Yazılarımız

CADSAY

FREZEDE DELİK DELME VE KANAL AÇMA EĞİTİMİ

Frezede Delik Delme Ve Kanal Açma Eğitimi: Freze tezgâhında delik delme ve kanal açma işlemlerini gerçekleştirme yeteneğinin kazandırıldığı eğitim materyalidir. Frezede delik delme ve kanal açma eğitiminin genel amacı bu parça ile uygun ortam ve araç gereçler temin edildiğinde delik delme ve büyütme yapabilmenizdir.

Eğitim İçeriği

1. Frezede Delik Delme Ve Kanal Açma Eğitimi - Frezede Delik Delme ve Büyütme

o Frezede Delik Delme ve Büyütmenin Önemi Nedir?

o Delme ve Delik Büyütme Aletleri Nelerdir?

§ Tanıtım ve Kullanılması Nasıldır?

§ Üniversal Delik Büyütme Başlığı Nedir?

§ Delik Delme İçin Kullanılan Kesiciler Nedir?

§ Takma Uçlu Delik Büyütme Aletleri Nelerdir?

§ Parmak Frezeler Nelerdir?

§ Çember Kesme Katerleri (Punch) Nelerdir?

§ Freze Tezgâhına Bağlanma ve Sökülmeleri Nelerdir?

o Delme İşlem Sırasının Açıklanması Nedir?

o Delik Büyütme İşlem Sırasının Açıklanması Nedir?

o Delme ve Delik Büyütmede Dikkat Edilecek Kurallar Nedir?

2. Frezede Delik Delme Ve Kanal Açma Eğitimi - Kama Kanalı Açma

o Kama Kanalının Tanımı ve Kullanıldığı Yerler Nerelerdir?

o Kama Kanalı Açmada Kullanılan Kesiciler ve Özellikleri Nedir?

o Millere Kama Kanalı Açma Nedir?

§ Parmak Frezelerle Nedir?

§ T Frezelerle Nedir?

§ Testere ve Kanal Frezelerle Nedir?

o Deliklere Kama Yeri Açmak Nedir?

o Kama Kanalı Açmada İşlem Sırası Nedir?

PAYLAŞ

 CADSAY