Yazılarımız

CADSAY

GİRİŞİMCİ FİKİRLER VE İŞ KURMA EĞİTİMİ

Girişimci Fikirler ve İş Kurma Eğitimi: Başarılı ve uygulanabilir iş fikirleri üretme amacıyla bilgilerin edinildiği bir eğitim materyalidir. Girişimci fikirler ve iş kurma eğitiminin genel amacı girişimci iş fikirleri ortaya koymak kaydıyla kendinize uygun iş fikrini hayata geçirmek ve meslekte kendinizi geliştirmek amacıyla gerekli planlama ve yönetim ilgili veri ve yetenekler kazanacaksınız.

Eğitim İçeriği

1. Girişimci Fikirler ve İş Kurma Eğitimi – Girişimcilikte Temel Kavramlar

o Girişimcilik Tanımı Nedir?

o Girişimcinin Özellikleri Nelerdir?

o Girişimcilik Türleri Nelerdir?

§ Yaratıcı Girişimcilik / Fırsat Girişimciliği Nedir?

§ İç Girişimcilik / Dış Girişimcilik Nedir?

§ Kadın Girişimciliği Nedir?

§ Sosyal Girişimcilik Nedir?

§ İnternet Girişimciliği Nedir?

o Girişimciyi Başarısızlığa Götüren Hatalar Nelerdir?

o Girişimciliğin Desteklenmesi Nasıl Yapılmalıdır?

2. Girişimci Fikirler ve İş Kurma Eğitimi – İş Fikri Oluşturma

o İş Fikri Üretmek İçin Kaynaklar Nelerdir?

o İş Fikirleri Oluşturma Yöntemleri Nelerdir?

§ Beyin Fırtınası Nedir?

§ Ters Beyin Fırtınası Nedir?

§ Zihin Haritası Nedir?

§ Akıcılık Egzersizi Nedir?

o Girişim Fikrine Karar Verme Nedir?

§ Fikirlerin Düzenlenmesi Nedir?

§ GZFT (SWOT) Analizi Nedir?

3. Girişimci Fikirler ve İş Kurma Eğitimi – İşletme Kurma

o İşletmenin Kuruluş Nedenleri Nelerdir?

§ Miras Nedir?

§ Bağımsız İş Yapma İsteği Nedir?

§ Kazanç Sağlama İsteği Nedir?

§ Toplumsal İtibar Sağlama Nedir?

§ Başka Fırsatların Yokluğu Nedir?

§ Bir Düşünceyi ve Amacı Gerçekleştirme İsteği Nedir?

o İşletmenin Kuruluş Aşamaları Nelerdir?

§ İş Kurma Düşüncesi Nedir?

§ Ön Araştırmalar (Fizibilite Etüdü) Nedir?

§ Değerlendirme Nedir?

§ İş Planı Nedir?

§ İşletmenin Faaliyete Geçmesi Nedir?

o İşletmenin Kuruluş İşlemleri Nelerdir?

o Kurulu Bir İşletmeyi Satın Alma Nedir?

§ Mevcut İşletmenin Satın Alınmasının Üstünlükleri Nelerdir?

§ Mevcut İşletmenin Satın Alınmasının Riskleri Nelerdir?

§ Satın Alma Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Konular Nelerdir?

4. Girişimci Fikirler ve İş Kurma Eğitimi – Mesleki Becerileri Geliştirme

o Meslek Seçimi ve Meslekte İlerleme Nedir?

§ Meslek Alanlarını Tanıma Nedir?

§ Uygun Meslek Seçimi Nedir?

§ Meslek Eğitimi Nedir?

§ Meslekte İlerleme Yolları Nelerdir?

§ Kariyer Planlama Nedir?

o Performansı Geliştirme Nedir?

§ Zamanı Verimli Kullanma Nedir?

§ Stresle Başa Çıkma Nedir?

§ Motivasyon Nedir?

§ İşe Alıştırma (Oryantasyon) Nedir?

§ Ekip Çalışması Nedir?

§ Mesleki Yayınları İzleme Nedir?

§ Eğitim Faaliyetlerine Katılma Nedir?

§ Ürün / Hizmet Kalitesini Geliştirme Nedir?

PAYLAŞ

 CADSAY