elektrik Enerjisi ve Temel Birimleri

o Elektrik Enerjisi Üretiminde Kullanılan Kaynaklar Nelerdir?

§ Termik Kaynaklar Nelerdir?

§ Hidrolik Kaynaklar Nelerdir?

§ Nükleer Kaynaklar Nelerdir?

§ Diğer Kaynaklar Nelerdir?

o Atomun Yapısı ve Elektron Teorisi Nedir?

§ Atomun Yapısı Nasıldır?

§ Serbest (valans) Elektronlar Nedir?

§ Atom Yapısına Göre İletken ve Yalıtkan Tanımı Nedir?

o Elektrik Yükü Nedir?

§ Elektrik Yükü ve Birimi Nedir?

§ Coulomb (Kulon) Kanunu Nedir?

§ Elektriklenme Yöntemleri Nedir?

o Elektrik Alanı Nedir?

§ Elektrik Kuvvet Çizgileri Nedir?

§ Elektrik Alanı ve Alan Şiddeti Nedir?

o Elektrik Potansiyeli Nedir?

§ Potansiyel ve Gerilim Nedir?

§ Şimşek ve Yıldırım Nedir?

o Statik (Durgun) Elektrik ve Elektrostatiğin Kullanım Alanları Nelerdir?

§ Statik Elektrik ve Oluşumu Nedir?

§ Statik Elektriğin Zararları Nedir?

§ Statik Elektriğin Faydaları ve Kullanım Alanları Nedir?

§ Statik Elektrik Yüklerinin Ölçülmesi Nedir?

§ Statik Elektriğin Zarar Verebileceği Ortamlarda Alınacak Önlemler Nedir?

2. Elektriğin Temel Esasları Eğitimi - Elektrik Akımı, Çeşitleri ve Etkileri

o Elektrik Akımı Nedir?

§ Tanımı Nasıl Yapılmalıdır?

§ Elektrik Akımının Metal, Sıvı ve Gazlardan Geçişi Nedir?

§ Elektrik Akımının Birimi Nedir?

§ Ast ve Üst katları ve Çevrimleri Nedir?

o Elektrik Akımı Çeşitlerinin Tanımı Nedir?

§ Doğru akım (DA, DC) Nedir?

§ Alternatif akım (AA, AC) Nedir?

o Elektrik Akımının Etkileri Nedir?

§ Isı Etkisi Nedir?

§ Işık Etkisi Nedir?

§ Manyetik etkisi Nedir?

§ Kimyasal Etkisi Nedir?

§ Fizyolojik (bedensel) Etkisi Nedir?

3. Elektriğin Temel Esasları Eğitimi - Akım Yoğunluğu

o Tanımı ve Birimi Nedir?

o Kesit ve Akım Yoğunluğuna Göre İletkenden Geçen Akım Miktarının Hesaplanması Nasıl Yapılır?

4. Elektriğin Temel Esasları Eğitimi - Elektromotor Kuvvet (EMK) ve Gerilim

o Gerilim Üretme Yöntemleri Nelerdir??

§ İndüksiyon (manyetik alan) Yoluyla Nedir?

§ Kimyasal Etki Yoluyla Nedir?

§ Isı Yoluyla Nedir?

§ Işık yoluyla Nedir?

§ Sürtünme Yoluyla Nedir?

§ Kristal Deformasyon Yoluyla Nedir?

o Elektromotor Kuvvet (Emk) Nedir?

§ Emk’in Elde Edilmesi Nedir?

§ Emk ve Gerilim Tanımı ve Arasındaki Fark Nedir?

§ Emk ve Gerilimin Birimi Nedir?

§ Ast, Üst Katları ve Çevrimleri Nedir?

PAYLAŞ

 CADSAY