Yazılarımız

CADSAY

HASSAS DÖKÜM ANA MODELLEME 1 EĞİTİMİ

Hassas Döküm Ana Modelleme 1 Eğitimi: CAD uygulamaları kullanılarak yapılan üç boyutlu tasarımların toz bağlama ve foto kür metoduyla çalışan seri prototip tezgâhlarında polimer malzemelerle üç boyutlu modellerin yapılması ve bu modellerden yararlanılarak hassas döküme uygun prototiplerin üretilebilmesi için silikon ve kauçuk kalıpların hazırlanması ile ilgili malumatların verildiği eğitim materyalidir. Hassas döküm ana modelleme 1 eğitiminin genel amacı ana modeli yapabilme yeteneği; ana modelden silikon ve kauçuk kalıp elde edebilme yeteneği kazanmaktır.

Eğitim İçeriği

1. Hassas Döküm Ana Modelleme 1 Eğitimi - Hassas Döküm İçin Ana Model Yapma

o Paket CAD Programları Kullanım Nasıldır?

§ Tasarım Oluşturma Teknikleri Nelerdir?

§ CAD Programları Kullanımı Nasıldır?

o Prototip Tezgahları Nelerdir?

§ Hassas Döküm İçin Prototip Tezgâhlarının Kullanım Gerekliliği Nedir?

§ Hızlı Prototip Teknolojilerinin Uygulamaları Nelerdir?

§ Z Corp Tezgâhı Nedir?

§ FDM Teknolojisiyle Çalışan 3d Dimension Tezgâhı Nedir?

§ Laser Cusing Yöntemi ile Prototip ve Modelleme Üretimi Nedir?

o Genel Modelleme Nedir?

§ Tasarımı ve Modellemeyi CAD Programında Oluşturmak Nasıl Olmalıdır?

§ Tasarımı ve Modellemeyi STL Dosya Formatında Kaydetmek Nedir?

§ Prototip Tezgâhı Yazılımında Modellemeyi Açmak Nedir?

§ Modellemenin Tezgâh Yazılımında Konumlandırılması Nedir?

§ Import ile ZPrint Yazılımına Modelleme Eklemek Nedir?

§ Katman Kalınlığını Belirlemek 3d Set Up Nedir?

§ Malzeme Deposuna İnşa Malzemesi Doldurmak Nedir?

§ İnşa Malzemesini Sıkıştırmak Nedir?

§ Malzemeyi İnşa Tablasına Sermek (Fill –Bed) Nedir?

§ Modelleme İnşa Öncesi Doğrulama Raporu Doldurumu (Confirmation) Nedir?

§ Malzeme İnşasına BaĢlamak (Entire Buıld) Nedir?

§ Modelleme Zamanı (Print Time Estimator) Nedir?

§ Modellemeleri Çıkarma Nedir?

§ Modellemelerin Temizlenmesi Nedir?

o Kürleştirme Nedir?

o Yığma Malzemeleri Nedir?

§ Yığma Malzemelerinin Doldurulması Nedir?

o Destek Malzemeleri Nedir?

2. Hassas Döküm Ana Modelleme 1 Eğitimi - Modeli Silikon ya da Kauçuk Kalıba Almak

o Kalıp İşlem Hazırlıkları Nedir?

o Modelleme Kasaları Nedir?

o Plakalar Nedir?

o Yolluk Nedir?

o Kalıp Silikonları Nedir?

§ Malzeme Teknolojisi Nedir?

§ Kalıp Malzemesi (RTV silikon) Nedir?

§ Prototip Malzemesi (Epoksi, Poliüretan) Nedir?

§ Mücevher İmalatında Silikon Kalıp Kullanımı Nedir?

o Silikon Kompenantları Nedir?

o Hacim Hesapları Nedir?

§ Döküm İçin Gerekli Metal Miktarının Tespit Yöntemleri Nedir?

o Oran-Orantı Hesapları Nedir?

PAYLAŞ

 CADSAY