Yazılarımız

CADSAY

HELİS VE KONİK DİŞLİ AÇMA EĞİTİMİ

Helis Ve Konik Dişli Açma Eğitimi: Makine alanında kuvvet ve güç iletmede kullanılan dişli çarklardan olan, helis ve konik dişli çarklar ile ilgili, bilgi ve yeteneklerin kazandırıldığı eğitim materyalidir. Helis ve konik dişli açma eğitiminin genel amacı bu parça ile uygun ortam ve araç gereçler temin edildiğinde helis ve konik dişli açma bilgi ve yeteneğini kazandırmaktır.

Eğitim İçeriği

1. Helis Ve Konik Dişli Açma Eğitimi - Helis Deliği Açma

o Helisel Oluklar ve Kullanım Yerleri Nerelerdir?

§ Küçük Adımlı Helisel Kanallar Nelerdir?

§ Büyük Adımlı Helisel Oluklar Nelerdir?

o Helisel Oluk Elemanlarının Hesaplanması Nasıl Yapılır?

o Helisel Olukların Açılması Nasıl Yapılır?

§ Küçük Adımlı Helisel Olukların Açılması Nasıl Yapılır?

§ Büyük Adımlı Helisel Olukların Açılması Nasıl Yapılır?

o Helisel Olukların Açılmasında Dikkat Edilecek Kurallar Nelerdir?

§ Parçanın Dönme Yönü Nedir?

§ Tabla ve Üniversal Başlığın Döndürülmesi Nedir?

§ Delikli Ayna Tespit Vidasının Konumu Nedir?

§ İç Ekseninin Freze Eksenine Ayarı Nedir?

o Helis Dişli Çarkların Kullanma Yerleri Nedir?

§ Helis Dişli Çark Elemanların ve Hesaplanması Nasıl Yapılır?

§ Helis Dişli Çarklarda Hareket İletim Şekilleri Nelerdir?

§ Helis Dişli Çarkların Açılmasının Açıklanması Nelerdir?

o Helis Dişli Çarkların Açılmasında Dikkat Edilecek Kurallar Nelerdir?

2. Helis Ve Konik Dişli Açma Eğitimi - Konik Dişli Açma

o Konik Dişli ve Kullanıldığı Yerler Nelerdir?

o Konik Dişlilerin Açılış Yöntemleri Nelerdir?

§ Modül Çakısı Kullanmak Suretiyle Konik Dişli Açma Nedir?

§ Vargel Tezgâhında Divizörle Konik Dişli Açmak Nedir?

§ Özel Konik Dişli Çark Açma Tezgâhlarında Konik Dişli Açma Nedir?

§ Helis Konik Dişlilerin Açılması Nedir?

o Konik Dişli Elemanları Nedir?

o Konik Dişlilerin Çalışma Pozisyonları Nedir?

o Konik Dişli Elemanlarının Hesaplanması Nedir?

o Konik Dişli Açma İşlem Sırası Nedir?

o Konik Dişlilerin Tashih Yöntemleri Nedir?

o Açılan Konik Dişlilerin Kontrolü Nedir?

PAYLAŞ

 CADSAY