Yazılarımız

CADSAY

GÖMLEK MAÇALI MODELLEME EĞİTİMİ

Gömlek Maçalı Modelleme Eğitimi: Maçalı modelleme metotlarından gömlek maçalı modelleme kontrüksiyonu ve prototipleme yapma yeteneğinin kazandırıldığı eğitim materyalidir. Gömlek maçalı modelleme eğitiminin genel amacı gömlek maçalı modelleme konstrüksiyonu, uygun prototipleme malzemesini seçerek ve gereken tezgâh donanımlarını temin ederek modelleme ve maça sandığı yapabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Gömlek Maçalı Modelleme Eğitimi – Gömlek Maçalı Modelleme Konstrüksiyonunu Oluşturmak

o Paket CAD Programlarını Kullanımı Nasıldır?

§ Gömlek Maçalı Modelleme CAD Çizimini Nasıl Yapabiliriz?

§ Maça Sandığı CAD Tasarımı Nasıl Olmalıdır?

o Uygun Mala Yüzeyini Tespit Etme Nasıl Olmalıdır?

o Dökülecek Metalin Çekme Değerini Bilme Nasıl Olmalıdır?

o İşe Uygun Olarak İşleme Miktarlarını Bilme Nasıl Olmalıdır?

o Standart Gömlek Maça Başı Ölçülerini Bilme Nasıl Olmalıdır?

o Mala Yüzeyine Göre Eğim ve Koniklik Ölçüleri Nasıl Olmalıdır?

o Maça Sandığı Resmi Çizimi Nasıl Olmalıdır?

o Kalıp Resmi Çizimi Nasıl Olmalıdır?

2. Gömlek Maçalı Modelleme Eğitimi – Gömlek Maçalı Modellemeyi Yapmak

o Paket CAD Programlarını Kullanarak Modellemeyi Yapmak Nasıl Olmalıdır?

§ Bilgisayar Destekli Üretim-CAM (Computer Aided Manufacturing) Nedir?

§ CAD ve CAM Programlarının Genel Özellikleri Nelerdir?

o Takım Yolları Oluşturma Nasıl Olmalıdır?

§ Takım Yollarının Oluşturulmasında Programlama Teknikleri Nelerdir?

§ CNC Tezgâhlarda İş Bağlama Metotları Nelerdir?

§ Soğutucu Gövdenin Gömlek Maçalı Modellemesini CAD/CAM Programı ile Yapma Nasıl Olmalıdır?

§ Soğutucu Gövde Modellemesini Klasik Yöntemle Yapma Nasıl Olmalıdır?

o Malzeme Nedir?

§ Modelleme İmalatında Kullanılan Metallerin Özellikleri Nelerdir?

o Model Maça Sandığı Uyumu Nasıl Olmalıdır?

o Maça Sandığı Montaj Nedir?

o Baskı Bantları Nedir?

o Emniyet Kilitleri Nedir?

o Üst Yüzey İşlemleri Nelerdir?

3. Gömlek Maçalı Modelleme Eğitimi – Gömlek Maça Sandığı Yapmak

o Paket CAM Programları Nelerdir?

§ Soğutucu Gövde Gömlek Ana Maça Sandığını CNC Tezgâhında Yapmak Nedir?

§ Soğutucu Gövde Gömlek Maça Sandığının Klasik Yöntemle Yapılması Nedir?

§ Soğutucu Gövde Gömlek Maça Sandığını CNC Tezgâhında Yapmak Nedir?

§ Soğutucu Gövde Gömlek Maça Sandığını Klasik Yöntemle Yapmak Nedir?

o Malzeme Nedir?

o Takım Yolları Oluşturma Nedir?

o Model Maça Sandığı Uyumu Nedir?

o Maça Sandığı Montaj Nedir?

PAYLAŞ

 CADSAY