Yazılarımız

CADSAY

HAREKET VE KUVVET İLETME ELEMANLARI EĞİTİMİ

Hareket Ve Kuvvet İletme Elemanları Eğitimi: Kama ve yaylarla ilgili tanımları, kullanım alanlarının sınıflandırılmalarını, gereçlerini, üretim biçimlerini, TS çizelgelerinden yararlanmayı, kama yuvalarını, yay elemanlarının hesabını, kama toleranslarını, kama ve yayların standartlarını, elde edilen bilgilere göre kama ve yay resimlerini çizebilme veri ve yeteneğinin kazandırıldığı eğitim materyalidir. Hareket ve kuvvet iletme elemanları eğitiminin genel amacı kamalar ve yaylarla ilgili TS-ISO standartlarından veri alabilecek, yaylarla ilgili hesaplamalar yapabilecek, elde edilen bilgilere göre kama ve yay resimleri çizebileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Hareket Ve Kuvvet İletme Elemanları Eğitimi - Kamalar

o Kamaların Tanımı ve Kullanıldığı Yerler Nerelerdir?

o Kamaların Sınıflandırılması Nasıl Yapılır?

§ Standartlaştırılmış Boyuna Kamalar Nelerdir?

o Kamaların Gereçleri Nelerdir?

o Kamaların Üretim Biçimleri Nelerdir?

o TS Çizelgelerinin Kullanılması Nasıl Olmalıdır?

o Kama Yuvaları Nelerdir?

o Kamalarda Tolerans Nedir?

o Kamaların Standart Gösterilmesi Nasıl Yapılır?

2. Hareket Ve Kuvvet İletme Elemanları Eğitimi - Yaylar

o Yayların Tanımı ve Kullanıldığı Yerler Nelerdir?

o Yayların Sınıflandırılması Nasıl Yapılır?

§ Basma Yayları Nelerdir?

§ Çekme Yayları Nelerdir?

§ Burma Yayları Nelerdir?

§ Disk Yaylar Nelerdir?

§ Spiral Yaylar Nelerdir?

§ Yassı Yaylar Nelerdir?

§ Kauçuk Yaylar Nelerdir?

§ Yaprak yaylar nelerdir?

o Yayların Gereçleri Nelerdir?

o Yayların Üretim Biçimleri Nelerdir?

o Yay Elemanlarının Hesaplanması Nasıl Yapılır?

o TS Çizelgelerinin Kullanılması ve Standart Olarak Gösterilmesi Nasıl Yapılır?

o Yay Resimlerinin Çizimi Nasıl Yapılır?

o Yaylı Birleştirme Resimlerinin Çizimi Nasıl Yapılır?

PAYLAŞ

 CADSAY