Yazılarımız

CADSAY

HAREKET DÖNÜŞTÜRME ELEMANLARI EĞİTİMİ

Hareket Dönüştürme Elemanları Eğitimi: Kam ve kasnak hesaplarını yapma, ilgili TS ve ISO standartlarından faydalanarak kam ve kasnak resimlerini çizme yeteneği kazandıran eğitim materyalidir. Hareket dönüştürme elemanları eğitiminin genel amacı gereken platform temin edildiğinde bu eğitim ile kam ve kasnak hesapları yapabilecek, ilgili TS-ISO standartlarından veri alabilecek ve elde edilen bilgilere göre yapım resimlerini çizebileceksiniz

Eğitim İçeriği

1. Hareket Dönüştürme Elemanları Eğitimi – Kam Resmi Çizmek

o Kamın Tanımı ve Kullanıldığı Yerler Nerelerdir?

§ Kamın Tanımı Nedir?

§ Kamların Çalışma Şekli Nedir?

§ Kamın Kullanıldığı Yerler Nerelerdir?

§ İtici Uç Şekilleri Nelerdir?

§ Kamların Üstünlükleri ve Mahsurlu Yanları Nelerdir?

o Kamların Sınıflandırılması Nasıl Yapılır?

§ Çevresiyle Çalışan Kamlar Nelerdir?

o Kam Gereçleri Nelerdir?

o Kamın Üretim Biçimleri Nelerdir?

§ Kamların Elle İmalatı Nasıl Yapılır?

§ Kamların Üniversal Freze Tezgâhında İmalatı Nasıl Yapılır?

§ Kamların Özel Kam Tezgâhlarında İmalatı Nasıl Yapılır?

§ Kamların CNC Tezgâhlarda İmalatı Nasıl Yapılır?

o Kam Elemanların Hesaplanması Nasıl Yapılır?

§ Kam Elemanları ve Tanımları Nasıl Yapılır?

o Kam Diyagramları Nelerdir?

§ Düzgün Hareket Sağlayan Kam Diyagramının Çizilmesi Nasıl Yapılır?

§ Düzgün Değişen Hareket Sağlayan Kam Diyagramının Çizilmesi Nasıl Yapılır?

§ Harmonik Hareket Sağlayan Kam Diyagramının Çizilmesi Nasıl Yapılır?

o Kam Resimleri Nasıl Yapılır?

2. Hareket Dönüştürme Elemanları Eğitimi – Kasnak Resmi Çizmek

o Kasnağın Tanımı ve Kullanıldığı Yerler Nerelerdir?

§ Kasnağın Tanımı Nedir?

§ Kasnağın Kısımları Nelerdir?

§ Kasnağın Kullanıldığı Yerler Nerelerdir?

§ Kayış Kasnak Sistemlerinin Üstünlükleri ve Mahsurları Nelerdir?

o Kasnağın Sınıflandırılması Nasıl Yapılır?

§ Düz Kayış Kasnakları Nelerdir?

§ V Kayış Kasnakları Nelerdir?

§ Poly V Kasnakları Nelerdir?

§ Halat Kayış Kasnakları Nelerdir?

§ Gergi Kasnakları Nelerdir?

§ Kademeli Kasnaklar Nelerdir?

§ Yuvarlak Kasnaklar Nelerdir?

§ Avara Kasnaklar Nelerdir?

§ Kılavuz Kasnaklar Nelerdir?

§ Otomatik ve Ayarlanabilir Kasnaklar Nelerdir?

§ Senkronize Kasnaklar Nelerdir?

o Kasnak Gereçleri Nelerdir?

o Kasnağın Üretim Biçimleri Nelerdir?

o Kasnağın Millere Bağlanması Nasıl Yapılır?

o Kasnak ile İlgili TS Çizelgeleri Nelerdir?

o Kasnağın Standart Gösterilmesi Nasıl Yapılır?

§ Senkronize Kayış ve Kasnağının Standart Gösterilmesi Nasıl Yapılır?

o Kasnak Hesapları Nasıl Yapılır?

o Kasnak Yapım Resimlerinin Çizilmesi Nasıl Yapılır?

o Kayışın Tanımı ve Kullanıldığı Yerler Nerelerdir?

o Kayışın Sınıflandırılması Nasıl Yapılır?

§ Düz (Yassı) Kayışlar Nelerdir?

§ V Kayışlar Nelerdir?

§ Yuvarlak Kayışlar Nelerdir?

§ Senkronize Kayışlar Nelerdir?

o Kayış Gereçleri Nelerdir?

§ Kösele Düz Kayışlar Nelerdir?

§ Tekstil Düz Kayışlar Nelerdir?

§ Sentetik Düz Kayışlar Nelerdir?

§ Çok Katlı Düz Kayışlar Nelerdir?

§ V Kayışlar Nelerdir?

PAYLAŞ

 CADSAY