Yazılarımız

CADSAY

GRAFİK TASARIM PROGRAMLARI

Bilgisayar teknolojisinin gelişmesi, kullanıcıların tasarım yaparken bilgisayar grafiklerinden faydalanmasının önünü açmış ve günümüzde kullanılan tasarım programlarının yaratılmasını sağlamıştır. Endüstri tasarımı, çevre tasarımı ve grafik tasarım olarak üç ana başlıkta toplanabilen tasarım programları içinde grafik tasarım programları bu üç ana daldan birini kapsamaktadır.

Kullanıcıların bilgisayar teknolojisini kullanarak grafik tasarım yapmalarına olanak sağlayan programlara grafik tasarım programları denir. İlk bakışta basit bir işlem gibi görünebilen grafik tasarım işlemi oldukça zor ve karmaşık süreçleri barındıran, çeşitli türleri olan, detaylı ve uğraş gerektiren bir tasarım işlemidir.

Grafik Tasarım Nedir?

Bir mesajın veya düşüncenin estetik kaygılar güdülerek görsel metotlarla yansıtılmasına grafik tasarım denir. Görsel iletişimin etkili olduğu filmler, animasyonlar, iç mimari, billboardlar, afişler, baskılar, ambalajlar grafik tasarımın başlıca çalışma alanlarıdır. Grafik tasarım, genel olarak bir mesajı etkili bir biçimde kitleye iletilmesini sağlar. İnsanların ilgisini çekecek grafikler ile verilmek istenen mesajın hedef kitleye en uygun şekilde iletilmesi grafik tasarım ile mümkün olur.

Grafik Tasarım Programları

Grafik Tasarım İlkeleri

Grafik tasarım , günümüzde sanatla iç içe olan tasarım dallarının başında gelir. Grafik tasarımcıların ürettiği ürünler, tıpkı ressam ve heykeltıraşlarda olduğu gibi birer benzersiz sanat eseri olarak görülür. Verilmek istenen mesajın doğası gereği görsel algıları açık olan insanların algılarına en uygun şekilde iletilmesi grafik tasarım sayesinde olur. Grafik tasarımcı tarafından yapılan tasarımların insan psikolojisi üzerinde etkileri de tasarımcı tarafından iyi bilinmelidir. Çizgi ve renklerin uyumu ile ortaya çıkarılan ve tamamen grafik tasarımcının hayal gücü ve görsel algıları ile şekillenen etkili grafik tasarımlar dikkat çekici, bakan kişide istek uyandıran ve hedef kitleye göre düzenlenmiş olmalıdır.

Grafik Tasarımcısı Ne Yapar?

Türkiye’de günümüzde tüm dünyada olduğu gibi profesyonel bir sektör halini almış olan grafik tasarım oldukça geniş bir çalışma alanına sahiptir. Grafik tasarımcılar reklamcılık, basılı ve görsel medya ile dijital mecrada rahatlıkla çalışabilirler. Deneyim sahibi bir grafik tasarımcı reklam ajansı gibi ajanslarda sanat yönetmeni olabilir. Televizyon, sinema, reklamcılık ve müzik kliplerinde görüntü yönetmenliği yapan grafik tasarımcılar da bulunmaktadır.

Kariyer tercihini tasarım yönünde kullanmak isteyen grafik tasarımcılar ise grafik tasarım programları kullanarak iki ve üç boyutlu animasyonlar hazırlayabilir, üç boyutlu modelleme yapabilir, illüstrasyon çalışmalarında yer alabilirler. Bilgisayar teknolojisinin hemen hemen her sektörde aktif bir biçimde kullanıldığı günümüzde grafik tasarımcıların işlerini kolaylaştıracak pek çok grafik tasarım programı bulunmaktadır.

Grafik Tasarımın Tarihi

Grafik Tasarım Programları

Grafik tasarımın tarihi milattan öncelerine dayanır. Grafik tasarımın tarihteki ilk örneği milattan öncesinde duvarlara çizilen çeşitli figürlerdir. Ardından yazının bulunması ile deri üzerine yapılan çizimler ile grafik tasarımın ilk adımları atılmış, 15. yüzyılda matbaanın icadı ile de geniş kitlelere yayılmayı başarmıştır.

Grafik tasarımın tarih boyunca gelişimi teknolojinin ilerlemesiyle paralellik göstermiştir. Şimdiki anlamda grafik tasarımın kullanımı gazeteciliğin gelişmesiyle olmuştur. Gazetelerde yer alan reklam, tanıtım gibi unsurlar ile grafik tasarımcılığı geliştirilmiştir. Gazeteciliğin ilk zamanlarında ressamlar tarafından yapılan grafik tasarım işleri, zamanla oldukça ihtiyaç duyulan bir meslek halini almış ve grafik tasarım sektörü doğmuştur.

Matbaanın 17. yüzyılın başlarında geldiği Türkiye’de ise grafik tasarım dünyada olduğu kadar çabuk gelişme kaydedememiştir. Matbaanın kullanılmaya başladığı tarihten itibaren çeşitli kitap ve gazetelerde küçük çaplı kullanıma sahip olan grafik tasarım, Türkiye’de ilk olarak 20. yüzyılın başında gerçek anlamda kullanılmaya başlanmıştır. Ülkemizde gazete ve dergi gibi mecraların yanında tiyatro ve reklam afişi gibi çalışmalarla ilerleyen grafik tasarım sektörü ilk olarak 1940’lı yıllarda kurulan reklam ajansları ile profesyonel bir sektör halini almıştır. Yirminci yüzyılın sonlarında ise grafik tasarım programlarının geliştirilmesi ile grafik tasarım sektöründe bilgisayar kullanılması yeni bir dönemin başlamasını sağlamıştır.

Grafik Tasarım Programları

Adobe Illustrator

1987 yılından beri geliştirilen ve günümüzde dünyanın grafik tasarım programları konusunda lider program geliştiricisi olanAdobe tarafından geliştirilen Illustrator programı AI, EPS, SVG ve PDF uzantılı dosya biçimlerini destekler. Web tasarım, broşür ve afiş tasarımlarında etkin olarak kullanılan Adobe Illustrator, Mac OS X ve Windows işletim sistemlerinin her ikisi ile uyumludur.

Grafik Tasarım Programları

CorelDRAW

Adobe Illustrator programı ile birlikte en çok kullanılan iki grafik tasarım programından ikincisi de CorelDRAW'dır. Ülkemizde daha çok matbaacılık, dijital baskıcılık, tekstil, tabela ve afiş gibi uygulamalarda kullanılan CorelDRAW programı Türkiye'de oldukça geniş bir kullanıma sahiptir.

Grafik Tasarım Programları

Adobe InDesign

Masaüstü yayıncılıkta kullanılan ve Adobe firması tarafından geliştirilen InDesign programı çok kullanılan grafik tasarım programlarından birisidir. Vektör tabanlı sayfa düzenlemesi, bütünleşik yaratıcı araçlar ve tipografi kontrolü sunan InDesign programı e-kitaplar ve dijital yayıncılık için sıklıkla kullanılır.

Adobe Photoshop

Grafik tasarım ile ilgilenmeyen kullanıcıların bile bir yerden ismini duymuş olabileceği ünlü Photoshop programı, grafik tasarımcılar tarafından da sıklıkla kullanılır. Diğer grafik tasarım programlarının aksine vektör tabanlı değil, piksel tabanlı bir tasarım imkânı sunan Photoshop programı güçlü fonksiyonlara sahip bir fotoğraf düzenleme programıdır. Diğer Adobe programları ile uyumlu çalışan Photoshop programı her grafik tasarımcının kullanabileceği etkili bir tasarım programıdır.

Grafik Tasarım Programları

Adobe Fireworks

Adobe firması tarafından geliştirilen ve fonksiyon bakımından Photoshop ile benzerlik gösteren Fireworks programı web grafikleri için özelleşmiş bir grafik tasarım programıdır. Adobe Fireworks, web sitelerinde kullanılacak grafiklerin basit ve etkili şekilde oluşturulmasını sağlar.

Grafik Tasarım Programları

Grafik Tasarım Dersleri

İyi bir grafik tasarımcı, ülkemizde tasarım ve reklam sektörünün en çok ihtiyaç duyduğu çalışanların başında gelir. Grafik tasarım konusunda kendisini geliştirmek veya bu sektöre adım atmak isteyen kullanıcılar grafik tasarım dersleri ile grafik tasarım programları üzerindeki hakimiyetlerini geliştirebilirken alacakları eğitim sonunda aktif olarak grafik tasarım işlerini tamamlayabilirler.

PAYLAŞ

 CADSAY