Yazılarımız

CADSAY

GEOMETRİK ÇİZİMLER EĞİTİMİ

Geometrik Çizimler Eğitimi: Teknik resim çizim platformunda geometrik çizimleri öğrenebileceğiniz eğitim materyalidir. Geometrik çizimler eğitiminin genel amacı gereken platform temin edildiğinde bu eğitim ile öğrenci; Standart ve teknik resim kurallarına uygun biçimde geometrik çizimler yapabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Geometrik Çizimler Eğitimi – Yazı ve Rakam

o Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi ve Tanımı Nedir?

§ Endüstriyel Teknik Resmin Önemi Nedir?

§ Teknik Haberleşme Dili Olarak Teknik Resim Nasıl Kullanılır?

§ Teknik Resmin Tanımı Nedir?

o Çizim Araç ve Gereçleri Nelerdir?

§ Resim Tahtaları ve Masaları Nelerdir?

§ Cetveller Nasıl Kullanılır?

§ Kalemler Nasıl Kullanılır?

§ Silgiler Nasıl Kullanılır?

§ Pergeller Nasıl Kullanılır?

§ Şablonlar Nasıl Kullanılır?

§ Resim Kâğıtları Nasıl Kullanılır?

§ Standart Kâğıt Ölçüleri ve Çeşitleri Nelerdir?

o Yazı ve Rakamlar Nelerdir?

§ Teknik Resimde Kullanılan Yazıların Özellikleri Nelerdir?

§ Teknik Resimlerde Kullanılan Terimler Nelerdir?

§ Yazı Çeşitleri ve Boyutları Nelerdir?

§ Yazı Yazma Nasıl Kullanılır?

o Çizgi ve Çeşitleri Nelerdir?

§ Tanımı Nedir?

§ Çizgi Çeşitleri Nelerdir?

§ Çizgi Boyutları Nelerdir?

§ Çizgilerin Çizilmesi Nasıl Yapılır?

§ Çizgilerin Kullanıldığı Yerler Nerelerdir?

o Doğrularla İlgili Geometrik Çizimler Nelerdir?

§ Paralel Doğruların Çizilmesi Nasıl Yapılır?

§ Dik Doğruların Çizilmesi Nasıl Yapılır?

§ Doğrunun Eşit Parçalara Bölünmesi Nasıl Yapılır?

2. Geometrik Çizimler Eğitimi – Doğrular, Daireler ve Düzlemler

o Açılarla İlgili Geometrik Çizimler Nelerdir?

§ Açıların Çizilmesi Nelerdir?

§ Verilen Açıya Eşit Açı Çizmek Nasıl Yapılır?

§ Bir Açıyı İkiye Bölmek Nasıl Yapılır?

§ 90 derecelik Açıyı Üçe Bölmek Nasıl Yapılır?

§ Tepe Noktası Olmayan Bir Açının Açı Ortayını Çizmek Nasıl Yapılır?

o Çokgenlerin Çizimi Nasıl Yapılır?

§ Üçgen Çizimleri Nasıl Yapılır?

§ Dörtgen Çizimleri Nasıl Yapılır?

§ Beşgen Çizimi Nasıl Yapılır?

§ Altıgen Çizimi Nasıl Yapılır?

§ Yedigen Çizimi Nasıl Yapılır?

§ Sekizgen Çizimi Nasıl Yapılır?

§ Dokuzgen Çizimi Nasıl Yapılır?

§ Ongen Çizimi Nasıl Yapılır?

§ Genel Metotla Çokgen Çizimi Nasıl Yapılır?

o Çember ve Teğet Doğrularla İlgili Çizimler Nelerdir?

§ Daire ve Yaylarla İlgili Geometrik Çizimler Nasıl Yapılır?

  • Daire veya Yayın Merkezini Bulma Nasıl Yapılır?

§ Çember Dışındaki Noktadan Geçen Teğet Doğru Çizme Nasıl Yapılır?

§ Çember Üzerindeki Bir Noktadan Geçen Teğet Doğru Çizme Nasıl Yapılır?

§ İki Daireye Dıştan Ortak Teğet Doğru Çizme Nasıl Yapılır?

§ İki Daireye İçten Ortak Teğet Doğru Çizme Nasıl Yapılır?

§ Üçgenin İçine Teğet Daire Çizme Nasıl Yapılır?

§ Üçgenin Köşelerinden Geçen Daire Çizme Nasıl Yapılır?

§ Bir Doğruyla Bir Noktayı Yayla Teğet Birleştirme Nasıl Yapılır?

§ Bir Noktayla Doğru Üzerindeki Bir Noktayı Yayla Birleştirme Nasıl Yapılır?

§ Birbirine Dik İki Doğruyu Bir Yayla Birleştirme Nasıl Yapılır?

§ İki Doğruyu İki Ayrı Yayla Birleştirme Nasıl Yapılır?

§ Doğruya, Daireyi veya Yayı, Verilen Yayla Birleştirme Nasıl Yapılır?

§ İki Daireyi Verilen Bir Yayla Birleştirme Nasıl Yapılır?

§ Daire ve Bir Noktanın Verilen Bir Yayla Teğet Birleştirilmesi Nasıl Yapılır?

o Oval Çizimler Nasıl Yapılır?

§ Büyük Ekseni Verilen Ovali Çizme Nasıl Yapılır?

§ Küçük Ekseni Verilen Ovali Çizme Nasıl Yapılır?

o Elips Çizimleri Nasıl Yapılır?

§ Pergel Yardımıyla Elips Çizimi Nasıl Yapılır?

§ Daireler Yardımıyla Elips Çizimi Nasıl Yapılır?

§ Dikdörtgen Yardımıyla Elips Çizimi Nasıl Yapılır?

o Helis Çizimleri Nasıl Yapılır?

§ Helis Eğrisini Çizmek Nasıl Yapılır?

§ Helis Eğrisinin Açınımını Çizmek Nasıl Yapılır?

PAYLAŞ

 CADSAY