Yazılarımız

CADSAY

HAREKET SİSTEMLERİ EĞİTİMİ

Hareket Sistemleri Eğitimi: Makine parçaları üretiminde parçaların kullanılacakları konumlarda karşılaşabilecekleri hareket sistemlerinin analizini anlatan eğitim materyalidir. Hareket sistemleri eğitiminin genel amacı bu eğitim ile gereken platform ve araç gereçler temin edildiğinde makine parçalarında hareket, dinamik, sürtünme, merkezkaç kuvvet, iş - güç ve enerji hesaplarını yapabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Hareket Sistemleri Eğitimi – Sinematik (Kinematik)

o Sinematiğin Tanımı Nedir?

o Hareket ve Elemanları Nelerdir?

§ Hareketin Elemanları Nelerdir?

§ Hareketle İlgili Bilinmesi Gereken Bazı Kavramlar Nelerdir?

§ Sinematikte Kullanılan Birimler Nelerdir?

o Hareketin Sınıflandırılması Nasıl Yapılır?

§ Yörüngeye Göre Sınıflandırma Nedir?

§ Hıza Göre Sınıflandırma Nedir?

o Doğrusal Hareket Nedir?

§ Düzgün Doğrusal Hareket Nedir?

o Düzgün Değişen Doğrusal Hareket Nedir?

§ Hız, İvme, Alınan Yol ve Zaman Arasındaki Bağıntılar Nelerdir?

§ Gelişigüzel Değişen Doğrusal Hareket Nedir?

§ Serbest Düşme Nedir?

§ Düşey Atış Nedir?

o Bileşik Hareket Nedir?

o Dairesel Hareket Nedir?

§ Tanımı Nedir?

§ Dairesel Hareketle İlgili Temel Kavramlar Nelerdir?

§ Çizgisel ve Açısal Hız Nedir?

§ Açısal İvme Nedir?

§ Düzgün Değişen Dairesel Hareket Nedir?

2. Hareket Sistemleri Eğitimi - Dinamik

o Dinamiğin Tanımı Nedir?

§ Atalet(Eylemsizlik) ve Kütle Nedir?

o Newton Kanunları Nelerdir?

§ Newton’un Birinci Hareket Kanunu (Eylemsizlik prensibi) Nedir?

§ Newton’un İkinci Hareket Kanunu (2.Temel Yasa, dinamiğin temel prensibi) Nedir?

§ Newton’un Üçüncü Hareket Kanunu (Etki-Tepki Prensibi) Nedir?

3. Hareket Sistemleri Eğitimi - Sürtünme

o Tanımı ve Çeşitleri Nelerdir?

§ Sürtünme Kuvvetinin Bağlı Olduğu Etkenler Nelerdir?

§ Sürtünme Kuvvetinin Etkileri Nelerdir?

§ Sürtünme Kuvvetini Artırmak ve Azaltmanın Yolları Nelerdir?

o Kayma Sürtünmesi Nedir?

§ Kinetik Sürtünme Kuvveti Nedir?

§ Statik Sürtünme Kuvveti (Fs) Nedir?

o Muylu ve Yataklarda Meydana Gelen Sürtünme Nedir?

o Yuvarlanma Sürtünmesi Nedir?

o Sürtünme Kuvveti Nedir?

§ Sürtünme Kuvvetinin Özellikleri Nelerdir?

§ Eğik Düzlem Nedir?

4. Hareket Sistemleri Eğitimi – Merkezkaç Kuvvet

o Tanımı Nedir?

o Newton’un 2. Yasasının Dairesel Harekete Uygulanması Nasıl Yapılır?

o Kütle, Çevresel Hız, Açısal Hız ve Yarıçapla Olan Bağlantı Nedir?

o Teğetsel Kuvvet Nedir?

5. Hareket Sistemleri Eğitimi - İş, Güç ve Enerji

o İş ve Anlamı Nedir?

o İş Birimleri Nelerdir?

o Güç ve Birimleri Nelerdir?

o Enerji Tanımı ve Çeşitleri Nelerdir?

§ Potansiyel Enerji Nedir?

§ Kinetik Enerji Nedir?

§ Enerjinin Korunumu Nedir?

PAYLAŞ

 CADSAY