Yazılarımız

CADSAY

HAREKET VE GÜÇ İLETME ELEMANLARI EĞİTİMİ

Hareket Ve Güç İletme Elemanları Eğitimi: Hareket ve güç iletme öğelerinin hesaplamalarının ve çizimlerini yapabileceksiniz. Ayrıca silindirik helis dişli çark ve konik dişli çark hesaplarını yapabilme, elde edilen bilgilere göre yapım resimlerini çizebilmenin yanı sıra sonsuz vida ve karşılık dişlisi ile zincir dişli çark hesaplarını yaparak elde edilen bilgilere göre yapım resimlerini çizme ile ilgili verilerin elde edildiği eğitim materyalidir. Hareket ve güç iletme elemanları eğitiminin genel amacı bu eğitim ile gereken platform, araç ve gereçler temin edildiğinde; düz ve kremayer dişli hesaplama ve çizme işlemlerini teknolojisine uygun biçimde yapabileceksiniz. Ayrıca gereken platform temin edildiğinde silindirik helis dişli ve konik dişli çark hesapları yapabilecek ve elde edilen bilgilere göre yapım resimlerini çizebileceksiniz. Bunun yanı sıra sonsuz vida ve karşılık dişlisi ile zincir dişli çark hesapları yapabileceksiniz. İlgili TS-ISO standartlarından veri alabilecek ve elde edilen bilgilere göre teknolojisine uygun biçimde yapım resimlerini çizebileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Hareket Ve Güç İletme Elemanları Eğitimi – Silindirik Düz Dişli Çark

o Dişli Çarkların Genel Tanımı ve Çeşitleri Nelerdir?

o Silindirik Düz Dişli Çarkın Tanımı ve Kullanıldığı Yerler Nerelerdir?

o Silindirik Düz Dişli Çarkı Oluşturan Elemanların Tanımı Nasıl Yapılır?

o Düz Dişli Çarkı Oluşturan Elemanların Formülleri Nelerdir?

o Güç, Moment, Çevresel Hız, Çevresel Kuvvet ve Seçilen Gerece Göre Dişli Çark Formülünün Hesaplanması Nasıl Yapılır?

o Hesaplanan Değere Uygun Modülün Seçilmesi Nasıl Yapılır?

o Hesaplanan Değere Göre Silindirik Düz Dişli Çarkın Üretim Şeklinin Belirlenmesi Nasıl Yapılır?

2. Hareket Ve Güç İletme Elemanları Eğitimi – Kremayer Dişli

o Kremayer Dişlinin Tanımı ve Kullanıldığı Yerler Nerelerdir?

o Kremayer Dişliyi Oluşturan Elemanlar ve Formülleri Nelerdir?

o Verilen Değerlere Göre Kremayer Dişlinin Hesaplanması Nasıl Yapılır?

3. Hareket Ve Güç İletme Elemanları Eğitimi – Silindirik Helis Dişli Çark

o Silindirik Helis Dişli Çarkın Tanımı ve Kullanıldığı Yerler Nerelerdir?

§ Tanımı Nedir?

§ Çeşitleri Nelerdir?

§ Kullanıldığı Yerler Nerelerdir?

§ Helis Dişlilerin Çalışma Pozisyonları Açıları ve Helis Açılarının Yönleri Nelerdir?

o Silindirik Helis Dişli Çarkın Silindirik Düz Dişli Çarka Olan Üstünlükleri Nelerdir?

o Silindirik Helis Dişli Çarkı Oluşturan Elemanların Tanımı ve Formülleri Nelerdir?

§ Helis Dişli Çark Elemanlarının Tanımı Nedir?

§ Helisel Dişli Çarklarda Kuvvet Analizi Nasıl Yapılır?

§ Helis Dişli Çark Elemanlarının Hesaplanmasında Kullanılan Formüller Nelerdir?

o Güç Moment Çevresel Hız Çevresel Kuvvet ve Seçilen Gerece Göre Dişli Çark Modülünün ve Diğer Elemanların Hesaplanması Nasıl Yapılır?

§ Helis Dişli Elemanlarının Hesaplanması Nasıl Yapılır?

o Silindirik Helis Dişli Çarkın Üretim Şekillerinin Belirtilmesi Nasıl Yapılır?

4. Hareket Ve Güç İletme Elemanları Eğitimi – Konik Dişli Çarklar

o Konik Dişli Çarkın Tanımı ve Mil Konumlarına Göre Kullanıldığı Yerler (=900, <900,>900) Nerelerdir?

§ Tanımı Nedir?

§ Çeşitleri Nelerdir?

§ Kullanıldığı Yerler Nerelerdir?

§ Konik Dişlilerin Çalışma Pozisyonları Nelerdir?

o Konik Dişli Çarkı Oluşturan Elemanların Tanımı ve Formülleri Nelerdir?

§ Konik Dişli Çarklarda Diş Üzerindeki Elemanların Gösterilmesi Nasıl Yapılır?

§ Konik Dişli Çark Elemanlarının Gösterilmesi Nasıl Yapılır?

§ Konik Dişli Çark Elemanlarının Sembollerle Gösterilmesi Nasıl Yapılır?

§ Konik Dişli Çark Elemanlarının Hesaplanmasında Kullanılan Formüller Hangileridir?

§ Konik Dişli Yapım Resmi Çizimi Nasıl Yapılır?

5. Hareket Ve Güç İletme Elemanları Eğitimi – Sonsuz Vida ve Karşılık Dişlisi

o Sonsuz Vida ve Karşılık Dişlisinin Tanımı ve Kullanıldığı Yerler Nerelerdir?

§ Tanımı Nedir?

§ Sonsuz Vidanın Tanımı Nasıl Yapılır?

§ Sonsuz Vida Karşılık Dişlisi Nedir?

§ Kullanıldığı Yerler Nerelerdir?

o Sonsuz Vida ve Karşılık Dişlisini Oluşturan Elemanların Tanımı ve Formülleri Nelerdir?

§ Sonsuz Vida ve Karşılık Dişlisini Oluşturan Elemanların Tanımı Nasıl Yapılır?

§ Sonsuz Vida ve Karşılık Dişlisi Elemanlarının Hesaplanmasında Kullanılan Formüller Nelerdir?

§ Sonsuz Vida ve Karşılık Dişlisinin Resimlerle İfade Edilmesi Nasıl Yapılır?

o Sonsuz Vida ve Karşılık Dişlisinde Kullanılan Gerece Göre Helis Açısının Seçimi Nasıl Yapılır?

o İletim Oranına Göre Ağız Sayısının Tespiti Nasıl Yapılır?

o Verilen Değerlere Göre Tüm Elemanların Hesaplanması Nasıl Yapılır?

6. Hareket Ve Güç İletme Elemanları Eğitimi – Zincir Dişli Çarklar

o Zincir Dişli Çarkın Tanımı ve Kullanım Amacının Açıklanması Nasıl Yapılır?

§ Tanımı Nedir?

§ Çeşitleri Nelerdir?

o Zincir Dişli Çarkların Diğer Dişli Çarklara Olan Üstünlükleri Nelerdir?

o Zincir Dişli Çarkı Oluşturan Elemanların Tanımı ve Formülleri Nelerdir?

o Makaralı ve Kovanlı Zincirlerin Standardında, İletilecek Emniyetli Çevresel Yüke Göre Adım ve Tek, Çift, Üç Sıralı Zincir Seçiminin Yapılması Nasıl Yapılır?

o Seçilen Zincire Göre Zincir Dişli Çarkın Tüm Elemanlarının Hesaplanması Nasıl Yapılır?

o Zincir Dişli Çark Çizimi Nasıl Yapılır?

§ Zincir Dişli Çarkların Resimlerle İfade Edilmesi Nasıl Yapılır?

§ Zincir Dişli Yapım Resmi Çizimi Nasıl Yapılır?

o Bakla Sayısına Göre Zincir Boyunun Hesaplanması Nasıl Yapılır?

§ Zincir Dişli Çarklarında Bölüm Dairesi Çapının (D) Kolay Hesaplama Yöntemi Nedir?

PAYLAŞ

 CADSAY